Temelín

Jaderná elektrárna Temelín s instalovaným elektrickým výkonem 1 952 MW bude po svém dokončení největší jadernou elektrárnou v České republice. Nachází se přibližně 24 km severně od Českých budějovic a 5 km jihozápedně od týna nad Vltavou. Po uvedení do provozu bude vyrábět elektrickou energii ve dvou výrobních blocích s tlakovými reaktory typu VVER 1000.
O výstavbě čtyř bloků VVER 1000 bylo rozhodnuto v roce 1980 po výběru staveniště vyhovujícího čtyřem blokům. Přípravné práce na staveništi začaly v roce 1983, úvodní projekt zpracoval Energoprojekt Praha v roce 1985 a vlastní výstavba provozních objektů byla zahájena v roce 1987. Po listopadu 1989 došlo v nových politických a především hospodářských podmínkách k přehodnocení potřebnosti 4 000 MW pro Českou republiku. V roce 1990 byla usnesením vlády ČSFR zastavena výstavba 3. a 4. bloku. O redukci bylo rozhodnuto, ne však o vlatní dostavbě. Nastalo téměř tříleté období velkých nejistot kolem dokončení JE Temelín. To skončilo v březnu roku 1993, kdy usnesením vlády české republiky bylo rozhodnuto o dostavbě 1. a 2. bloku VVER 1000.
Během výstavby, a zejména po roce 1990, docházelo v projektech k řadě úprav. Jejich smyslem bylo na základě důkladných analýz projektu zvýšit spolehlivost a bezpečnost elektrárny na zároveň standartu v západoevropských zemích. Tyto úpravy a změny zároveň zaznamenaly oddálení data spuštění elektrárny.
Odběr technologické vody bude zajištěn z vodního díla Hněvkovice na řece vltavě, jehož vybudování bylo také součástí výstavby elektrárny. Požadovanou kvalitu surové vody zajistila výstavba čističek odpadních vod v papírnách ve Větrní, v Českém Krumlově a v Českých Budějovicích.
Jaderná elektrárna Temelín je určena pro provoz v základním energetickém režimu. Po uvedení obou výrobních bloků do provozu bude dodávat každý rok do sítě více než 20 % elektrické energie vyrobené v rámci České Republiky. S polu s Jadernou elektrárnou dukovany se tak podíl jaderných zdrojů na výrobě elektřiny zvýší vnačí republice na 40 % . Díky tomu bude možné odstavit hnědouhelné elektrárenské bloky v severních Čechách, které jsou již příliš zastaralé pro modernizaci.
Palivem našich jaderných elektráren s tlakovodními reaktory je oxid uhličitý UO2 s průměrně 3,5 % obohacením uranu a štepitelný izotop uranu - 235. Palivo ve formě tablet (pelet) je v reaktoru uzavřené v palivových proutcích, které jsou seskupené do palivového souboru (kazety). Aktivní zóna reaktoru VVER 1000 obsahuje 163 palivových souborů, každý se 312 proutky, což představuje celkem 92 tun uranového paliva. Do 61 vybraných souborů zapadají regulační tyče pro řízení výkonu reaktoru. Palivo pro Jadernou elektrárnu Temelín dodává americká společnost Westinghouse, která je také dodavatelem nového systému kontroly a řízení.
Tepelná energie uvolňovaná při řízeném štěpení jader uranu - 235 je z aktivní zóny reaktoru odváděna demineralizovanou vodou primárního okruhu do čtyř tepelných výměníků - parogenerátorů. Řídícími tyčemi a změnou koncentrace boru v chladivu je možné řídit produkci tepla v reaktoru. Cirkulaci chladící vody, uzavřené pod tlakem v primárním reaktorovém okruhu své teplo okruhu parní turbíny - okruhu sekundárnímu.
Sekundární okruh je opět uzavřený okruh s demineralizovanou vodou. V parogenerátorech se voda sekundárního okruhu vaří a vznikající pára je uvedena v turbínu. V Jaderné elektrárně Temelín každému reaktoru přísluší jediná turbína s jedním vysokotlakým a třemi nízkotlakými díly, která pracuje s otáčkami 3 000/ min, V elektrárně najdeme tedy dvě tyto turbíny, přičemž každá z nich je určena k pohonu jednoho 1000 MW alternátoru, který generuje elektrický proud při napětí 24 kV. Celé turbosoustrojí pro temelínskou elektrárnu vyrobila Škoda Plzeň. Za turbínou kondenzuje pára na chladném povrchu titanových trubek zpět na vodu ve třech kondenzátorech. Průtokem chladné vody terciálního (chladícího) okruhu kondenzátorovými trubkami je páře odebíráno kondenzační teplo. Okruh je pak vyveden do čtyč chladících věží, ve kterých se voda terciálního okruhu opět ochlazuje odparem přirozeného tahu vzduchu. Do vzduchu tak stoupá jen čistá vodní pára.

Hodnocení referátu Temelín

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. srpen 2007
  2 997×
  606 slov

Komentáře k referátu Temelín