Impresionismus

Impresionismus plně ovládl francouzské umění v sedmdesátých letech 19. století. Byl pojmenován podle slavného Monetova obrazu 'Impression', vystaveného v roce 1872. Barevná skvrna se stává nejdůležitějším vyjadřovacím prostředkem, malíř soustřeďuje svou plnou pozornost na zachycení okamžiku světla a zářivé životnosti přírody. Nedokonalé lidské oko tak vnímá barevné skvrny jako chvějící se plochu barevného světla. Impresionismus je považován za realismus dovedený do dokonalosti, avšak paradoxně rozkládá pevnou hmotu v potlačení kontur linií.
První výstava impresionistů se konala 15. dubna 1874 ve studiu fotografa Nadara na 35 Boulevard des Capucines, které Nadar impresionistům půjčil na celý měsíc zcela zdarma. Vystavováno bylo celkem 165 děl od třiceti umělců. Vstupné bylo jeden frank, katalog stál padesát centimů. Návštěvní doba byla od desíti hodin ráno do desíti hodin večer s dvouhodinovou přestávkou od šesti do osmi večer. Výstavu navštívilo první den celých 175 lidí, poslední den přišlo 50 lidí, nejmenší návštěvnost byla dva lidi za den. Výstavy se z impresionistů neúčastnil pouze Manet, který se obával nepřízně oficiálního Salonu. Druhá výstava impresionistů se konala 1. dubna 1876 a byla organizována bohatým obchodníkem a milovníkem umění Paulem Durand-Ruelem. Manet se opět neúčastnil, neboť si o patnáct dnů později otevřel ve svém studiu vlastní výstavu. Třetí impresionistická výstava se konala v roce 1877, čtvrtá o dva roky později v roce 1879. Degas na ní představil své žáky Mary Cassattovou, Rouarta, Zandomeneghiho a Foraina, s čímž však nesouhlasili Cézanne, Renoir a Sisley a výstavy se tedy na protest neúčastnili. Pátá výstava v roce 1880 a šestá výstava v roce 1881 byla převážně výstavou Degase a jeho žáků a tak se jí opět neúčastnili Monet, Cezanne, Renoir a Sisley. Celá původní skupina umělců byla sjednocena až na prosby Durand-Ruela na sedmé výstavě o rok později. Osmá a poslední výstava impresionistů je otevřena veřejnosti 15. května 1886 a z původní skupiny se jí účastní pouze Degas a Pissaro. Po poslední výstavě se skupina impresionistů rozpadla a každý z umělců se vydal svou cestou.
Představitelé: John Constable
Joseph William Turner
Theodor Rousseau
Edouard Manet
Claude Monet
Auguste Renoir
Camille Pissaro
Alfred Sisley
Edgar Degas
Auguste Rodin
Antonín Slavíček
Antonín Chittussi
Frédéric Bazille
Eugene Boudin

Hodnocení referátu Impresionismus

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 686×
  355 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Impresionismus