Alžírsko

Alžírsko leží u středozemního moře. Většinu území dále k jihu zabírají poušte. Na severu je pobreží subtropické středomorské, na jihu suché subtropické až tropické. Tomu odpovídá i rostlinstvo, které se vjižní části vyskytuje pouze v oázách.
V alžírsku je také velký nedostatek vody, která je na těchto místech vzácná.

Hlavní město: El-Djazair (česky alžír)
Rozloha (km2): 2.381.740 km2
Počet obyvatel: 31.736.053
Celkem pevnina: 2.381.740 km2

Přírodní a klimatické podmínky

Klima : Klima je aridní až semiaridní, podél pobreží jsou mírné zimy se srážkami a horké suché léto, ve vnitrozemí je zima chladná bez srážek a velmi horké suché léto, vítr s pískem a prachem je častý behem léta
Reliéf : Jih pokrývá písčitá a kamenitá poušt Sahara s pohořím Ahaggar a občasnými toky vádí. Na severu jsou horská pásma Atlasu (Saharského a Tell)
Nejvyšší bod : Tahat 3003 m.n.m.
Nejnižší bod : Šot Melrhir -40 m.n.m.
Nerostné zdroje : ropa, zemní plyn, rudy železa, fosfáty, uran, olovo, zinek
Zemedelství : Zemedelství je soustředeno především podél pobřeží a v oázách. Pěstují se obiloviny, brambory, palma datlová, fíkovník, vinná réva, citrusy.
Využití pudy : orná puda 3%, louky a pastviny 13%, lesy 2%, ostatní 82%.
obdělávaná půda 0%.

Hodnocení referátu Alžírsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. prosinec 2007
  7 672×
  196 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Alžírsko

Domčík
díkk mám jedničku ale moc toho není