Austrálie

Základní údaje
Název Austrálie pochází z latinských slov Terra australis, což v překladu znamená Jižní země.
Austrálie je nejmenší a nejméně zalidněný světadíl. Nachází se na jižní polokouli mezi Tichým a Indickým oceánem.
Rozloha je 7 miliónů 690 tisíc kilometrů čtverečních (v širším pojetí se ke kontinentu počítá i Nová Guinea) a počet obyvatel je 15,5 miliónů ( hustota zalidnění je 2 obyv./km2). Obyvatelé dnes tvoří Australané, což je směs lidí původních australských domorodých kmenů a evropských přistěhovalců zejména Britů, Irů, Skotů, Italů a v neposlední řadě Řeků.
Něco z historie
Austrálie byla Evropany objevena v roce 1606. K osídlení australské pevniny černošským obyvatelstvem došlo už asi před 10 000 lety. V roce 1770 byla Austrálie kolonizována britským mořeplavcem Jamesem Cookem a roku 1788 byla na místě dnešního Sydney (východní pobřeží) založena britská trestanecká kolonie. Po roce 1851, kdy bylo objeveno zlato, byli domorodci masivně zatlačováni do pouštních oblastí vnitrozemí. Kolonisté si vynutili samosprávu a 1901 byly britské kolonie na australském kontinentu spojeny ve federaci, které byl poskytnut statut dominia.
Státní zřízení
Na australském kontinentě je pouze jeden státní celek - Australský svaz (The Commanwealth of Australia)
Australský svaz je nezávislý federativní stát, ale státní zřízení je konstituční monarchie v rámci britského společenství. Hlavou státu je britská královna, která je zastoupena guvernérem. Nejvyšší zákonodárnou mocí je parlament.
Spolkový stát se rozkládá na australském kontinentě, Tasmánii a přilehlých menších ostrovech.
Hlavní město je Camberra (ale není největší). Úřední jazyk je angličtina. Měnou je australský dolar (1 autr. dolar = 100 centů).

Členské státy Australského svazu Hlavní město
hl.m. Camberra -
Nový Jižní Wales Sydney
Viktorie Melbourne
Queensland Brisbane
Jižní Austrálie Adelaide
Západní Austrálie Perth
Tasmánie Hobarth
Severní teritorium Darwin
ZÁMOŘSKÁ ÚZEMÍ
Norfolk Kingston
Kokosové ostrovy -
Vánoční ostrov -
PORUČENSKÁ ÚZEMÍ
Severovýchodní Nová Guinea Rabaul
Papua Port Moresby

Geologická charakteristika
Krajními body pevniny jsou mysy: na severu mys York
na jihu Wilsonův mys
na západě Příkrý mys
na východě Byronův mys
Největší zálivy jsou Karpentarský a Velký australský záliv. Austrálie má také dva větší poloostrovy: Arnhemská země a Yorský poloostrov.
Pobřeží je málo členité, na severovýchodě je Austrálie lemována bariérovým útesem tvořeným korály. Zadní polovinu tvoří starý předkambrický štít s pouštními a polopouštními tabulovými plošinami a pánvemi se slanými jezery (např. Torrensovo jezero). Střed vypňuje Středoaustralská nížina a na východním pobřeží je Velké předělové pohoří. Součástí tohoto pohoří jsou i Australské Alpy, kde se nachází nejvyšší hora Austrálie Mount Kosciusko (2228 m.n.m.). Naproti tomu nejnižším bodem Australského kontinentu je Eyrovo jezero (-12 m). Střední nadmořská výška je 270 m.n.m.
hydrosféra
Asi dvě třetiny povrchu jsou bezodtoké (Velká písečná a Velká Viktoriina poušť). Stálá říční síť se vyvinula pouze na východě kontinentu - řeky Murray a Darling s přítoky.
podnebí
Podnebí je vlhké tropické až subtropické a průměrná roční teplota je vyšší než 20 C  Austrálie je jednou z nejteplejších oblastí světa. Srážky jsou ovlivněny jihovýchodním pasátem. Nejvyšší roční srážky dosahují až 4200 mm a nejmenší 100 mm (Eyrovo jezero).
flóra a fauna
Flóra je pouštní a polopouštní, to zahrnuje savany, buše (akácie) a na severu a na severovýchodě deštné pralesy.
Fauna zahrnuje dovezené (např.králíci) a původní zvířata: pes dingo, ptakopysk, ježura, emu, různé druhy hadů, vačnatci - klokan, poletucha. Některé druhy se vyskytují pouze na Australském kontinentě, proto je zde zřízeno 242 národních parků a 90 rezervací (např. Velký bariérový útes).
Zemědělství
V Austrálii převažuje systém farem, které se specializují na chov ovcí (světoví producenti vlny), skotu, prasat a drůbeže. Dále se na farmách pěstuje pšenice, oves, ječmen, rýže, brambory, cukrová třtina, tabák, ovoce (hrušky, jablka, meruňky, broskve), citrusové plody, banány, ananas, vinná réva a zelenina.
Rybolov - mořský.
Nerostné bohatství
Nerostné bohatství Austrálie zahrnuje především ložiska kamenného a hnědého uhlí, lignitu, ropy, zemního plynu, rud železa, barevných kovů (mědi, zinku, olova, niklu a manganu), vzácných kovů (stříbra a zlata - zásoby zlata jsou dnes již vyčerpány), uranu, titanu a bauxitu.
Průmysl
Těžební (Nový Jižní Wales, Jižní a Západní Austrálie, Tasmánie)
Energetický (tepelné a jaderné elektrárny, hydroelektrárny)
Hutnictví (železo, ocel...)
Vlnařský - bavlnářský (a z toho vypývající textilní průmysl)
Loďařský; Chemický; Dřevozpracující; Sklářský; Potravinářský; Tabákový; Strojírenský; Automobilový; Letecký; Dopravní prostředky (lokomotivy, vagóny...)
VÝVOZ: vlny, pšenice, masa, cukru a rud. Obchodními partnery jsou: USA, Japonsko, Velká Británie...
Doprava
Železniční, která zahrnuje jednu transkontinentální trať; celkem 40 000 km.
Silniční, která zahrnuje dvě transkontinentální dálnice.
Námořní s hlavními přístavy v Sydney, Melbourne a Newcastle.
Letecká s hustou sítí vnitřních linek a hlavními letišti v Melbourne a Sydney.

Hodnocení referátu Austrálie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. duben 2008
  8 647×
  707 slov

Komentáře k referátu Austrálie

cool
cool
cool
amtér
V cajk