Dolomity - Bledé hory

Dolomity jsou součástí Alpského masívu v jeho jižní části.Společně s nimi jsou na Italském území také Alpi Orobie, nebo Karnské Alpy.Největší část však tvoří právě Jižní Tyrolské Alpy nebo-li Dolomity.

Za vznik tohoto překrásného koutu světa vděčíme miliardám drobných mořských živočichů, jejichž tělesné schránky se po věky ukládaly na dno dávného Téthyského moře. Před miliony let bylo toto mořské dno vlivem působení geologických sil vyzdviženo nad hladinu a o jeho další vzhled se postaraly exogenní pochody. Nikde jinde nelze spatřit tak nepřeberné množství věží, jehel a cimbuří. Neobvyklou podívanou propůjčuje krajině východ a západ slunce, kdy se na bělostných štítech hor odráží paprsky slunce a barví je do růžova.
Je zajímavé, že před více než sto lety byste název Dolomity na kartografických mapách těžko hledali. Horská oblast, kterou pod tímto názvem známe dnes, dříve nesla označení Jižní vápencové Alpy ( Jižní Tyrolské Alpy ). Za své půvabné jméno vděčí panu Déodatovi Guy Sylvain Trancré de Gratet de Dolomieu ( 1750 - 1801 ), který v osmdesátých letech 18. století putoval touto skalní krajinou. V létě roku 1789 - tehdy devětatřicetiletý francouzský přírodní badatel a alpinista, posbíral několik úlomků bílé vápencové horniny. Později při domácím zkoumání horniny zjistil, že tento vápenec při styku s kyselinou solnou téměř nezpěnil, což se doposud stávalo u jinak běžně známého vápence. A protože byl pan Dolomieu geologem amatérem rozjel se do Ženevy za profesorem a odborníkem v oblasti mineralogie a petrografie, panem Nicolasem Theodorem Saussurem, jehož požádal o pomoc. Tento syn neméně slavného otce, učence a prvního přemožitele Mont Blancu, provedl rozbor a zjistil, že hornina nemá stavbu doposud známého vápence - CaMg (CO3 )2. Pan Dolomieu dal návrh, aby nově objevený minerál, který tvoří horninu převážné části této oblasti dostal název "saussurit". K našemu štěstí pan Saussure představil nerost vědecké obci pod libozvučnějším názvem - dolomit.
Název Dolomity vznikl a dostal se do povědomí lidí až roku l864, kdy dva angličtí gentlemani pan Gilbert a Curchil vydali knihu "The Dolomieus Mountains".
Na vrcholech Dolomit se nachází 177 ledovců a pod nimi v údolí 297 horských jezer.
Srdcem dolomit je Italská provincie Trentino(Tridentsko) , od ní se vrcholy svažují do Pádské nížiny a do provincií Lombardia – Lombardie a Veneto – Benátsko .
Nejvyšším vrcholem Dolomit je Marmolada s úctyhodnými 3342 metry a svojí 610 m vysokou kolmou jižní stěnou.Největším údolím je údolí Valle dell´ Adige začínající na hranicích Rakouska Brenerským průsmykem a končící největším jezerem Lago di Garda.
Srdcem Dolomit je město Bolzano.Na východ od něho leží nejznámější turistické centrum Cortina Ampezzo.Dnes je tento kraj živ zejména turistickým ruchem, neboť je rájem tzk. free climbingu.
Cesty na vrcholy Dolomit je možné absolvovat buď po zajištěných cestách nebo fyzicky náročnějšími
via Feratami – železnými cestami, vybudovanými především za1sv. války.Jedná s zpravidla o ocelovými lany, nebo železnými řetězy jištěné cesty s úhlem stoupání mnohdy až 90°
Dolomity se díky své poloze staly strategicky důležitým bodem.A každý konflikt je silně poznamenal.
Pro Italy nejdůležitějším vlasteneckým skutkem bylo, když odtud v roce 1866 řídil odboj Guisseppe
Garibaldi.
Prakticky všechny vojenské konflikty, které propukli v Itálii zapříčinily právě Dolomity.Počátek je v roce 1866 , kdy Italští dobrovolníci dobyly oblast Tyrolska a s ní i oblast Dolomit, která spadala pod Rakousko.
Ale Italská vláda udělala nepochopitelný krok a vrátila se zpět z pozic a konflikt ukončila.Garibaldi odeslal zprávu ve které stálo 1 slovo- Obbedisco- uposlechnu.
Tím Itálie definitivně přišla o nárok na tuto oblast.Záminkou o další pokus ovládnutí Dolomit se stal až rok 1915.Přesně Londýnský pakt –pokud Itálie vstoupí do 1 sv. války , po poražení Rakouska-Uherska
dostane jako kořist právě Dolomity.
Rakousko po atentátu na Ferdinanda D’este vyhlašuje válku Srbsu a 6.srpna 1914 také Rusku.
Z iniciativy T.G.M. působí ještě před vypuknutím konfliktu v Itálii Francii, ale také Rusku
Československé cizinecké legie.
Rakousko Uhersko však nehodlá dát Dolomity zdarma a v nadmořské výšce v rozmezí 1000-3000m
se otevře jedna z nejkrvavějších a nejhorších front 1 sv. války.
Konflikt byl o to horší , že do takovéto oblasti byli posíláni vojáci z nížin Itálie a odkud jinud , než z čech.
Na frontě v Dolomitech bojovalo více , jak 20 000 čechoslováků.A to né vždy kulkou, ale mnohdy hladem a zimou.Pro porovnání během bojů v Africe za 2.sv. války padlo 36 000 mužů na obou stranách do hromady.Rakouským záměrem bylo dosáhnout pádské nížiny a tak volné cesty do střední Itálie.Posledním masivem před pádskou n. je Monte Pasubio s vrcholem Monte Palon 2098m.Na tomto vrcholu padlo na 20 000 vojáků.Zásobování probíhalo cestou stoupající z 1080m, vedla skz 52 tunelů a název dostala podle velícího generála Papa.
Ovšem kruté boje neprobíhaly jen tam , dalším centrem byla oblast drei Zinnen a masiv Pantenkofel.
Čeští legionáři byly velice uznávanými bojovníky a o jejich profesionalitě nemohlo být pochyb.
Proto máme v Itálii i vlastní vrchol a v mnoha Italských městech se můžete setkat s názvem ulice-
Via legionara Czechoslovakia.
Ano v tomto konfliktu jsme sehrály velice důležitou roli a nikdy bychom na to neměly zapomenout, stejně jako oni nikdy na své hrdiny nezapomenou, neboť v severní Itálii jsou určeny dny, kdy jim vzdávají hold. Na místech nejtěžších bojů stojí pomníky a kaple , v údolí osaria.
Po skončení války bylo rozhodnuto , že bude ulit zvon , aby již nikdy nemohlo k podobnému konfliktu dojít.Každá země, která se účastnila tohoto konfliktu dodala jedno dělo své výroby.Tyto děla pak byla roztavena a byl z nich ulit zvon.Jako nejvhodnější místo pro jeho umístění bylo zvoleno Rovereto.
Zvon má přes 3 m v průměru a jsou na něm zachyceny výjevy z bojů.
Kolem zvonu byly rozmístěny vlajky všech zúčastněných států.Zvon bije pravidelně každý den v 21 00.

Zajímavostí je, že za vlády KarlaIV nám právě tato oblast patřila.

Na závěr dlužím vysvětlení proč právě "Bledé hory". Staré pověsti praví jak za zářných nocí trpaslíci z měsíčního světla předou a tkají pro hory světlý třpytivý závoj...

Hodnocení referátu Dolomity - Bledé hory

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  16. srpen 2007
  3 729×
  973 slov

Komentáře k referátu Dolomity - Bledé hory