Hospodářsko-zeměpisný přehled států východní Asie

VÝCHODNÍ ASIE

MONGOLSKO
- dlouhou dobu – 1 z vnějších částí Číny – r.1911 se odtrhlo ; správy státu se chopili kněží, lámaistické nábož.
- r.1924 – Mongolsko ovládl Sovětský svaz – stalo se závislým státem
80% povrchu – suché stepi, polopouště, poušť Gobi
obživa: 1/3 obyv. kočovné nebo polokočovné pastevectví ovcí a koní
jediná městská aglomerace – ULÁNBÁTARU (1/4 obyv země)
- charakteristika: nepříznivé podmínky, řídké osídlení, nepatrný rozsah orné půdy a lesů

VNITŘNÍ MONGOLSKO a XINJANG
- kdysi – stepi a polopouště Mongolska
- po druhé svět.válce – směřování silného migračního proudu Číňanů
- mohutné hradby Čínské zdi (jediná stavba na Zemi, rozeznatelná kosmonauty pouhým okem) měli poskytnout ochranu pro usedlé zemědělce (Číňany) před kočovníky (Mongoly)

TIBET
Přírodní podmínky:
- drsné ; Tibetská plošina – nadm.výška 3500 – 5500 m ; horská pásma – přes 6000 m
- ovlivnění rozptylu obyv.do malých osad, těžko navzájem dostupných, i zformování lámaismu (odnož budhismu) a jeho specifické kultury
- usiluje o samostanost, celá oblast je pod kontrolou čínské armády

JAPONSKO (TOKIO)
- „Země vycházejícího Slunce“ – japonsky – „NIPPON KOKU“
- císařství, AKIHOTO - císař
-etnické složení: 99% Japonci ; menšiny – Číňané, Korejci
náboženství: šintoismus
- patří mezi nejvyspělejší státy světa
- ostrovní stát (4000 ostrovů, nejzákladnější – 4 státy) ; RJÚKJÚ – ostrovy na J
- ostrovní oblouk – dlouhý 2500 km
- HOKKAIDO, HONŠÚ, ŠIKOKÚ, KJÚŠÚ
- třetihorní pásmo, geologic.nestabilní oblast – tsunami, zemětřesení, sopky

povrch:
- hornatý, členitý – Japonské Alpy
- nejvyšší hora – FUDŽISAN (sopka)–nejničivější výbuch r.1707–město EDO (dnešní Tokio)
- nejúrodnější nížina – KANTÓ (kolem Tokia)

podnebí: S – mírný pás, subtropy
monzuny (slivoňové deště – obdoba monzunů)
S – oceánský proud OJA-ŠIO (studený)
J – oceánský proud KURO-ŠIO (teplý)
- tajfuny – ničení úrody
povodí: - krátké řeky
- největší jezero – ostrov Honšú - BIWAKO

průmysl:
- stavební článek – zaibec (něco jako čeboly v J Korei) – ohromné výrobně obchodní společnosti, vyrábějící široké spektrum výrobků
- efektivní výroba, prostředky na výzkum
- soustředění při pobřeží (dovoz surovin – více než 90%)
- Fe ruda, hliník, nikl, cín – 100% dovoz
- průmyslový pás – CENTRA: megalopolis TÓKAJDÓ (Tokaido-kolem Tokia)54% Japonců
KOBE, KAWASAKI, OSAKA – ostrov Honšú
SAPPORO – ostrov Hokkaido
- všechny centra jsou na pobřeží

specializace: biotechnologie, věda, výzkum ; elektronika, dopravní prostředky…

doprava:
jako 1.na světě vyrobili tankér
železniční doprava :
ŠINKANZEN – superexpres - 2 základní typy: HIKARI („blesk“), KODAMA („ozvěna“)
1.trať šinkanzenu r.1964 Tokio – Osaka – další rozšiřování trati
400m dlouhý, předstihl franc.vlaky TŽV
spojení ostrovů – podmořské železniční tunely
tunel SEIKAN – nejdelší, spojuje Honšú a Hokkaido ; nejstarší tunel – r.1941

zemědělství:
- intenzivní – z minima získají maximum
- největší hektarový výnos rýže – J oblast
- Hokkaido – největší plochy orné půdy, plodiny mírného pásu
- J – ovoce, zelenina (subtropy)
- vysoká mechanizace, malá plocha max. zisk
živočišná výroba: stáda skotu atd., rybolov – Šelfová moře – hl.producent ryb

ČÍNA
rozloha: 9 596 960 km2
počet obyv.: 1 mld 250 mil
hl.město: PEKING
státní zřízení: republika
náboženství: konfuciánství
etnické složení: 92% CHANOVÉ (Číňané), menšiny: Tibeťané, Mongolové…

povrch:
80% - hory, náhorní plošiny
3 části:
1) Tibetská náhorní plošina – nejvýše položená náhorní plošina světa, drsná oblast
2) Pánve a plošiny na S a Z
DŽUNGARSKÁ, TARIMSKÁ pánev
TAKLAMAKAN – poušť
TURFANSKÁ proláklina (S) – asi –154m, nejnižší bod Číny
3) V – pobřežní nížiny – Velká čínská nížina

Podnebí:
V – monzuny
JZ – aridní oblasti
JV – ideální podmínky pro život
Z – chladný sibiřs.vzduch (-30 0C)
chladný
mírný pás přechodný
teplý (na J přechází v subtropy)

Vodstvo:
Jang- ´c-tiang – hydroelektrárna ; Chuang-che
Jezera: KOKUNOR, LOBNOR
- propojení řek – Čínský průplav

Složení obyvatelstva:
Číňané (Hánové – oficiální označení) – nejpočetnější národ světa 94% v Číně
6% - národnostní menšiny (počet – 55) a etniky – do 70.let byly utlačovány
- vysoký přirozený přírůstek – přelidněnost Číny ; dnes musí mít každá rodina max 1 dítě – když ne rodiče přijdou o práci a o dávky

Hospodářství:
zemědělsky-průmyslový stát
75% zemědělství (převažuje)
2 hl.oblasti: hranice řeky Chuang – che
S – plodiny mírného pásu ; J – ovoce, zelenina, chov bource morušového
další oblasti: SICHUANSKÁ PÁNEV - nejúrodnější, ČÍNSKÁ NÍŽINA

Živočišná výroba: prasata (prvenství), kuřecí

Průmysl:
MANDŽUSKO (nejbohatší, nejprům.oblast)– černé uhlí(prvenství ve světě) , Fe ruda
celé území Číny – barevné kovy, těžba dřeva, energetické využití řek
DŽUNGARSKÁ a QAIDAMSKÁ PÁNEV – ropa, zemní plyn ; ostrov HAINAN

Sociální problémy Číny:
- zlepšení soc.podmínek během 20.st. – práva žen, ustupování izolovanosti hospodářství některých zemí, život v aglomeracích
- přechod však probíhá pomaleji než v demokratic.státech:
venkovské obyv. (75%) žije v chudobě
- období tzv. „velkého skoku“ (1958-60) – MAO-CE-TUNG se rozhodl dohonit během několika let hosp.vyspělé země: vytvoření lidových komun – gigantická hosp.družstva, přeorganizování obyv.- ze zeměd.přešli do průmyslu
- Velká proletářská kulturní revoluce (1966-67) – poslední pokus hosp.reformy – poč.80.let růst ekonomiky – rozlišení život.úrovně měst a venkova
- rozvoj lehkých (nových) odvětví: hračky, zábavná pyrotechnika, textil, porcelán, lehká chemie (hnojiva)
těžká odvětví: výroba doprav.prostředků – dříve existovala jen těžká odvětví

Průmyslová centra:
ŠANGHAJ – největší
WUCHAN – největší hutnické komplexy
HONGKONG
MANDŽUSKO – nejprůmyslovější část
PEKING – správa země
- všechna centra – pobřeží Číny

zvláštní ekonomické zóny (ZEZ)– asi 5 oblastí:
1) ústí řeky Jang´c´tiang , 2) ústí Perlové řeky, 3) ŠANGHAJ, 4) HONGKONG, 5) KANTON (centrum obchodu, bezcelní část, min daň investorů)

doprava: lodní, cyklisté, rozvoj dalších doprav.prostředků

památky:
Velká Čínská zeď – původní délka 6440km, dnes 3000km, základy položil ČCHING-´Š´CHUANG-TI, obrana před útokem Mongolů
Peking – „Zakázané město“ – přístup jen pro císařskou rodinu ; náměstí Nebeského klidu – červen 1989 – povstání proti režimu – neúspěch – krveprolití
Hliněná armáda – hrobka 1.císaře ČCHING -´Š´- CHUANG-TI, 8000 hliněných postav (každý obličej jiný), různé hodnosti, práce 700 dělníků

Hodnocení referátu Hospodářsko-zeměpisný přehled států východní Asie

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 481×
  867 slov

Komentáře k referátu Hospodářsko-zeměpisný přehled států východní Asie