Jablonec nad Nisou

Jablonecký region se řadí k nejmenším okresům republiky. Pro návštěvníky je mimořádně přitažlivý nejen bohatstvím přírodních krás, ale i silnou kulturní tradicí a množstvím stavebních a uměleckých památek. Centrum oblasti - okresní město Jablonec nad Nisou - leží v kotlině mezi výběžky Jizerských hor a Černostudničním hřebenem. Ten tvoří přirozený předěl regionu na severní část s dominujícími Jizerskými horami a na část jižní, která v údolí řeky Jizery pozvolna přechází do oblasti Českého ráje.
Historie oblasti má své počátky ve 13. století. Nejstarší osady (Jenišovice, atd.) se formovaly při obchodních stezkách a jsou zmiňovány v souvislosti s prvními farami. Poměrně pozdní osídlení - ve srovnání s okolními regiony - způsobilo absenci významnějších středověkých staveb. Dochovány jsou pouze zříceniny hradů v jižní části regionu - Frýdštejn, Vranov, Zbirohy, Navarov. Stavební vývoj Jablonecka rovněž ovlivnila secese - sloh, který plně vyhovoval hospodářské a kulturní konjuktuře počátku 20. století.

Celkovou tvář stavebních a uměleckých památek regionu dokresluje i lidová roubená architektura a lidová kamenná plastika. Jizerské hory a jejich podhůří reprezentují jednoduché přízemní roubené chalupy. Významým typem dřevěného domu v jižní části regionu je tzv. pojizerský statek - Boučkův statek na Malé Skále, dochovaný téměř v původní podobě. Urbanisticky zajímavou ukázkou roubené i zděné architektury je památková rezervace Trávníky v Železném Brodě.

Dominantou severní části regionu jsou Jizerské hory s táhlými vrchy, dnes převážně odlesněnými, s množstvím rašelinišť, potoků, tůní, které jim dodávají tajemnou krásu. Na svazích jejich nejvyšších hor pramení významné přítoky Jizery a Smědé. Řeka Jizera má svou kolébku na jižním úbočí Smrku (1124 m), na rozvodí Severního a Baltického moře. Původní legendární proslulost Jizerských hor spojená s časem dobrodruhů, kteří zde hledali již v 15. století drahé kameny, obnovilo až v 17. století sklářství, které zde mělo vhodné podmínky - dostatek vody, křemene a kvalitního dřeva. Sklářské hutě, vybudované v 16. až 19. století v Rejdicích, Huti, Mšeně u Jablonce nad Nisou, Bedřichově, Antonínově, v Martinském údolí pod Kořenovem a na Jizerce, položily základ tradici, kterou později světově proslavilo město v centru jabloneckého regionu. Jižní část regionu - Železnobrodsko a Maloskalsko - patří k nejkrásnějším místům v Pojizeří. Město Železný Brod, kdysi důležitá křižovatka obchodních cest při brodu přes řeku Jizeru, získalo přívlastek "Železný" až v 17. století, v době doznívající slávy železářství. Od 19. století je - podobně jako okolní obce - střediskem výroby skla a bižuterie.
Po první světové válce zde byla založena sklářská škola, ta si záhy obhájila čestné místo vedle v té době německé umělecké školy v Jablonci nad Nisou. Širokým údolím s panoramatem Suchých skal, na jehož úbočích je Železný Brod rozložen, protéká řeka Jizera dál k Líšnému a Malé Skále, do míst, která od 19. století vyhledávali kromě turistů i malíři a literáti. Krajina je zde pestrá a romantická.

Největší pozornost zde ale přitahují skalní komplexy - Suché skály a Vranovský hřeben s daleko viditelným půvabným letohrádkem. Suché skály jsou centrem pozornosti turistů, horolezců a ochránců přírody. Jejich ochrana byla vyhlášena v roce 1965 a dnes patří do kategorie národních přírodních památek. Maloskalsko patří bezpochyby k nejkrásnějším přírodním klenotům české země, od roku 1997 je na zhruba 30 čtverečních kilometrech vyhlášen přírodní park Maloskalsko.

Stejně jako před padesáti či sto lety i dnes je Jablonec nad Nisou světoznámým centrem nejen výroby sklářského a bižuterního zboží, ale i šperkařství. Na zakladatelskou činnost někdejšího legendárního zušlechťovatele skla a exportéra Františka Jana Schwanna (1740- 1808) v současnosti navazují desítky malých firem i velkých akciových společností. Tradice úspěšné průmyslové výroby je zdrojem sebedůvěry obyvatel Jablonce, práce sama pak příčinou bohatství, prosperity a hlavně ekonomického vlivu města. Jeho odrazem je i skutečnost, že Jablonec je sídlem poboček vetšiny významných bank, působících na území republiky. O schopnostech jabloneckých odborníků nejlépe vypovídá fakt, že roku 1993 byla v rámci podniku Bižuterie a.s. založena Česká mincovna.

Hodnocení referátu Jablonec nad Nisou

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. únor 2008
  4 117×
  612 slov

Komentáře k referátu Jablonec nad Nisou