Karibská oblast

Bahamy
(Nassau)

Bahamy nejsou součástí Antil a jsou korálového původu. Alfabetizace na Bahamách je asi 98%. Ženy se tam dožívají asi 77 a muži 68 let. Náboženství se na Bahamách vyznává především křesťanské. Úřední jazyk je angličtina a měna je americký dolar. Obyvatelstvo je složeno z 85% černochů a mulatů a 15% bílých. 30% obyvatelstva pracuje ve službách.

Hospodářství: Baham se zakládá především na turistickém ruchu, který tvoří asi 50% hrubého národního produktu, výrobě třtinového cukru, cementu a léků. Důležitý je i lov humrů.

Zemědělství: se orientuje na pěstování třtiny, citrusů a zeleniny.

Nerostné bohatství: Významná je především těžba soli a argonitu.

Dějiny: Jeden z bahamských ostrovů byl pravděpodobně prvním místem, kam vkročil Kolumbus. Bahamy ovšem nebyly Španěly nikdy kolonizovány ( byly podnikány pouze nájezdy na otroky) a první kolonizátoři byli až Britové v 18tém století, ale osady zničili Španělé a Francouzi. Poté o ostrovy začali jevit zájem piráti, ale Britové si zjednali pořádek a ostrovy jim již zůstaly. Dnes jsou součástí BSN.

 

Trinidad a Tobago
(Port of Spain)

Alfabetizace na těchto ostrovech je asi 98%, ženy se dožívají 73 a muži asi 68 let. Náboženství je především křesťanské , jenom asi 24% obyvatel jsou hinduisté. Úřední jazyk je angličtina a měna je americký dolar. Obyvatelstvo je složeno ze 43% černochů, 40% indů a 15% míšenců.

Hospodářství: stojí především na zpracování ropy, turistice a výrobě chemikálií.

Zemědělství se orientuje na pěstování třtiny, kávy, rýže a citrusů.

Z nerostného bohatství: se těží hlavně ropa a asfalt.

Dějiny:Ostrovy byly objeveny při 3. Kolumbově výpravě a byly také ihned kolonizovány. Potýkali se ale s britskými piráty. V 17tém století se je také Britové pokusili obsadit. V druhé polovině 17tého století byli napadáni Nizozemci a Francouzy. Původní obyvatelstvo zcela vymizelo a z Afriky byli dováženi černí otroci. Po zakázání otroctví byli dováženi asijští dělníci, kteří měli téměř stejné postavení jako otroci. Dnes již jsou Trinidad Tobago nezávislé v rámci BSN.

Kajmanské ostrovy
( Georgetown)
Obyvatelstvo se skládá ze 94,6% černochů a 5,3% bílých. 71% lidí pracuje ve službách. Úřední jazyk je angličtina a měna je kajmanský dolar. Je to britská kolonie. Výz.bankovnictví

Kuba
(La Havana)

Ostrov je součástí Antil, které jsou zbytkem kordilerského pásma.Vedle hlavního města je tam ještě významné město Santiago de Cuba . Alfabetizace na Kubě je asi 96%. Ženy se tam dožívají asi 79 a muži 75 let života. Náboženství je tam hlavně křesťanské. Úřední jazyk je španělština a měna je peseta. Asi 30% lidí je zaměstnáno ve službách. Obyvatelstvo je složeno ze 70% bílých, 12% černých a 17% mulatů.

Hospodářství:Základem kubánského hospodářství je třtinový cukr a nikl.

Zemědělství: se soustředí především na cukrovou třtinu( největší export na světě), tabák(sever ostrova), kávu, rýži a tropické ovoce.

Nerostné bohatství: Na Kubě se těží především nikl, kobalt, měď, mangan a železné rudy. Zanedbatelná není ani těžba soli.

Dějiny: Prvně byla kolonizována Velasqezovou výpravou. Původní primitivní rybáři a zemědělci zcela vymizeli. Když o kubu začali jevit zájem piráti, byla už v síti obránců proti pochybným živlům a nepřátelům španělské koruny. V 17tém století vyvážela Kuba hlavně tabák. V 18tém století se soustředila spíš na vývoz třtinového cukru a kávy.V polovině století byla načas obsazena Brity, ale naknec byla navrácena Španělům. V19tém století již byla největším exportérem třtinového cukru . V 40 letech 19tého století již bylo přes 58% obyvatel na ostrově otroky.Docházelo ke vzpourám a masovým útěkům. Vzpoury byly ale bezúspěšné. Z obavy z masového povstání byl zakázán obchod s otroky, což vedlo k dovozu „dělníků“ z Číny. Aby bylo zajištěné povolení otroctví, pokoušela se Kuba spojit s Amerikou, ale Španělé ji odmítli prodat. Roku 1868 požaduje Carlos Manuel Céspedes svobodu ostrova a to vede k desetileté válce, která končí neúspěšně.Napětí mezi Amerikou a Španělskem roste a po sérii námořních bitev je uznána nezávislost Kuby. Ale až do roku 1902 je na Kubě americká okupační armáda a i po jejím odchodu Amerika kontroluje kubánskou politiku a Kuba je na ní velmi závislá.Roku 1925 se na Kubě poprvé dostávají k moci komunisté a prezident Geraldo Machado je velmi tvrdým diktátorem. 1940 je konečně po řadě převratů napsána nová ústava, ale komunisté v čele s diktátorem Batistou se dostávají k moci. Ale už od roku 1953 začíná odboj Skupina mládeže století, vedená Fidelem Castrem. K moci se ale dostávají až roku 1973 a tehdy také začíná spolupráce se SSSR. Je nastolena další diktatura.

Jamajka
(Kingston)

Alfabetizace na Jamajce je asi 85%, ženy se dožívají zhruba 75 a muži 73 let. Náboženství je uznáváno především křesťanské, ale nezanedbatelná část obyvatel je uctívači různých sekt a kultů. Úřední jazyk je angličtina a měna je jamajský dolar. Na ostrově žije 76% černochů a 15% mulatů, zbytek jsou běloši a jiní míšenci. 41% lidi pracuje ve službách.

Hospodářství: se zakládá především na bauxitu, třtinovém cukru a turistice.

Zemědělství: se zabývá pěstováním hlavně třtiny, kávy, banánů a brambor

Z nerostného bohatství: je využíván především bauxit, sádrovec a vápenec.

Dějiny: Ostrov byl objeven při 2. Kolumbově výpravě a byl také hned kolonizován Španěly . Původní obyvatelstvo bylo vyhubeno a po Španělích ji získala Británie. Po vyhlášení nezávislosti v rámci BSN se dostávají k moci nacionalistické skupiny, vedené Michaelem Normanem Manleym a začínají spolupracovat s Kubou. Kvůli zvýšení daní pro americké a kanadské těžařské společnosti se dostává s těmito zeměmi do konfliktu. Po nich nastoupily konzervativní vlády, které se dodnes pokoušejí napravit situaci a obnovit stabilitu .

 

Portoriko
(San Juan)

Tento stát je volně přidružený k USA. Ženy se dožívají 79 a muži asi 72 let. Náboženské vyznání je v Portoriku především křesťanské a úřední jazyky jsou angličtina a španělština. Měna je americký dolar . 99,9% obyvatel jsou hispánci a75% z nich pracuje ve službách.

Hospodářství: Portorika stojí především na elektronice, strojírenství a farmakologii.

Zemědělství: se soustřeďuje na cukrovou třtinu, tropické ovoce a zeleninu. Především rajčata.

Dějiny: Portoriko bylo objeveno při1. Kolumbově výpravě a osídleno Španěly.Později bylo získáno USA. Referendum na ostrově rozhodlo o volném přidružení k USA, v čele mají guvernéra a platí na ně americká ústava.

Dominika
(Rosseau)

Státní zřízení je parlamentní demokracie. Alfabetizace je asi 90% a celých 100% obyvatel tvoří černoši. Měna je východokaribský dolar.

Hospodářství: se zakládá na turistice a výrobě mýdla.

Zemědělství:Pěstují hlavně kokosy, citrusy, banány a mango.

Nerostné bohatství:Dominiky tvoří hlavně vápenec a z moře lovená pemza.

Dějiny:objevena byla při 2. Kolumbově výpravě a pak se stala britskou kolonií.

 

Dominikánská republika a Haiti
(Santo Domingo a Port au Prince)

Haiti: Stát leží na západní části ostrova Haiti. Alfabetizace je okolo53%, ženy se dožívají asi 47 a muži 43 let. Oficiální náboženství je sice křesťanské, ale více jak 50% obyvatel vyznává voodoo. 95% obyvatel jsou černoši.

Dominikánská republika: leží na východě ostrova Haiti, alfabetizace je asi 82%, ženy žijí 71 a muži asi 67 let. Náboženství je křesťanské, úřední jazyk španělština a měna peseta. Obyvatelstvo je složeno ze 73% mulatů, 11% černochů a 16% bílých.

Společné:

Hospodářství: Stojí především na třtinovém cukru, cementu a turistice.

Zemědělství:Se orientuje na pěstování třtiny, kávy, kakaa, bavlny a rýže.

Z nerostného bohatství: se těží hlavně bauxit, nikl, zlato a stříbro.

Dějiny: Haiti bylo objeveno 1. Kolumbovou výpravou a záhy se stalo španělskou kolonií. Po čase začínají spory mezi černošskou a mulatskou částí obyvatelstva. Černoši se vzepřou, zakládají si císařství v čele s generálem Desalidem, který se stává císařem a ze svých důstojníků dělá šlechtu. Roku 1844 vyhlašuje mulatská část na východě Dominikánskou republiku, kterou ale Haiti neuznává, což vede k válce. Haiti hledá zpočátku pomoc u Španělska, ale dostává se ji jí až od USA, která částečně obsazuje Haiti a donutí ho uznat Dominikánskou republiku. Zatímco z Dominikánské republiky se stává relativně stabilní země, Haiti trpí neustálými změnami, převraty a povstáními. V současnosti je to nejchudší stát západní polokoule.

Guadeloupe
(Rosse-Terre)

Země se rozkládá na 8mi ostrovech.

Hospodářství: stojí na třtinovém cukru, rumu, banánech a turistice

Dějiny: Guadeloupe bylo objeveno při druhé Kolumbově výpravě a bylo využíváno jen jako zdroj otroků. Obsazeno bylo až později Francouzy. Dnes je francouzským departmentem.

Barbados
(Bridgetown)
Alfabetizace je asi 97%, 4%tvoří bílí – zbytek jsou černoši a mulati. 60% obyvatel pracuje ve službách a měna je východokaribský dolar.

Hospodářství:založili na Barbadosu hlavně na textilu, třtinovém cukru, rumu a turistice.

Dějiny: Byl objeven 3. Kolumbovou výpravou, poté spadal pod Británii, dnes je členem BSN.

 

Grenada
(Saint George)
82% obyvatelstva tvoří černoši, 13% mulati a zbytek bílí a Indové. Náboženství je křesťanské, úřední jazyk angličtina a měna východokaribský dolar.

Hospodářství: základ tvoří turistika, koření(muškát a zázvor), banány a kakao.

Dějiny: Ostrov byl objeven 3. Kolumbovou výpravou, kolonizován Francouzy a Brity, dnes je parlamentní monarchií v rámci BSN.

 

Anquilla
(The Valley)

Náboženství je na ostrově křesťanské, většinu obyvatel tvoří černoši a mulati. Nezanedbatelná je také irská menšina.

Dějiny: Objevena byla 2. Kolumbovou výpravou, kolonizována byla Brity a dnes je zcela samostatná.

 

Antiqua a Barbuda
(St John)

Alfabetizace je okolo90ti % , téměř celých 100% obyvatelstva tvoří černoši. 82% lidí pracuje ve službách a měna je východokaribský dolar.

Hospodářství: stojí a leží hlavně na třtině, bavlně a turistice.

Dějiny:Ostrovy byly objeveny 2. Kolumbovou výpravou a kolonizovány byly Brity. Dnes jsou nezávislé.

 

Martinique
(Forth de France)

Drtivá většina obyvatel jsou černoši.

Hospodářství: základem je třtinový rum, zpracování dovezené ropy, turistika a banány.

Dějiny: Objeven byl při 3. Kolumbově výpravě a nebyl kolonizován. Později ho obsadili Francouzi a dnes je francouzským departmentem.

Panenské ostrovy
(Chortote Amalle)

85%obyvatelstva tvoří černoši.

Hospodářství: se soustřeďuje na turistiku, ropu, textil, hodinky a třtinový rum.

Zemědělství: produkuje především zeleninu, ovoce a ořechy.

Dějiny: objeveny byly 2. Kolumbovou výpravou a byl využíván jen jako zdroj otroků. Později byl zabrán Dány, ale za 1. světové války ho prodali Americe. Dnes je nezačleněným územím USA s vlastní autonomií, ale podléhající US ministerstvu vnitra.

Svatá Lucie a Svatý Vincenc

Alfabetizace je asi 80%, úřední jazyk angličtina a měna východokaribský dolar.Jsou to britské kolonie v čele s guvernérem.

Dějiny: Sv. Lucie byla objevena 4. a Sv. Vincenc 3. Kolumbovou výpravou, kolonizovány byly až později Francouzy, poté získány Brity.

Nizozemské antily a Aruba
(Willemstad a Oranjestad)

Základ jejich hospodářství: je ve zpracování venezuelské ropy a turistice. Na Nizozemských Antilách pak ještě výroba a oprava lodí.

Dějiny:Španěly byly využívány jen jako zdroj otroků. V17tém století je kolonizovali Nizozemci. Po zrušení otroctví dováželi „dělníky“ z Asie.Po druhé světové válce se pokusily dostat z postavení kolonie. Podařilo se jim získat statut provincie a Aruba se osamostatnila.

Hodnocení referátu Karibská oblast

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. květen 2008
  4 548×
  1723 slov

Komentáře k referátu Karibská oblast