Korea

Počátkem našeho letopočtu se vytvořily na poloostrově tři korejské státy: Silla , Pekče , Kogjuro.V 7 st. se Korea poprvé sjednotila.Vládli jí Sillští králové , kteří s čínskou pomocí dobyli království Kogjuro na severu a Pekče na jihozápadě.Za silného panství se sídlem v Kjongdžu vzkvétala kultura i buddhismus. V roce 1392 se ujala vlády dynastie I(RI) ,která udržovala spojenectví s čínskou dynastií Ming.Hlavním městem se stal Soul.Opět se rozvíjela kultura ,byl zaveden konfucianismus a vytvořena vlastní fonetická abeceda. V 16 a 17 st. napadli poloostrov Japonci a Mandžuové.Korea se po té stáhla do isolace.
Po čínsko-japonské válce (1894-95) a rusko-japonské válce (1904-05) se Korea stala roku 1905 japonským protektorátem a v roce 1910 byla formálně připojena k Japonsku , jako jeho kolonie.
Dějiny v 20 st.
Japonci ovládali zemi až do srpna 1945 , kdy na jihu ostrova přistály Američané.Rusko obsadilo sever , atak byla Korea rozdělena 38. rovnoběžkou na dvě okupační zóny.Rozdělení mělo být dočasné , ale prohloubení studené války vedlo k ustavení dvou nepřátelských států: komunistického a pro západního. 25. 6. 1950 severokorejská armáda překročila 38. rovnoběžku (demarkační linii mezi severní a jižní Koreou) s cílem sjednotit zemi. OSN vyhlásila severní Koreu za agresora a pod vedením USA vytvořila mezinárodní jednotky v čele s generálem D. MacArthurem a pověřila je obrannými akcemi. 15. 9. 1950 se vojska OSN, tvořená převážně Američany, vylodila v jižní Koreji a vytlačila severokorejská vojska až k čínské hranici. V listopadu 1950 do boje zasáhli tzv. čínští dobrovolníci a vytlačili vojska OSN na jihokorejské území, z něhož se poté stáhli na 38. rovnoběžku. V letech 1951 – 53 probíhala mírová jednání (159 schůzek), 27. 7. 1953 uzavřeno příměří. Mírová smlouva nebyla nikdy uzavřena. Válka byla velmi úporná; počet obětí se odhaduje na 4 milióny civilního obyvatelstva, 6,5 miliónu celkem.
Dnes
Veškeré styky mezi oběma státy po válce ustaly.Na hranici mezi oběma státy bylo vytvořeno 4 km demilitarizované pásmo.V letech 1974-78 odhalila Jihokorejská armáda dva severokorejské invazní tunely , které vedly hluboko na území J. Koreje.Těmito tunely mohlo během 1 hodiny projít 30 000 vojáků i s výzbrojí.Hranice vedou skrz vesnici Pchanmundžom , která tak byla rozdělena na dvě části. V letech 1993-1994 došlo ke konfliktu mezi KLDR a mezinárodním společenstvím.Důvodem bylo podezření OSN , že KLDR vyrábí atomové zbraně.Po té co KLDR odmítla přítomnost inspektorů pro jadernou energetiku na svém území , zdálo se , že uvalení sankcí na KLDR je téměř neodvratné.O 3 měsíce později podepsala KLDR smlouvu se spojenými státy, která otvírá cestu k diplomatickým a obchodním stykům výměnou za zastavení vývoje jaderných zbraní v Severní Koreji .Tato Dohoda sice z zlepšila vyhlídky na urovnání vztahů ,ale k její realizaci dochází jen pomalu.
Politika dnešní Koreje
Ač by se mohlo zdát , že konflikt nehrozí , nebyla nikdy podepsána mírová smlouva , která by mír zaručila.Na hranicích stojí stálá vojenská hlídka a není možné proniknout na sousední území.Pokud se konají mírová jednání , tak je to právě v této vesnici , v jejímž středu stojí dům rozdělení hranicí na dvě poloviny.Uprostřed domu je stůl , který má středem vedenou čáru ,která odděluje oba státy i při mírových jednáních.V roce 2000 došlo k významnému zlomu událostí.V červnu setkání obou prezidentů a následující výměna návštěv mezi příbuznými.

Korejská lidově demokratická republika, KLDR, Severní Korea, korejsky Čoson mindžudžui inmin konghwaguk – rozloha - 122 762 km2, 23,3 miliónu obyvatel (1998), hustota zalidnění 190 obyv./km2, hlavní město Pchjongjang (aglomerace 2,7 miliónu obyvatel, 1993); úřední jazyk korejština, měnová jednotka 1 won (KPW) = 100 čonů. Administrativní členění: devět provincií, tři statutární města a jeden zvláštní okres. – Převážně hornatá země, nížiny jen při pobřeží Žlutého moře. Nejvyšší pohoří Changbäk-san (Päktu-san, 2 744 m n. m.) na hranicích s Čínou. Podnebí monzunové, ale silný kontinentální vliv způsobuje velké rozdíly srážek i teplot mezi létem a zimou. V horách jehličnaté lesy typu tajgy, níže smíšené a listnaté opadavé lesy. – Obyvatelstvo tvoří Korejci (99,8 %). Náboženství původně konfuciánské a buddhistické, v současnosti prosazován atheismus. Přirozený přírůstek obyvatel1,5 % ročně (1997). Střední délka života mužů 69 let, žen 75 let. Negramotnost 5 % (1995). Urbanizace 61 % (1995). – Zaostalý průmyslově agrární stát s ekonomikou řízenou státem. Hrubý domácí produkt 950 USD/obyv. (1996). V zemědělství pracuje 32,4 % ekonomicky aktivních obyvatel. Obdělává se 17 % území (většinou zavlažování), 61 % pokryto lesy. Pěstuje se rýže, kukuřice, obilniny, brambory, zelenina; v posledních letech neúrody a hrozící hladomor. Významný průmysl těžební (uhlí, rudy), dále hutnický, strojírenský, chemický, textilní, potravinářský.. KLDR vyhlášena v roce 1948 v sovětské zóně jako prosovětský komunistický stát. V letech 1950 – 53 korejská válka. Diktátor Kim Ir-sen zlikvidoval opozici a vybudoval represívní režim s kultem osobnosti a tzv. ideou čučche, tj. nezávislosti a ekonomické soběstačnosti, s požadavkem sjednocení Koreje jako hlavním cílem KLDR. V roce 1972 nová ústava, prezident Kim Ir-sen. Postupně mezinárodní izolace a výrazný úpadek ekonomiky. Po smrti Kim Ir-sena stojí v čele státu jeho syn Kim Čong-il, který byl 1998 prohlášen věčným prezidentem. Ve 2. polovině 90. let došlo ke zlepšení vztahů s Korejskou republikou. – KLDR je nezávislá socialistická republika v čele s prezidentem. Zákonodárným orgánem je Nejvyšší lidové shromáždění (687 členů, funkční období 5 let). Poslední parlamentní volby se konaly v červenci 1998. Prezident Kim Čong-il (* 16. 2. 1942).

Korejská republika, Jižní Korea, korejsky Tachan Minguk – rozloha; 99 269 km2; 46,4 miliónu obyvatel (1998), hustota zalidnění 468 obyv./km2, hlavní město Soul (10,2 miliónu obyvatel, 1995); úřední jazyk korejština; měnová jednotka 1 won (KRW) = 100 čonů. Administrativní členění: devět provincií a šest statutárních měst. – Pobřeží Japonského moře na východě je téměř přímočaré, ale pobřeží Žlutého moře a Korejského průlivu silně členité s mnoha ostrovy. Povrch převážně hornatý, nížiny jsou jen při západním pobřeží a podél větších řek. Nejvyšší Jihokorejské pohoří (Sobäk-sanjulgi, 1 915 m n. m.); Východokorejské pohoří (Thäbäk-sanjulgi, 1 708 m n. m.) spadá příkře k Japonskému moři. Podnebí je subtropické monzunové, směrem k severu přechází v mírné kontinentální. Průměrné teploty v lednu –5 °C až +4 °C, v červenci 24 až 26 °C. Srážky 1 200 – 1 500 mm (zejména v létě). Říční síť je hustá, hlavní řeka Hangang. Rostlinstvo mírného pásma s východoasijskými druhy, na jihu vždy zelené subtropické lesy. – Obyvatelstvo tvoří z 99,8 % Korejci.

 

Náboženství buddhistické (28 %), protestantské (19 %), římskokatolické (6 %). Přirozený přírůstek obyvatel 0,9 % ročně (1997). Střední délka života mužů 69 let, žen 76 let (1997). Negramotnost 2 % (1995). Urbanizace 81 % (1995). – Vyspělý průmyslový stát s rychle se rozvíjející ekonomikou. Hrubý domácí produkt 10 550 USD/obyv. (1997). Z ekonomicky aktivních obyvatel pracuje 12 % v zemědělství, 28 % v průmyslu (1998). Obdělává se 19,6 % území, zalesněno 65 %. Hlavní plodinou rýže (na 50 % polí, sklizeň 7,1 miliónu t, 1997), dále brambory, batáty, sója, zelenina a ovoce. Chov prasat a skotu. Významný rybolov (2,4 miliónu t, 1996). Těží se černé uhlí (5 miliónu t), rudy železa, mědi, wolframu, zinku, grafit, síra. Dynamický rozvoj výroby spotřební elektroniky, dopravních prostředků, chemie, stavebních hmot. –Korejská republika vyhlášena v roce 1948 v americké zóně. Až do 80. let autoritativní režimy, několik politických převratů, studentská povstání, ale dynamický ekonomický rozvoj. Od 1988 demokratizace politického života. Ve 2. polovině 90. let probíhá proces sbližování s Korejskou lidově demokratickou republikou. – V čele Korejské republiky stojí prezident, volený na 5 let. Zákonodárným orgánem je jednokomorové Národní shromáždění (273 členů volených na 4 roky). Poslední parlamentní volby se konaly 13. 4. 2000. Prezident Kim Te-džung (* 3. 12. 1925).

Hodnocení referátu Korea

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  11. červenec 2008
  5 505×
  1237 slov

Komentáře k referátu Korea