Latinská Amerika

- poloha: od Rio Grande po Ohňovou zemi
- rozloha: asi 20,5 mil. km2 = 15% souše
- asi 475 mil. obyvatel = 8% světové populace

STŘEDNÍ AMERIKA

- státy: jsou mezi nimi velké hospodářské rozdíly

· Dominikánská republika (Santo Domingo)
· Mexiko (Ciudad de Mexico)
· Guatemala (Guatemala) – pravlast Mayů
· Honduras (Tegucigalpa)
· Kostarika (San José)
· Nikaragua (Managua)
· Belize (Belmopan)
· Salvador (San Salvador)
· Panama (Ciudad de Panamá)
· Malé Antily (Barbados, Sv. Lucie, Sv. Vincenc, Grenada, Martinik, Antigua a Barbuda, Guadeloupe, Dominika)
· Velké Antily (Kuba - La Havana, Haiti – Port-au-Prince, Puerto Rico – San Juan, Jamaika – Kingston)
· Nizozemské Antily
· Bahamy (Nassau)
· Kajmanské ostrovy

MEXIKO

- je z nich na tom nejlépe
- člen OECD a NAFTA
- asi 90 mil. ob., hlavně mestici
- hornatá země; hory se snižují k jihu:
· Sierra Madre Occidental
· Anahuacká plošina
· Sierra Madre Oriental

- poloostrov Yucatán – málo hornatý, Mayové
- sídla:
· Ciudad de Mexico
· Guadalajara
· Monterrey
· Veracruz – přístav
· Acapulco – turistický ruch

- nerostné bohatství: ropa (Tampico), stříbro
- zemědělství: kukuřice, fazole, banány, brambory, tropické ovoce, strom CHICLE-ZAPOTE, mák, agáve (tequila)
- značná tektonická činnost
- klima:
· tropické teploty s nadmořskou výškou klesají
· vliv pasátů na srážky
· návětrná strana – atlantická – více srážek
· tektonická činnost
· ostrovy – tropické podnebí a hurikány

- obyvatelstvo:
· mestici (hl. Hondurás)
· původní Indiáni (hl. Guatemala)
· černoši (hl. Belize)
· indiáni vyhubeni na ostrovech, dnes více černoši
· Kuba a Puerto Rico – velké procento obyvatel jsou míšenci a Španělé
· Vysoký přirozený přírůstek

- hospodářství:
· slabě rozvinuté
· hlavně zemědělství – trop. ovoce, cukr. třtina, káva
· průmysl- zpracování zemědělských plodin, rafinerie ropy, dřevozpracující
· cestovní ruch – vysoký díky přír. podmínkám a hist. památkám
· ner. boh.- málo; zlato, hliník, nikl, polymetalické rudy

- Panamský průplav-spojuje Atlantik s Pacifikem, sídlem správy je od r.1914 Balboa

ANDSKÉ ZEMĚ

- státy:
· Ekvádor (Quito)
· Venezuela (Caracás)
· Kolumbie (Bogotá)
· Perú (Lima)
· Chile (Santiago de Chile)
· Bolívie (La Paz)

- povrch:
· nejv. hora - Aconcagua (6959 m) v Argentině
· Atakamský příkop
· Asi 50 činných a 30 vyhaslých sopek v Andách (např. Cotopaxi, Sangay, El Misti…)
· Zemětřesení

- klima:
· tropický deštný prales
· pouště – Atacama (Chile a Perú)
· listnaté a smíšené lesy
· největší vodopád světa – Santo Angel – 979 m, Venezuela

- obyvatelstvo:
· původní Indiáni (Kečua), běloši a mestici
· ve 14. a 15. stol. – rozkvět říše Inků

- oblasti podle nadm. výšek:
1. tierra caliente – vysoké teploty, trop. prales, vlhkost, do 1000 m.n.m.
2. tierra templada – nejvíce zalidněná, subtropy, horský les, do 2000 m.n.m.
3. tierra fría – křovinaté savany, do 3500 m.n.m.
4. tierra helada – traviny, do 4500 m.n.m.
5. tierra nevada – ledovce, sníh, nad 4500 m.n.m.

- zemědělsví:
· 30% exportu má Kolumbie – káva
· méně než 5% zem. půdy ve Venezuele

- ner. boh.:
· Chile – měď (1/3 svět. těžby), zlato, stříbro, jód
· Pocosí – stříbro v 17. stol.
· Bolívie – antimon (1. na světě), cín, zlato, ropa
· Perú – barevné kovy, zinek
· Venezuela – ropa (8. místo ve světě), žel. ruda, bauxit, zlato, diamanty

- hospodářství:
· Chile – nejrozvinutější země se zpracovatelským průmyslem
· Kolumbie, Perú, Bolívie – distribuce drog, koka (na 1 ha 10x větší zisk než ostatní plodiny)
· Kromě Chile – nízká hosp. úroveň

LAPLACKÉ STÁTY

- státy:

· Argentina (Buenos Aires)
· Paraguay (Asunción)
· Uruguay (Montevideo)

Jsou to dobytkářské země

Argentina

- patří k nejvyspělejším v Lat. Americe
- zadlužená
- rychlý vývoj ekonomiky; spolupráce s ČR
- povrch:
· hory na Z – Andy (Aconcagua); směrem k S se snižují
· Patagonie – tabule na jihu; suchá, neúrodná
· Laplatská nížina – významná; černozemě
· Na S hodně srážek

- obyvatelstvo:
· 85% Evropani (potomci Španělů, Němců a Italů)
· Indiáni
· Většina ve městech

- ner. bohatství: ropa, zlato, zemní plyn
- průmysl:
· řeky – energetika
· zpracovatelský – kůže, maso, konzervy
· strojní – zemědělské stroje
· chemický – hnojiva
· montovny dopravních prostředků
· textilní průmysl

- zemědělství:
· světová obilnice
· kukuřice, pšenice, cukr. třtina, banány, kávovník
· přirozené pastviny pro dobytek – chov skotu a ovcí, vývoz vnitřností

- sídla: Buenos Aires, Rosario, La Plata, Córdoba

Paraguay

- vnitrozemí
- málo rozvinutá země
- hlavně mestici, vysoký přir. přírůstek
- chov dobytka – skot, maso
- dřevozpracující – kebracho

Uruguay

- nížiny
- řeka Uruguay
- hlavně Španělé a Italové – 86%
- chov dobytka – vývoz masa, kůže, vlny, živého dobytka

BRAZÍLIE

- největší země Lat. Ameriky
- hl.m. Brasília
- brazilština
- přír. poměry:
· rozmanité
· největší nížina na Zemi
· deštný prales
· Guayanská vysočina
· Brazilská vysočina
· Amazonka a její přítoky (Negro, Madeira, Xingu…), při ústí je přístav Belém
· Jih – řeka Paraná
· Vodopád Iguasu – hydroenergetika
· Tropy, subtropy
· Nejvíce srážek je v Amazonii
· Celoroční pasáty od Atlantiku
· Podhůří Kordilér

- obyvatelstvo: 60% přistěhovalci, 40% míšenci; hlavně na JV pobřeží
- sídla:
· Sao Paulo – největší město Lat. Am.
· Bello, Horizonte, Rio de Janeiro, Porto, Alegre, Salvador, Santos, Recife, Manaus, Fortaleza

- hospodářství:
· nejvyspělejší
· dostatek všech surovin kromě uhlí a ropy
· hydroenergetika
· nejv. podíl na exportu průmyslových výrobku v Lat. Am.
· Obrovské tempo industrializace
· 53% služby
· rychlé zmenšování deštného pralesa

- nerostné bohatství: rudy hliníku, železná ruda, mangan, azbest, zlato, apatity, diamanty, slída, kamenná sůl, hořlavé břidlice, wolfram, dřevo
- zemědělství:
· káva, kakao, banány, cukr. třtina, palma olejná
· skot, ovce, prasata
· rybolov

- Amazonie:
· Transamazonica – 5600 km dlouhá dálnice; spojila začátky splavných úseků na přítocích Amazonky
· Tragické ekologické důsledky těžby dřeva a hydroenergetiky

GUAYANSKÉ ZEMĚ

- státy:
· Guayana (Geogretown)
· Surinam (Paramaribo)
· Francouzská Guayana (Cayenne, Paris)

- poloha:
· Guayanská vysočina
· Tropický prales

- obyvatelstvo: mestici, asiaté, Evropané
- zemědělství:
· dřevo
· Surinam – cukr. třtina
· Guayana – koření, cukr. třtina

- průmysl: dřevozpracující, zpracování rud hliníku
- ner. bohatství:
· rudy hliníku – Surinam, Guayana
· zlato – Franc. Guayana, Guayana
· diamanty – Guayana

Hodnocení referátu Latinská Amerika

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. srpen 2008
  5 592×
  834 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Latinská Amerika