Monako

Monacké knížectví, originálně Principauté de Monaco, je stát v západní Evropě ležící na Azurovém pobřeží Středozemního moře.

S rozlohou 1,95 km2 je Monako druhým nejmenším státem v Evropě a touto svojí velikostí se řadí až na 191. místo na světě. V knížectví žije 33 000 obyvatel (1998), hustota zalidnění je 16 920 obyvatel na km2. Státní zřízení je konstituční monarchie, v čele stojí kníže (od 1949 Rainier III.). Trůn knížete je dědičný podle zásady prvorozenosti v mužské linii dynastie Grimaldi. Od roku 1923 se kníže dělí o zákonodárnou moc i vládu s osmnáctičlennou radou (v čele je francouzský státní ministr). Hlavní město je Monaco - Ville (1 250 obyvatel), největší Monte - Carlo (13 200 obyvatel).

Administrativně je Monako rozděleno na 4 městské obvody - Fontvielle, Monaco - Ville, La Condaminea, Monte - Carlo. Měnová jednotka je Francouzský frank, mince tvoří Monacký frank, kurz se pohybuje okolo 5,30 Kč. Úředním jazykem je francouzština, další jazyky jsou italština a monegaština (jazyk původních obyvatel). V Monaku žije 47% Francouzů, 17% Italů, ostatní národnosti 21%, původní obyvatelé Monegaskové 15%. Přirozený přírůstek populace činí 0,4% ročně. Střední délka života mužů je 72 let, žen 80 let. V zhledem k tomu, že všechny městské okrsky zabírají téměř celou plochu země, je urbanizace 100%. Náboženství je z 90% římskokatolické.

Hranici s Monakem tvoří Francie, která knížectví obklopuje kromě jihu ze všech světových stran. Území tvoří krátký členitý úsek skalnatého pobřeží Středozemního moře s nejvyšším bodem 459 m n. m. Klima je mediteránní s průměrnými teplotami 8, 5°C v lednu a 23, 5°C v červenci. Roční úhrn srážek je 758 mm.

Monako je stát v celní a měnové unii s Francií, také je jedním z členů OSN. Hrubý domácí produkt je 26 470 USD na 1 obyvatele (1995). Největší příjmy do státní pokladnice jsou ze služeb 73% dále z průmyslu a stavebnictví 23%. Zemědělství není rozvinuto. Průmyslovou zónu tvoří nové Fontvielle, které vzniklo na zaveženém mořském zálivu. Z průmyslových odvětví je v Monaku zastoupen oděvní průmysl, strojírenský průmysl a polygrafický průmysl. Do služeb patří bankovnictví, mezinárodní obchod, pojišťovny, turistické služby, světoznámá kasina, lázeňství a prodej poštovních známek.

Historie Monaka

Monako založili již Féničané 1 700 let př. n. l., poté bylo Monako v držení Řecka, Kartága a Říma. Od roku 1297 je vládnoucí dynastie Grimaldi. V roce 1861 se dostává pod Francii, která Monaku zajišťuje vojenskou ochranu. Roku 1918 podepisuje smluvní protektorát s Francií (nástup knížete na trůn a mezinárodní obchody musejí mít souhlas francouzské vlády).

Shrnutí o státu Monako

Monako je jeden z nejmenších států Evropy. Hlavním zdrojem příjmu jsou turistika, prodej poštovních známek, rozhlasových a televizních práv na přenosy nejen sportovních událostí jako Velké ceny Monaka, Rally Monte - Carol , golfové a tenisové turnaje, ale i na operní představení. Monako patří mezi nejprestižnější evropská rekreační a lázeňská letoviska a díky nízkým daním představuje ráj pro boháče z celého světa. Dále Monako patří ke stále nejdůležitějším centrum podnikatelského a finančního světa.

Monako, představitelé státuKNÍŽATA

Dynastie Grimaldi

1814-1841 Honoré V.

1841-1856 Florestan I.

1856-1889 Karel III.

1889-1922 Albert I.

1922-1949 Ludvík II.

od roku 1949 Rainier III.

Následníkem Rainiera III. je syn Albert (* 1958), dále má dcery Caroline (* 1957) a Stephanie (* 1965) a manželku G. Kellyovou.

Hodnocení referátu Monako

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. červenec 2007
  9 722×
  534 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Monako