ozonová vrstva

Ozon

Ozon tvoří ve stratosféře tenkou vrstvu ve výšce asi 25km. Která chrání naší zemi před ultrafialovými záření. Vzniká účinkem slunečního záření na kyslík.Některé uměle vytvořené látky , které obsahují chlor, se mohou dostat až do stratosféry, kde zničí ozonovou vrstvu (říká se jim freony). Takhle vzniká ozonová díra.

Atmosféra

Země je zahalena tenkým závojem zvaným atmosféra. U mořské hladiny poskytuje vzduch ,který dýcháme , vítr a počasí, ale s rostoucí výškou řídne, až pomalu přechází v opravdové vakuum. Atmosféra nemá snadno definovatelný horní okraj:technicky jsou oběžné dráhy raketoplánů ještě v atmosféře. Naše atmosféra se vyvíjí tak, že oxid uhličitý a kyslík se udržují v rovnováze prostřednictvím fotosyntézy a respirace. Tato rovnováha pomáhá udržovat život na Zemi a propůjčuje jí jedinečné postavení mezi planetami sluneční soustavy.

Složení atmosféry

Asi 80% objemu atmosféry Země představuje dusík a většinu zbytku kyslík. V dolních vrstvách má významný podíl vodní pára, která vytváří velká oblaka, odrážející sluneční světlo absorbující jeho teplo. Vodní páry,oxid uhličitý a metan jsou takzvané skleníkové plyny, které umožňují slunečnímu světlu projít a ohřívat půdu, ale brání vyzařování tepla zpět do vesmíru. Izolují Zemi a udržují ji v teple. Skleníkový efekt narůstá, protože se tyto plyny v důsledku lidské činnosti dále uvolňují do atmosféry.To by mohlo mít vážné ekologické důsledky- principálně je však skleníkový efekt pro život nezbytný.Bez něj by teplota na Zemi poklesla asi na -35°C.

Hodnocení referátu ozonová vrstva

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. září 2008
  3 614×
  231 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu ozonová vrstva