Papua Nová Guinea

Ostrovní stát v západní části Pacifiku, jehož území zaujímá východní část ostrova Nová Guinea a přilehlé ostrovy. Jeho rozloha činí 462 840 km2 a počet obyvatel 4 197 000. Na ostrově žijí bílí přistěhovalci a původní obyvatelé Papuánci. Tito primitivní lidé přišli pravděpodobně ve dvou vlnách asi před 20 000 až 10 000 lety. Hovoří více jak tisíci různými jazyky a pro některé kmeny Papuánců není cizí ani kanibalismus. Zabývají se převážně lovem, zemědělstvím a rybařením. Po druhé světové válce jsou silně ovlivněni procesem modernizace.

Papua Nová Guinea je nezávislý stát, ale hlavním představitelem je Generální guvernér, který zastupuje britskou královnu. V současné době tuto funkci vykonává Silas Atopare. Stát má taky svou vládu, v čele s předsedou. Úředním jazykem je angličtina a měnou je kina. Hlavním město je Port Moresby (čte se "pórt mórzbi"), žije v něm okolo 250 000 obyvatel. Ve městě je koncentrován průmysl potravinářský, elektrotechnický a strojírenský. Je zde taky mezinárodní letiště a námořní přístav, odkud je zajišťován vývoz tropických plodin. V roce 1965 tu byla zřízena univerzita. Město získává elektřinu z nedaleké hydroelektrárny.

Přibližně 85% povrchu ostrova tvoří tropické deštně pralesy a podnebí je tropické. Tohoto klimatu využívají obyvatelé v zemědělství a pěstují kávu, kakao, banány a kaučukovník. Významnou roli hraje také těžba vzácných dřev. Nalézají se zde bohatá ložiska ropy, měďnatých rud a vzácných kovů zlata, stříbra a platiny.

Největší řekou je řeka Fly, která je dlouhá 1 046 km. Pramení v Centrálním pohoří a ústí do Papuánského zálivu Korálového moře. Na ostrově se rozkládá pohoří Pegunungan Maoke, jehož nejvyšší horou je Puncak Jaya (čte se "punčak džaja"), která měří 5030 m. n. m. a její vrchol je zaledněn. Součástí přírodního bohatství Nové Guineje jsou také nenarušené mokřady, které obývá mnoho druhů zvířat. Ochrana těchto mokřadů má velký význam pro zachování počtu ohrožených druhů. Na ostrově žijí nám velmi známí klokani a pštros Emu.

Použitá literatura

Planeta zvířat, Nakladatelský Dům OP, 1996

Encyklopedie Diderot, Diderot, 1999

Státy a jejich představitelé, Libri, 1999

Hodnocení referátu Papua Nová Guinea

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  20. březen 2008
  4 229×
  328 slov

Komentáře k referátu Papua Nová Guinea