Rusko - Ruská federace

Rossijskaja Federacija

História:

Zem s bohatou minulosťou, najväčší štát sveta. V minulosti sa Rusko potýkalo s výbojmi susedov i vzdialenejších mocností, napríklad Perzskej Ríše alebo Rímskej. Behom všetkých historických epoch sa však Ruskom preháňali najrôznejšie kočovné kmene, väčšinou s vidinou osídlenia Európy. Medzi takýchto osadníkov patrili napríklad Skythovia, Sarmati, Huni, Avari, Bulhari a Maďari. V 9. storočí tu vznikol prvý slovanský štátny útvar Kyjevská Rus, a to medzi riekami Dnester a Dneper. Už po troch storočiach sa však rozpadla na niekoľko samostatných kniežactiev, ktoré čiastočne spustošili výboje tatárskych nájazdov. Postupom času začalo silnieť predovšetkým Moskovské kniežactvo, ktorého vplyv sa skoro preniesol až do ďalekých krajín. V Európe stálo ďalšiemu mocenskému rozmachu v ceste hlavne Poľsko a Švédsko, veční rivali Ruska. Poľsko však padlo začiatkom 19. storočia, v rovnakej dobe Rusko získalo aj ďalšie državy na Ďalekom Východe. Snahy o nezávislosť väčšiny neruských národov vyvrcholili po prvej svetovej vojne, kedy boli vyhlásené jednotlivé slobodné štáty. Mnohé z nich sa však v najbližších rokoch dostali späť pod nadvládu Ruska. V roku 1922 vznikol ZSSR, v ktorom malo Rusko dominantnú úlohu. K rozpadu socialistickej mocnosti došlo v roku 1991.

Rusko:

Rusko je najväčšia a najľudnatejšia republika Spoločenstva nezávislých štátov. Rozlohou má prvenstvo medzi štátmi sveta. Zaberá prevažnú časť východnej Európy a celú severnú Áziu. Siaha od Fínskeho zálivu Baltského mora po okrajové moria Tichého oceánu. Rusku patrí aj priľahlá oblasť Arktídy. Veľká vzdialenosť v rovnobežkovom smere spôsobuje časový rozdiel 10 hodín. Povrch Ruska je členitý a rozmanitý. Nížiny zaberajú približne polovicu územia. Rieky sú vodnaté a odtekajú z prevažnej časti územia do Severného ľadového oceánu. Najväčší význam pre dopravu má Volga. Podľa počtu obyvateľov je Rusko na 6. mieste na svete. Viac ako štyri pätiny všetkého obyvateľstva tvoria Rusi, zvyšok tvorí asi 100 rôzne veľkých národov a národností. Krajina má mimoriadne bohatstvo nerastných surovín (ložiská ropy, zemného plynu, čierneho a hnedého uhlia, železných rúd, farebných kovov, apatitov, solí, zlata a diamantov).Rusko má v štátnom znaku zlatú orlicu na červenom podklade.

 

 

Ruská krajina:

Najrozľahlejšia krajina na Zemi je 1,5-krát väčšia ako Európa. Leží na svetadieloch Európa a Ázia. Európsku časť zaberá Východoeurópska nížina rozčlenená pahorkatinami. Na juhu ju ohraničuje vrásové pohorie Kaukaz. Na východe ju zasa kryhové pohorie Ural oddeľuje od Západosibírskej nížiny. Medzi Jenisejom a Lenou sa dvíha riečnymi dolinami pretkaná Stredosibírska plošina, ku ktorej sa od juhu pripájajú pásma Altaja a Saján. Na východ od Leny náhorné plošiny, panvy, nížiny a doliny oddeľujú jednotlivé východosibírske pohoria. Kamčatka so svojimi činnými sopkami už patrí k tichooceánskemu vrásovému systému. Najvyšší vrch krajiny sa týči v Kaukaze.

 

Administratívne usporiadanie:

Rusko je najrozľahlejším nástupníckym štátom rozpadnutého ZSSR. Na jeho území sa nachádza 21 autonómnych republík (Adygejská, Altajská, Baškirská, Buriatska, Čečenská, Čuvašská, Dagestanská, Chakaská, Ingušská, Jakutská, Kabardsko-balkarská, Kalmycká, Karačajsko-čerkeská, Karelská, Komijská, Marijská, Mordvianska, Severoosetská, Tatárska, Tuvianska, Udmurtská), jedna autonómna oblasť (Židovská autonómna oblasť), 10 autonómnych okruhov (Agský buriatsky, Čukotský, Evenkovský, Chantyjsko-mansijský, Jamalskonenecký, Komijsko-permský, Koriacky, Nenecký, Tajmýrsky, Usťordský buriatsky).

 

 

 

Výroba :

Sankt Peterburg – najväčšie zastúpenie energetika, elektrotechnika, obrábacie stroje, stavba lodí. Severozápadná Sibír – najväčšie zásoby ropy a zemného plynu. Veľké zásoby farebných kovov, v nábrežných Čelnách výroba osobných a nákladných automobilov v závodoch Togliatti . Rusko má rozvinutý priemysel. Ekonomika je založená na ťažbe a spracúvaní nerastných surovín hlavne v ťažkom priemysle. Krajina má takmer všetky dôležité nerastné a energetické suroviny, ale z mnohých nálezísk sa pre nepriaznivé prírodné podmienky neťaží. Elektrickú energiu vyrábajú najmä tepelné elektrárne. Významný je aj podiel vodných elektrární. Veľké závody, vystavané počas sovietskej vlády, sa ťažko prispôsobujú súčasnému trhovému systému, preto ich priemyselná produkcia značne poklesla, narástla inflácia a nezamestnanosť. Významnejšie priemyselné odvetvia sú hutníctvo železa, hliníka, farebných kovov, výroba ocele, strojov, spracovanie ropy, výroba dopravných prostriedkov, chemikálií, stavebnín, papiera, textilu, potravín a drevovýroba. Na väčšine územia nie sú vhodné klimatické podmienky na rastlinnú výrobu, preto sa poľnohospodárstvo sústreďuje predovšetkým v európskej časti. Pestujú sa predovšetkým pšenica, jačmeň, raž, zemiaky, cukrová repa, kukurica, ryža, proso, sója, ovocie a i. Chová sa hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané, soby, kone, hydina, kožušinové zvieratá. Krajina je odkázaná na značný dovoz potravín.

 

 

Cestovanie:

Cestovať po území Ruska medzi väčšími mestami a niektorými odľahlými oblasťami môžete letecky ruskými aerolíniami, ktoré však vďaka nízkej bezpečnosti svojich lietadiel drží smutný primát jednej z najviac nehodových spoločností na svete. V železničnej doprave Ruska panuje mierny zmätok, pretože jednotlivé spoje majú často veľké meškanie a niektoré nejdú vôbec. Ak už idú, dostanete sa ich pomocou do ktoréhokoľvek kúta tejto obrovskej zeme. Vlaky sú lacné, pomerne pohodlné, ale tiež veľmi pomalé. Hlavné vlakové spoje sa riadia moskovským časom, regionálne železnice sa riadia časom svojím vlastným, miestnym. Pri kúpe cestovných lístkov sa teda musíte vždy spýtať, podľa akého času sa odjazd vlaku riadi. Autobusové spojenie funguje dobre medzi menšími mestami, je vhodné pre cestovaní na kratších úsekoch. Potrebujete však nutnú dávku trpezlivosti a tolerancie k neuveriteľne zlej kvalite miestnych ciest. Pokiaľ cestujete vlastným autom, musíte počítať s nie príliš hustou sieťou čerpacích staníc. Riečna doprava je prevádzkovaná predovšetkým v letných mesiacoch a je možnosťou dopravy aj na väčšie vzdialenosti. Hlavné linky sú prevádzkované medzi Moskvou, Petrohradom a ďalšími mestami na Volge a Done. Územím Ruska prechádza 11 časovým pásiem, pričom v Moskve je o 2 hodiny viac než u nás.

 

Tresty za šírenie toxikománie:

Nedovolená výroba, nákup, držanie a predaj omamných alebo psychotropných látok, sú postihované trestom odňatia slobody až na 10 rokov s možnosťou uložiť aj trest zabavenia majetku. Trest odňatia slobody na 6 až 15 rokov so zabavením majetku sa ukladá v prípade, že ide o opakované alebo organizované spáchanie tejto trestnej činnosti ,alebo ak ide o veľké množstvo týchto látok. Nedovolená výroba, nákup, či držanie drogy bez úmyslu ďalšieho odbytu, teda pre vlastnú potrebu, sú postihované trestom odňatia slobody až na 3 roky alebo výchovnými prácami o dĺžke dvoch rokoch. Šírenie toxikománie je podľa stupňa svojej nebezpečnosti postihované trestami odňatia slobody až na 10 rokov. Trest odňatia slobody až na 5 rokov hrozí pri pestovaní či siatí zakázaných rastlín (ópium a konope). Za pašovanie omamnej alebo psychotropnej látky cez colnú hranicu Ruskej federácie je možné stanoviť trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov a rovnako zabavenie majetku.

K tejto téme prikladám aj niekoľko obrázkov, aby ste si lepšie vedeli predstaviť ich kultúru a pamiatky.

Hodnocení referátu Rusko - Ruská federace

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  6. srpen 2008
  4 662×
  1038 slov

Komentáře k referátu Rusko - Ruská federace

david
hezký
wera
skvelý
an
hezké