Subpolární pás

Subantarktický a subarktický pás = subpolární pás

Subpolární oblasti lemují obě polární oblasti v pruzích širokých většinou od 500 do 1500 km. Na severu dosahují až k 52. rovnoběžce, na jižní polokouli patří k subarktickému pásu prostory mezi 50. rovnoběžkou a jižním polárním kruhem. Obě tyto oblasti jsou přechodnými zónami ve kterých se mísí vlastnosti mírného a polárního pásu.
Na severní polokouli je to subarktický pás, jehož jižní hranici tvoří rozhraní lesotundry a tajgy. Lesotundra je krajina, v níž smíšené lesy (břízy, borovice a modříny) přechází ve skupiny bříz a jehličnatých stromů.Ta přechází posléze v křovinatou tundru (třeba keříkové vrby a břízy), pak tundru bylinnou (vlochyně, borůvky), mechovou a lišejníkovou. V tundře žije sob, polární liška, lumík a bělokurové. Vegetační doba je zde pouze dva měsíce.
Tajga je oblast na severu Evropy a Asie, zvláště na Sibiři. Prostírá se na jih od tundry. Člení se na tajgu temnou (jehličnany) a na tajgu světlou, kde jsou listnáče a stromy opadající v zimě. Ze zvířeny zde žije los, jelen, liška, srnec, vlk, rys, kuna lesní, jezevec, medvěd hnědý, veverka, četní pěvci, tetřev, tetřívek a datel. V tajze se těží dřevo a loví kožešinová zvěř.
Subpolární oblasti se vyznačují dlouhou a chladnou zimou s krátkým a poměrně teplým létem (to díky dlouhé letní době slunečního svitu), s velkými rozdíly teplot. Na Sibiři až mínus 78°C. V létě zem roztává do hloubky až dvou centimetrů a povrch je bahnitý. Srážek je málo a přicházejí hlavně v létě. Na jižní polokouli probíhá subpolární pás pouze oceánem a na pevninu skoro nezasahuje. Leží ne něm jen několik souostroví. Jižní Georgie, Kergueleny a Crozetovy ostrovy a jiné.
Velkou část, kde zasahuje subarktický pás je Kanada, která zaujímá téměř celou polovinu severoamerického kontinentu a zasahuje daleko do ostrovního světa kolem severního pólu. Podnebí je převážně studené kontinentální, na západě mírné. Roste zde mnoho květin a v početných národních parcích se uchovala rozličná fauna a flora.
Dalšími oblastmi je Skandinávie a Rusko.
Představitelem subantarktického území na jižní polokouli je např. Jižní Georgie. Tento ostrov pod britskou korunní kolonií ležící na jihu Atlantského oceánu má hornatý povrch a je zčásti zaledněný. V současnosti je obýván jen výzkumníky. Dříve byl významný chovem velryb.
V jižní části Indického oceánu leží Crozetovy ostrovy patřící Francii. Tato oblast není obydlena, jsou to skalnaté ostrovy sopečného původu.

Prameny:
 Země, Vydalo nakladatelství České geografické společnosti v roce 1995, Obálka a grafická úprava Petr Novák, Redaktorka Zorka Drtinová
 Přírodní obraz Země, Vydalo nakladatelství učebnic Fortuna, JUDr. František Talián, v roce 1997, Obálku navrhl a graficky upravil Miloš Jirsa, Ilustrovali Pavel Příhoda a Hana Srbová
 Encyklopedický slovník, vydala Academia, Praha 1982
 Všeobecná encyklopedie DIDEROT, vydal Diderot, Praha 1999

Hodnocení referátu Subpolární pás

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. červenec 2007
  16 326×
  442 slov

Komentáře k referátu Subpolární pás

Ava
Super! Děkuju teď jsem z mého referátu z tohoto dostala jedničku! Sice dlouhé psaní ale je to super!!
fortnite
výborný na jedničku ..............konečně nějaký smysluplný článek
jirka koubek
bomba takle dlouhej bych nezvládl ani já
anonim
Super Opravím si kuli!!!!!