Subpolární pás

Subantarktický a subarktický pás = subpolární pás

Subpolární oblasti lemují obě polární oblasti v pruzích širokých většinou od 500 do 1500 km. Na severu dosahují až k 52. rovnoběžce, na jižní polokouli patří k subarktickému pásu prostory mezi 50. rovnoběžkou a jižním polárním kruhem. Obě tyto oblasti jsou přechodnými zónami ve kterých se mísí vlastnosti mírného a polárního pásu.
Na severní polokouli je to subarktický pás, jehož jižní hranici tvoří rozhraní lesotundry a tajgy. Lesotundra je krajina, v níž smíšené lesy (břízy, borovice a modříny) přechází ve skupiny bříz a jehličnatých stromů.Ta přechází posléze v křovinatou tundru (třeba keříkové vrby a břízy), pak tundru bylinnou (vlochyně, borůvky), mechovou a lišejníkovou. V tundře žije sob, polární liška, lumík a bělokurové. Vegetační doba je zde pouze dva měsíce.
Tajga je oblast na severu Evropy a Asie, zvláště na Sibiři. Prostírá se na jih od tundry. Člení se na tajgu temnou (jehličnany) a na tajgu světlou, kde jsou listnáče a stromy opadající v zimě. Ze zvířeny zde žije los, jelen, liška, srnec, vlk, rys, kuna lesní, jezevec, medvěd hnědý, veverka, četní pěvci, tetřev, tetřívek a datel. V tajze se těží dřevo a loví kožešinová zvěř.
Subpolární oblasti se vyznačují dlouhou a chladnou zimou s krátkým a poměrně teplým létem (to díky dlouhé letní době slunečního svitu), s velkými rozdíly teplot. Na Sibiři až mínus 78°C. V létě zem roztává do hloubky až dvou centimetrů a povrch je bahnitý. Srážek je málo a přicházejí hlavně v létě. Na jižní polokouli probíhá subpolární pás pouze oceánem a na pevninu skoro nezasahuje. Leží ne něm jen několik souostroví. Jižní Georgie, Kergueleny a Crozetovy ostrovy a jiné.
Velkou část, kde zasahuje subarktický pás je Kanada, která zaujímá téměř celou polovinu severoamerického kontinentu a zasahuje daleko do ostrovního světa kolem severního pólu. Podnebí je převážně studené kontinentální, na západě mírné. Roste zde mnoho květin a v početných národních parcích se uchovala rozličná fauna a flora.
Dalšími oblastmi je Skandinávie a Rusko.
Představitelem subantarktického území na jižní polokouli je např. Jižní Georgie. Tento ostrov pod britskou korunní kolonií ležící na jihu Atlantského oceánu má hornatý povrch a je zčásti zaledněný. V současnosti je obýván jen výzkumníky. Dříve byl významný chovem velryb.
V jižní části Indického oceánu leží Crozetovy ostrovy patřící Francii. Tato oblast není obydlena, jsou to skalnaté ostrovy sopečného původu.

Prameny:
 Země, Vydalo nakladatelství České geografické společnosti v roce 1995, Obálka a grafická úprava Petr Novák, Redaktorka Zorka Drtinová
 Přírodní obraz Země, Vydalo nakladatelství učebnic Fortuna, JUDr. František Talián, v roce 1997, Obálku navrhl a graficky upravil Miloš Jirsa, Ilustrovali Pavel Příhoda a Hana Srbová
 Encyklopedický slovník, vydala Academia, Praha 1982
 Všeobecná encyklopedie DIDEROT, vydal Diderot, Praha 1999

Hodnocení referátu Subpolární pás

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. červenec 2007
  12 370×
  442 slov

Komentáře k referátu Subpolární pás

fortnite
výborný na jedničku ..............konečně nějaký smysluplný článek
jirka koubek
bomba takle dlouhej bych nezvládl ani já
anonim
Super Opravím si kuli!!!!!