Thajsko

(Thajské království).
Hlavním městem Thajska je Bangkok. Thajské království je konstituční monarchií v čele s králem.
Rozloha: 513.115 km2
Klima:
Thajsko má 3 zřetelná období : chladné ( tropické ), teplé a deštivé. Chladné období je od listopadu do února. Průměrná teplota je 26oC. Teplé období je od března do května. Průměrná teplota je 29oC. Období deštů je od června do řijna. Průměrná teplota je 28oC. Roční průměr deštových srážek je 1400 mm/rok.

Počet obyvatel, hustota na km2, podíl ekonomicky činného obyvatelstva:
Skoro 62 mil. obyvatel. Hustota obyvatelstva je téměř 120 obyvatel na km2. Nejhustěji obydlenou oblastí je střední Thajsko a jižní pobřeží u ostrova Phuket. Největší provincií je Bangkok s 5.680.380 obyvateli; dalších 17 provincií má více než 1 mil. obyvatel. Průměrná délka života u mužů je 69 let, u žen 74 let.

Národnostní složení:
Přibližně 80% obyvatelstva tvoří Thajci. Nejpočetnější národnostní menšinou jsou Číňané (10%), dále Malajci (3,5%), Laosané (2%) a Khmerové (1%). Ve větších městech žijí rovněž nepočetné komunity Indů . Na severu zemí žijí příslušníci různých horských kmen.

Náboženství:
Dominantní postavení v thajské společnosti má théravádový buddhismus, k němu se hlásí více než 90% věřících. Asi 5% obyvatel vyznává islám, 2% jsou konfuciáni a taoisté, necelé 1% křesťané. Mezi příslušníky horských kmenů je stále rozšířena animistická víra.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky:
Úředním jazykem v zemi je thajština, která náleží do thajsko-čínské jazykové rodiny. Má čtyři dialekty, centrální dialekt se stal základem spisovného thajského jazyka. Příslušníci místní čínské komunity používají svého mateřského jazyka. V Bangkoku, velkých turistických centrech a ve větších městech ovládá část obyvatelstva angličtinu.

Průmysl:
Hodnota průmyslové výroby za celý rok 2000 zvýšila o 5%. K nejúspěšnějším v loňském roce patřily elektronický a elektrotechnický průmysl, výroba oceli, automobilů a jejich dílů a šperkařství. Pokles výroby zaznamenaly petrochemický, potravinářský, textilní a oděvní průmysl a výroba stavebních materiálů.

Zemědělství:
Přestože podíl zemědělské výroby na tvorbě hrubého domácího produktu (HDP) Thajského království v posledních letech stále klesá (v současnosti činí kolem 10%), význam zemědělství v ekonomice země zůstává velký. V primární zemědělské výrobě (včetně lesnictví) v současné době pracuje téměř 55% práceschopné populace. Zemědělství je tudíž rozhodujícím zdrojem pracovních příležitostí na venkově , kde žije převážná část obyvatel. Plocha využívané zemědělské půdy Thajska je asi 3 mil.ha. K hlavním pěstovaným plodinám patří obiloviny škrobnaté plodiny, olejniny, technické plodiny, textilní rostliny, ovoce a zelenina. Významná je rovněž produkce orchidejí, kde Thajsko patří ke světové špičce. Nejvýznamnějšími druhy chovaných hospodářských zvířat jsou hovězí dobytek, buvoli, prasata a drůbe (slepice, kachny). Velmi významným odvětvím je i chov vodních živočichů, především krevet a ryb. Asi nejvýznamnější dovozovou položkou Thajska z oblasti zemědělských produktů je sušené mléko.

Doprava:
Silniční síť Thajska měří celkem 56,900 km. Letecká doprava má k dispozici 5 mezinárodních letišť. V lodní dopravě má Thajsko k dispozici 3 zámořské přístavy: Bangkok, Laem Chabang u Chonburi a Phuket.

Energetika :
Thajsko má dostatečný potenciál vlastních energetických zdrojů (vodní potenciál, lignit, uhlí, zemní plyn a ropa).Ve snaze šetřit vlastní nerostné bohatství, thajská vláda uzavřela řadu smluv se sousedními státy na dodávku jak zemního plynu, tak i elektrické energie.

Hodnocení referátu Thajsko

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  24. leden 2008
  3 995×
  511 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Thajsko