Vznik oceánů, potravní síť

Co spatříte, když pohlédnete na modré přelévající se vody oceánu ? Zdánlivě nekonečnou a takřka úplně prázdnou vodní hmotu. Ponořte se však do ní a objevíte svět kypící životem. V oceánech se nacházejí nespočetné biotopy plné rostlin a živočichů, kteří jsou k životu v nich přizpůsobeni. Většina druhů se zdržuje na mělčinách a u hladiny, kde je dostatek světla nezbytného pro rostliny. Přesto i tmavé, nehostinné hlubiny oceánu osídlují živé organismy – včetně některých vskutku podivných bytostí.

Vznik oceánů
Před asi čtyři a půl miliardou let byla Země velice mladou planetou. Nebyla na ní žádná tekutá voda, ale nacházela se tu vodní pára vázaná na tekuté horniny pod zemskou kůrou. Pára byla vytlačována na povrch a unikala do atmosféry při četných sopečných výbuších, které zemí otřásaly. Po další asi půlmiliadě let začala zemská kůra chladnout. Vodní pára v ovzduší kondenzovala, a tak vznikaly mohutné bouřkové mraky. Po desítky milionů let dopadaly na zem přívaly deště, které vytvářely řeky zaplavující rozlehlé nížiny. S mladou planetou se často srazily ledové komety, které dodaly do rostoucích moří další vodu. Na základě studia starých hornin vědci určili, že se první oceány objevily na Zemi asi před 3,8 miliardami let.

Potravní síť oceánu
V porostech čepelatek poutají řasy sluneční záření a vytvářejí živiny. Čepelatkami se živí ježovky. Vydry mořské loví ježovky. Vydry jsou kořistí kosatek. Na Zemi existují miliony podobných vztahů, které nazýváme potravní řetězec. Pojem řetězec však vyvolává představu jednoduché řady spojených článků. Biologové proto používají označení potravní síť, protože lépe vystihuje složitou spleť potravních vztahů. Ježovky se neživí jen čepelatkami, ale spásají i jiné druhy řas. Mořské vydry loví i ušně a další mlže. Kosatky si zpestřují jídelníček tuleni a lachtany, tučňáky i dalšími živočichy. Vše je vzájemně spojené, různé druhy jsou na sobě závislé.
V oceánské potravní síti jsou vytvářeny fytoplanktonem základní živiny, odtud jsou předávány zooplanktonu a posléze dalším predátorům stále větší velikosti.

Hodnocení referátu Vznik oceánů, potravní síť

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. leden 2008
  4 627×
  309 slov

Komentáře k referátu Vznik oceánů, potravní síť

Janika
Dost dobrý