Alfons Mucha

1860 - 1939

24.července 1860 se Alfons Mucha narodil v Ivančicích v rodině soudního zřízence.
1871začal navštěvovat gymnázium.
1875 ještě před ukončením gymnázia se musel vrátit do Ivančic a nastoupit místo písaře u soudu. Připravoval ochotnická divadelní představení, maloval dekorace a plakáty, navrhoval pozvánky. Z tohoto roku pochází Muchova první známá přesně datovaná kresba, pastel, představující Janu z Arku na hranici.
1879 na radu malíře Josefa Zeleného požádal o přijetí na Akademii v Praze. Nebyl přijat.
1879-1881pracoval v dílně Burghardt-Kautsky-Brioschi ve Vídni, kde se vyráběly divadelní dekorace. Navštěvoval kursy kreslení na vídeňské Akademii.
1881po ztrátě místa ve Vídni se usadil krátce v Mikulově a maloval portréty místních obyvatel.
1881-1885 ve službách hraběte Khuen-Belassiho restauroval nejprve staré obrazy, později prováděl dekorační malířské práce na zámku v Hrušovanech nad Jevišovkou a v blízkém zámečku Emmahofu.
1884 na hradu Gandegg u Bolzana vyzdobil ve dvou rytířských sálech stěny a klenby nástěnným malbami s historickými náměty. Maloval zde také krajiny a portréty.
1885-1886 studoval Akademii v Mnichově.
1887-1888 odjel do Paříže a vstoupil na Akademii Julian.
1888 navštěvoval krátce Akademii-Colarossi.
1889 dodával první ilustrace pro francouzské časopisy.
1894 začalo období práce pro Sarah Bernhardtovou (plakáty, dekorace, kostýmy, šperky i účesy). Mucha se stal vyhledávaným autorem plakátů pro nejrůznější účely (pro cigaretový papír, šampaňské, dětskou výživu, pivo, jízdní kola aj.).
1895-1904 vytvořil řadu dekorativních panó. Dodával obálky k francouzským listům. Maloval rozměrná plátna s historickými náměty, olejové portréty, pastely.
Krátce před rokem 1900 začal modelovat za spolupráce se sochařem Augustem Seyssem (1862 - 1946).
1897 v únoru byla v malém sále pařížské La Bordiniere uspořádána první Muchova výstava a od května do června připravil rozsáhlejší výstavu Salon des Cent. Uskutečnily se Muchovy výstavy ve Vídni, Praze a Londýně.
1898 spolu s Jamesem Whistlerem (1834-1903) založili nevelkou malířskou školu Carmen, kde oba vyučovali.
1900 na Světové výstavě v Paříži provedl vnitřní úpravu pavilónu Bosny a Hercegoviny včetně nástěnných maleb a volných plastik.
1902 bylo vydáno Muchovo samostatné dílo Documents décoratifs, určené jako učebnice nového dekorativního umění. Vypracoval návrh na reformu výuky uměleckých řemesel na pařížských školách.
1904 odjel do Spojených států.
1905 vyšla Muchova publikace Figures décoratives. V následujícím období se věnoval především malbě portrétů. Vedl kurs kreslení na New York School of Applied Design for Women.
1906 se oženil s Marií Chytilovou. Ve vlasti vytvořil cyklus akvarelů Sedm blahoslavenství. Usadil se na několik let ve Spojených státech. Uskutečnily se jeho výstavy ve Philadelphii, Chicagu a Bostonu.
1908 provedl výzdobu hlediště Německého divadla v New Yorku. Dodával ilustrace pro americké časopisy.
1909(?) založil Americkou Slovanskou společnost a rozhodl se namalovat monumentální obrazový cyklus k oslavě všech Slovanů.
1910-1913 žil střídavě v Paříži a ve Spojených státech. Přednášel v Chicagu, Bostonu, Milwaukee a ve Philadelphii.
1911 podnikl cesty do Ruska, Polska, Srbska a Bulharska, aby pořídil skicy k obrazům cyklu Slovanská epopej.
1913 se vrátil natrvalo do vlasti. Podílel se na malířské výzdobě Obecního domu v Praze. V ateliéru na zámku ve Zbirohu začal pracovat na prvních plátnech Slovanské epopeje.
1918 navrhl československý státní znak, první československé známky a bankovky.
1924 podnikl další z několika cest na Balkán a navštívil zdejší kláštery, kde zhotovoval skicy pro Slovanskou epopej.
1928 1. září. Mucha odevzdal cyklus dvaceti monumentálních pláten Slovanské epopeje darem městu Praze. Byly vystaveny ve Veletržním paláci.
1931 navrhl malované okno pro novou arcibiskupskou kapli v chrámu sv. Víta v Praze.
1934 pro pražský pěvecký spolek Hlahol namaloval rozměrné plátno Píseň.
1936 odjel naposled do Paříže, kde byla v Museé du Jeu de Paume uspořádána jeho výstava.
1938 začal pracoval na triptychu Věk rozumu, Věk moudrosti a Věk lásky, který již nedokončil.
1939 14. července zemřel v noci po výslechu gestapem ve věku 79 let. Byl pohřben na Slavíně na Vyšehradě v Praze.

Hodnocení životopisu Alfons Mucha

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. leden 2008
  5 351×
  626 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k životopisu Alfons Mucha