Erich Fromm

(1900-1980)

E.F.se narodil ve Frankfurtu nad Mohanem v ortodoxní židovské rodině.
Studoval na Heidelberské universitě-hl.predměty:filozofie,psychologie a sociologie.Získal doktorát.
Velmi ovlivněn teoriemi Freuda a Marxe,z kterých také čerpal a snažil se o jejich syntézu.Ve svých pracích užívá Marxovy sociální pojmy a Freudovy psychologické prvky.S Freudem se ale později názorově rozchází a kritizuje některé z jeho teorií.Jeho vliv je však patrný.
V Mnichově(Berlín) se setkává s Karen Horneyovou (interpersonální psychologie)Ţ1.bližší seznámení s psychoanalýzou.Odchyluje se od Freudovy teorie,příliš zúžené na pojem libida,a od klasické formy psychoanalýzy.Emigruje do USA(30.léta),kde spolupracuje s odbornými instituty a vysokoškolskými pracovišti a vyučuje na Americkém institutu pro psychoanalýzu v New Yorku.Rozchází se s Horneyovou (spor) a odchází do Mexika.V 70.letech odjíždí do Švýcarska,kde v roce 1980 umírá.

Hlavní důrazy Frommovy teorie:

-sociolog,historik,filozof a psycholog
Ve svém díle klade důraz na destruktivní,patologický vliv moderní společnosti na jedince a na nutnost uvědomění si sebe samého a své vnitřní hodnoty.Upozorňuje na lidskou svobodu,produktivní život...
V teorii osobnosti zavádí pojem produktivního a nonproduktivního charakteru.Zabývá se problémem lidských potřeb-především lásky a její úlohou ve vývoji a životě jedince.Rozpracovává filozofický problém hodnot,oidipovský komplex.Odmítá metody sociálního přizpůsobení a rozšiřuje psychologii v sociopsychologickou antropologii s prvky marxismu a židovské kultury.

Některá díla:

Anatomie lidské destruktivity
Strach ze svobody
Mít či být?
Umění milovat
Člověk a psychoanalýza
Psychoanalýza a víra
Mýtus sen a rituál ...

Hodnocení životopisu Erich Fromm

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  4 776×
  246 slov

Komentáře k životopisu Erich Fromm