Filip II.

Španělský král, narodil se 21.květen 1527 ve Valladolidě, vládl 1556 -1598, syn krále Karla I. a portugalské princezny Isabely. Už v roce 1543 se oženil s Marií, dcerou Jana III., která mu porodila syna jménem Don Carlos. Karel, který se odstěhoval do Německa,ustanovil Filipa za španělského vladaře. Po nějaké době ho pak zavolal k sobě do Německa a chtěl ho na sněmu augšpurském ( 1550 ) nechat zvolit za německého krále. To se však nepovedlo, protože Filipova hrdá a posupná povaha se Němcům nelíbila. Roku 1554 se stal Filip vdovcem, podruhé se oženil s anglickou královnou Marií Tudorovou, a to přestože byla o 11 let starší než on. Také ji hned po 14 měsících ujel do Anglie ( 1555 ), a nedbal na její prosby aby s ní zůstal, navštívil ji teprve roku 1557, když potřeboval její pomoc ve válce s Francouzi. Roku 1555 mu otec odevzdal, ve slavném shromáždění stavů v Bruselu, burgunské a italské země a dne 16. Ledna 1556 i země španělské a americké. Země burgunské: Nizozemsko, Fransche Couté. Země italské: Milánsko, Neapolsko, Sicílie, Sardinie. Země španělské: Aragonie, Kastilie, Granada, Navarra, Baleáry. Země americké: Záp.Indie Mexiko, Peru a.j. Filip tedy byl nejmocnějším a nejbohatším panovníkem své doby. Byl to však fanatik a to jak v náboženském tak v politickém ohledu. Pokládal za svou povinnost hubit kacíře a potlačit zejména protestantství, k tomuto mu byly prostředkem zhoubné a nákladné války spolu se španělskou inkvizicí. Byl despota a centralista. Filip se pokládal za ochránce a rytíře katolické církve, přesto míval spory s papežem. Po úmrtí své druhé manželky Marie ( 1558 ) se rytíř katolismu ucházel o ruku anglické královny Alžběty, která byla později hlavní podporou protestantstva, a když ho nechtěla vzal si za manželku francouzskou princeznu Alžbětu, která byla dříve zasnoubena s jeho synem Carlosem a sídlil s ní od roku 1560 stále v Madridě. Severní protestantské kraje se spojili v jednotu Untrechtskou a roku 1581 zbavili Filipa panování. Roku 1589 po smrti krále Jindřicha III. Se ve Francii ucházel o trůn proti Jindřichovi IV. V prospěch své dcery Kláry Eugenie, kterou mu porodila jeho třetí manželka Alžběta. Filipova vláda byla v téměř každém ohledu nešťastná, chtěl být vládcem všeho křesťanského světa. Ke konci choval četné vojsko a podporoval všude své straníky a vydržoval mnohonásobné náhončí a jednatele. Pracoval ve svém kabinetě až do úpadu a k dosažení svých plánů se nebál použít jakýchkoliv prostředků. Světovládné a despotické choutky ho a jeho poddané stály strašné peníze. Na války prý utratil 600 milionů dukátů, a když zemřel zůstalo po něm dluhů v hodnotě 150 milionů dukátů, přes to, že měl ohromné důchody z amerických dolů. Mnoho také utratil na stavby, jako třeba Escurial, který stál údajně 5 milionů dukátů. Když se stal králem mělo Španělsko asi 20 000000 obyvatel a na konci jeho 40-ti letého panování bylo jich jen 10 000000 a země byla ochuzena. Protože jeho prvorozený syn Don Carlos již roku 1568 umřel nastoupil na trůn syn jeho čtvrté manželky Anny Filip III.

Hodnocení životopisu Filip II.

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  3 214×
  495 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k životopisu Filip II.

kiki
no,jako cekkem dobrý,ale já myslela toho římana a ne nějakýho alžbětince!!!