František Hrubín

(1910 - 1971)
- básník, prozaik, publicista, dramatik, překladatel (zvl. fr. poezie (Verlaine - Saturnské písně)), tvorba i pro děti
- vyrůstal v Lešanech, byl spjat s Posázavím; v povál. tvorbě Třeboňsko
- poezie vystavěná na kontrastech (láska a smrt, touha a skutečnost, země a vesmír)
- motivy: příroda, žena, Praha; stojí mimo všechny proudy
- po osvobození - Jobova noc - obraz protektorátních Čech; Job - neprovinil se, ale přesto je zkoušen životem (z Bible)
- b.Hirošima - b., 1948. Kontrast atomové smrti a touhy žít; b. kritizována (příliš pesimistická).
- 50. léta - Můj zpěv - intimní zpověď člověka překonávajícího smutek a úzkost; J. Čechy
- b.Zpěv lásky k životu - okouzlení světem, přírodou, láskou; i po smrti půjde život dál, dílo člověka zůstává
- dlouhé verše, nepravidelné sloky
- b.Proměna - prolínání dávného mýtu se souč. (letní neděle u vody, novinová zpráva o atomovém pokusu)
- 60. léta - Až do konce lásky - milostná lyrika, úvahy o životě a poezii; melodičnost
- Romance pro křídlovku - poéma. Začíná cintátem z Ovidia, výčtem postav: František (autor), jeho umírající dědeček, Terina od kolotoče, Viktor - F. sok, Tonka - chce F. uhnat pro sebe.
- Přijede pouť, František se zamiluje do Teriny od kolotoče, ..., po čase se F. dozvídá, že Terina zemřela. Usmíření s Viktorem.
- složité prolínání časových rovin
- protiklady: láska - smrt
Terina - Tonka dědeček - Terina
Fr. - Vikt.
- spojující motiv Viktorovy křídlovky - hraje na svatbě i na pohřbu
- drama - Srpnová neděle (1958) - mezilidské vztahy, kritika sobectví a lhostejnosti v souč. společnosti
- Křišťálová noc (1961) - na vesnici; vztah člověka k práci a majetku, životní odpovědnost
- Oldřich a Božena (1969) - inspirace historií, ale aktuální otázky

Hodnocení životopisu František Hrubín

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  5 191×
  248 slov

Komentáře k životopisu František Hrubín