Luis Pasteur

27.12.1822 – 28.9.1895
Luis Pasteur byl Francouzký chemik a mikrobiolog
Profesor na Sorbonně a na univerzitě ve Strassburgu
Člen Francouzké akademie věd a Londýnsé královské společnosti
Od roku 1888 ředitel dnešního Pasteurova ústavu
Zakladatel oborů: mikrobiologie
Imunologie
Stereochemie
učinil objevy na poli krystalografie
stanovil principy závislosti mezi molekulární stavbou látky a její krystalickou mřížkou a objasnil jejich význam pro polarizaci světla
zabýval se farmetačními procesy
v roce 1857 vysvětlil podstatu mléčného a alkoholového kvašení a vyvrátil Liebigovu teorii o chemické podstatě kvašení bez účasti mikroorganismů a teorii o samoplození bakterií
v roce 1861 objevil existenci anaerobních bakterií
určil někiteré mikroorganismy vyvolávající infekční onemocnění např.:sněť, slepičí mor a vzteklinu
autor (v současnosti stále používaného) principu léčby vztekliny
jeden z prvních, kdo v prai uplatnil očkování oslabenou vakcínou jako metodu ochrany proto iínfekčnímu oemocnění
provedl tepelnou sterilizaci potravinářských produktů -- pasterizaci

Hodnocení životopisu Luis Pasteur

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 806×
  129 slov

Komentáře k životopisu Luis Pasteur

kaja a ada
super