Marie Curie-Sklodovská

Základní pokrok ve studiu a zkoumání radioaktivity udělali v devadesátých letech devatenáctého století Marie Curie-Sklodovská a její manžel Pierr Curie.
Oba vědci se věnovali radioaktivitě , to je vědě o vlastnostech některých atomových jader ,
které jsou schopné se štěpit za vysílání záření.Objevili nové radioaktivní prvky Radium a
Polonium.
Marie Curie-Sklodovská se narodila v 1867 roce ve Varšavě . V té době nebylo dívkám dovoleno vyšší vzdělání proto studovala tajně.Ve svých 24 letech vstoupila na pařížskou Sorbonu kde se setkala
s Pierrem Curie svým pozdějším manželem. Společně založili laboratoř pro výzkum radioaktivity a stáli se průkopníky jaderné fyziky a chemie.
Podrobně zkoumali … minerály a zjistili , že jejích paprskování je aktivnější než by tomu
odpovídalo množství obsažených v nich prvků Uranu a Toru.
Jejích bádaní a výzkum bylo náročným a vyčerpávajícím experimentováním , jenž vedlo
k tomu , že v roce 1898, izolovali ze smolince radioaktivní prvek , který nazvali Polonium,
podle Polska ze kterého Sklodovská pocházela. Radium objevili o něco později, ale také ještě v roce 1898. Za tyto objevy manželé Curie obdrželi v roce 1903 Nobelovou cenu.( ve fyzice)
V 1906 roce Pierre Curie zahynul při dopravním neštěstí ale jeho manželka dále pokračovala ve výzkumu.V 1911 obdržela další Nobelovu cenu za podrobné prozkoumání nových prvků.
Dále vedla katedru radioaktivity na pařížské Sorboně a založila Radový institut v Paříží.
V 1934 roce zemřela na nemoc z ozáření.

Hodnocení životopisu Marie Curie-Sklodovská

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  7 065×
  225 slov

Komentáře k životopisu Marie Curie-Sklodovská

Jana Šle
hm dobrý napište