Marko Polo

Cesta bratří Polových na východ
Ve XIII. století byly Benátky díky obchodním stykům s Východem nejbohatším městem v Evropě. Jakmile Čingischán umožnil cesty za obchodem, benátští kupci se poprvé vydali do Číny. Bratři Niccolo a Maffeo Polové se roku 1260 vypravili z Benátek a dorazili až do mongolského hlavního města Kambaluk (dnešní Peking), kde je přivítal sám mongolský císař Kublaj-chán.

Marco Polo
V roce 1271 bratři Polové podnikli druhou cestu na Východ. Tentokrát sebou vzali i Niccolova šestnácti -letého syna Marca.
Již od samého počátku cesty se Marco, Mafeo a Niccolo potýkali s nepřízní osudu. Nejprve s nimi odmítli v cestě pokračovat mniši, které žádal chán při jejich první návštěvě Kitaje. Později byla karavana přepadena kmenem Karaunů a trojici nezbývalo než prchat, aby zachránili holé životy.
Když po strastiplné cestě bratři s Marcem konečně dorazili na dvůr chána Kublaje, byli srdečně přijati i když chán neskrýval zklamání, že přijeli sami. Doufal, že s nimi přicestují křesťanští kněží, o nichž se domníval, že mu předvedou nějaké kouzelné triky.
Mladý Marco se stal u chána, který ocenil jeho schopnosti velmi oblíbený. Během svého téměř dvacetiletého pobytu v Číně podnikl Marco pro chána řadu expedičních cest (Barma, Cejlon, Indočína).

Zpátky v Benát -kách
Když se po další strastiplné cestě vrátil Marco s otcem a strýcem zpět do Benátek, byli považo -váni za pod -vodníky. Nikdo totiž nevěřil, že by mohli být ještě živi, protože od doby, kdy opustili Benátky uplynulo již dvacet tři let.
V roce 1298 byl Marco v námořní bitvě Benátek s Janovem u Korčuly zajat. Ve vězení vznikla první verze jeho cestopisu později známého jako Milión, jež podle jeho vyprávění sepsal ve starofrancouzštině jeho spoluvězeň Rusticcelo.
Marcův Milión, který byl přeložen do mnoha jazyků, se stal jednou z nejpopulárnějších knih středověku. Cestopis by bylo dokonce možno nazvat jednou z nejdůležitějších knih světových ději

+kmen karaunů:

Hodnocení životopisu Marko Polo

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  28. prosinec 2012
  6 695×
  303 slov

Komentáře k životopisu Marko Polo

valhanz
ahoj vereši