Fráze

 • I AM WRITING ON BEHALF ( Píšu v zastoupení …)
 • INTEREST IN OUR PRODUCTS (Zájem o naše výrobky)
 • ENCLOSED YOU WILL FIND (V příloze dopisu vy najdete…)
 • OUR LATEST PRICE LIST (náš nejnovější ceník)
 • PLEASE NOTE THAT (prosím povšimněte si, že)
 • ALL PRICES ARE QUOTED ( všechny ceny jsou uvedeny včetně)
 • YOU WILL BE INTERESTED TO HEAR (jistě Vás bude zajímat)
 • WHICH SHOULD BE AVAILABLE (které bude možno zakoupit)
 • IF YOU FIND OUR OFFER INTERESTING (jestliže shledáte naši nabídku zajímavou)
 • TRIAL ORDER (zkušební objednávka)
 • SOON AS (brzy)
 • THANK YOU VERY MUCH FOR YOUR CONFIDENCE, THAT YOU HAVE PLACED IN OUR COMPANY. ( Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste vložili v naší společnost)
 • WE LOOK FORWARD TO HEARING FROM YOU SOON. (Těšíme se na Vaši brzkou odpověď)
 • I REQUEST AN INTERVIEW AT YOUR EARLIEST CONVENIENCE (Žádám o pohovor v co nejbližší době)
 • WE WERE IMPRESSED BY (Zaujalo nás…)
 • OUR COMPANY IS INVOLVED (Naše společnost se zabývá)
 • PLEASE, BE SO KIND AND SEND US ( Prosím buďte tak laskavý a zašlete nám)
 • WE WOULD APPRECIATE (Ocenili bychom)
 • WITH REFERENCE TO YOUR ADVERTISEMENT IN NEW YORK STAR WE WOULD LIKE TO ENQUIRE ABOUT ( S odkazem na vaši reklamu v ……. my bychom se rádi poptali na…)
 • I HAVE SEEN YOUR ADVERTISEMENT FOR RAZOR BLADES IN SUNDAY MIRROR AND… ( Viděla jsem vaši reklamu na žiletky v …..)
 • YOUR FIRM HAS BEEN RECOMMENDED TO ME BY MR. HARRISON WHO HAS BEEN YOUR SUPPLIER FOR… (Vaše firma mi byla doporučena p. Harrisonem, který byl vaším dodavatelem)
 • WE WERE IMPRESSED BY YOUR SPRING COLLECTION THAT WAS DISPLAYED IN MILAN ( Byli jsme zaujati vaší jarní kolekcí, která byla prezentována v Miláně)
 • WE ARE INTERESTED IN (
 • THERE IS A HIGH DEMAND FOR… (Tady je vysoká poptávka na)
 • RECENTLY, WE HAVE RECEIVED A NUMBER OF ENQUIRIES FROM OUR CLIENTS FOR… (Nedávno, my jsme obdrželi množství poptávek od našich klientů)
 • WE WOULD APPRECIATE IF YOU COULD SEND US… (Ocenili bychom, kdybyste nám mohli poslat…)
 • PLEASE LET US KNOW WHETHER (Prosím dejte nám vědět )
 • IF THE QUALITY OF THE GOODS MEETS OUR EXPETATIONS, WE SHALL SEND A TRIAL ORDER SOON… (Jestliže kvalita zboží splní naše očekávání, pošleme vám brzy zkušební objednávku)
 • IF YOUR PRICES ARE REASONBALE , COMPETITIVE, FAOURABLE, WE SHOULD BE ABLE TO PLACE SUBSTANTIAL ORDERS (Jestliže vaše ceny jsou přijatelné, konkurenceschopné, výhodné, my bychom měli zájem o velké objednávky)
 • IF WE FIND YOUR OFFER INTERESTING… (Jestliže shledáme vaši nabídku zajímavou,…
 • AS YOU HAVE ASKED FOR THE QUOTATION FOR… WE ARE HAPPY TO PROVIDE YOU WITH THE FOLLOWING INFORMATION… (Protože jste žádali cenové nabídky… rádi poskytneme následující informace)
 • AS YOU MAY SEE IN OUR PRICE LIST ATTACHED… (Jak můžete vidět z našeho přiloženého ceníku)
 • AS REQUESTED, WE ARE SENDING YOU…UNDER SEPARATE COVER( Jak jste požadovali, my vám zasíláme … ve zvláštní obálce)
 • WE REGRET TO SAY THAT IT IS NOT OUR POLICY TO… (Litujeme ale není naší strategií)
 • WE WOULD LIKE TO DRAW YOUR ATTENTION TO (Rádi bychom vás upozornili na…)
 • WE ARE HAPPY TO PROVIDE YOU WITH (Rádi vám poskytneme)
 • ENCOURAGEMENTS TO PLACE AN ORDER (povzbuzení k objednávce)
 • IF YOU FIND OUR OFFER INTERESTING PLEASE DO NOT HESITATE TO CONTACT OUR SALES DEPARTMENT… (neváhejte)
 • WE ASSURE YOU THAT YOU MAY PLACE EVERY CONFIDENCE IN OUR SERVICES ( Ujišťujeme Vás, že můžete plně důvěřovat našim službám)
 • PLEASE LET US KNOW YOUR REQUIREMENTS SOON (prosím sdělte nám brzy své požadavky)
 • YOU MAY RELY ON THE PROMPT AND CAREFUL EXECUTION OF YOUR ORDER
 • ( můžete se spolehnout na rychlé a pečlivé vyřízení vaší objednávky)
 • WE ASSURE YOU THAT YOUR ORDER WILL BE EXECUTED TO YOUR ENTIRE SATISFACTION. (Ujišťujeme Vás, že vaše objednávka bude vyřízena k vaší úplné spokojenosti)

Hodnocení referátu Fráze

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  3. prosinec 2010
  5 430×
  595 slov

Komentáře k referátu Fráze

lll
perfeeekto! to jsem potřebovala k matuře