London

London

London is a capital city of Great Britain. Over 3 milion people live there. It is situated on The River Thames, divides London into two parts: the East End and the West End. The East End were homes of workers and poor people. In the West End there are the financial and comercial centre with the Bank of England and other important bussines offices.

In London there are a lot of sights. One of them is Buckingham Palace. The Buckingham Palace is the royal residence since the last century, it is the private of royal family. It is rounded by park. Turists come to see changing of the Guards.. The guardsmen wear red coat and black helmet called bear shin. If you are lover of ships, you must visit Greenwich. There you can admire very old ships like Cutty Sark. If you like the sea, you can visit National Martime museum. St. Katherine´s Doch are very famous too. It was stock of goods from the east in the 19. century too.

Another sight is the Tower of London. The Tower of London was started by William Congueror. It was once a royal residence, but also a prison for enemys of King. The oldest part of Tower is the White Tower. There are also Crown Jewels. The Tower is quarded by Beefeaters.
Next to the Tower of London there was built in the last century the Tower Bridge. The Tower Bridge opens, when the ships want to pass. There are two towers. The mashiniery for the raising is inside those two towers.

In the city there is also one of the hargest cathedrals – St. Paul´s Cathedral. The architect of this cathedral was Christopher Wren. There is very interesting wispering gallery. If you wisper there, people hear you in the other side of this gallery. There princ Charles and princess Diana were married in 1981.

Piccadilly Circus is a heart part of the West End. There are many theaters, cinemas, restaurants and shops. In the centre of it, there is the statue of Eros – the God of love. Whitehall is a street, where are many offices. There is number 10 Downing street, where the prime minister lives.

Not a far away is Westminster with Westminster Abby. In the Westminster palace there are the Houses of Parlament. There are two houses: The House of Lords and the House of Commons. You can see two towers there. The higher one is called The Big Ben. In the Westminster Abby there are burried the members of royal family. And allmost every corunation since William the conqueror has happen there.

There are many many Parks in London among Hyde park is well knowens. Other famous parks are Kensigton Garden and Regents park with Zoo.

Londýn

Londýn je hlavní město Velké Británie. Žije zde více jak 3 miliony lidí a leží na řece Temži. Londýn je rozdělen na 2 části: Východní část a Západní část. Ve Východní části byly domy dělníků a chudých lidí. V Západní části je finanční a komerční centrum Bank of England a další důležité úřady.

Nachází se zde hodně památek. Jedna z nich je Buckinghamský palác. Je to královská rezidence z minulého století a domov královské rodiny. Je obklopen parkem. Turisté sem přicházejí, aby viděli střídání stráží. Hlídka nosí červený kabátec a černou helmici nazývanou medvědice. Jestliže půjdete podél řeky Temže směrem k moři, uvidíte Greenwich. Tam můžete obdivovat velmi staré lodě jako je Cuthy Sark. Jestli máte rádi moře, můžete navštívit National Martime museum. St. Katherine´s Dock je velmi proslulé. Byl skladem zboží z východu v 19. století a také místo pro lodě.

Další zajímavější památka je Tower. Tower byl založen Wiliamem conguerorem. Byla to kdysi královská rezidence, ale také vězení pro královy nepřátele. Nejstarší částí Toweru je White Tower. Jsou tam také korunovační klenoty. Tower je chráněn Beefeaterama.

Vedle Toweru byl postaven v minulém století Tower Bridge. Otevírá se , když lodě chtějí projet. Jsou zde 2 věže. Uvnitř těchto je přístroj pro otevření Tower Bridge.

Ve městě je také jedna z nejvýznamnějších katedrál – Katedrála sv. Pavla. Architekt této katedrály byl Christopher Wren. Je zde velmi zajímavá galerie. Jestliže šeptáte, lidé vás slyší na druhé straně galerie. Zde byli také oddání princ Charles a princezna Diana v roce 1981.
Piccadily Circus je střed Západní části. Je zde hodně divadel, kin restaurací a obchodů. V centru Piccadily Circus je socha Erose – boha lásky.

Whitehallje ulece, kde sídlí mnoho úřadů. V ulici 10 Downing street žije předseda vlády.
Nedaleko odtud je Westminster s Estmonster Abby. Je to rozděleno na sněmovnu lordů a dolní sněmovnu. Můžete tam vidět dobře známou věž Big Ben.

What sights of England do you know?
What is the capital city of Great Britain?
Where were married princ Charles and princess Diana?
What does London divide? (2 parts)

Hodnocení referátu London

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  1. srpen 2007
  43 978×
  809 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu London

Idk
Ne to ne
Alžbeta
Je to naozaj veľmi dobre
Jana
Je to úžasné
typícho
Úroveň angličtiny této práce je tak špatná, že nevím kdo by takto z angličtiny mohl odmaturovat.
lulu man
To je celkem dobrý
tajny
Londýn má přes 8 milionu obyvatel, ne přes 3 jak je zde uvedeno