AIDS

Nákaza HIV se šíří velmi rychle a nekontrolovatelně. HIV zahrnuje všechny oblasti světa. Ve světě je 4,5 milionu nemocných AIDS. Jedinou možností, jak předcházet této nemoci je prevence.

Jak se dá předcházet AIDS?

  1. Partnerskou věrností
  2. Chráněným pohlavním stykem
  3. Používáním sterilních injekčních stříkaček a jehel

Rizikové skupiny osob jsou:

  1. Lidé, kteří často střídají partnery
  2. Prostitutky
  3. Homosexuálové
  4. Narkomani

Kromě nákazy HIV je dnes možné všechny nemoci přenosné pohlavním stykem (pokud jsou tedy zjištěny včas), úspěšně vyléčit, případně léčit s takovým úspěchem, aby se choroba nezhoršovala a aby nemocný nebyl možným zdrojem nákazy pro své další sexuální partnery. Léčení těchto chorob je upraveno zákonem. Léčit je může jedině odborník na pohlavní choroby (venelog). Jemu svěřené informace jsou zvláště důvěrné, dokonce jiným lékařům nepřístupné. Na druhé straně k povinnostem zdravotníků patří evidovat výskyt pohlavně přenosných chorob a učinit veškerá opatření k zabránění dalšího šíření choroby. Ošetřující venelog má právo být informován o sexuálních kontaktech nemocného, aby mohl zjistit, zda nedošlo k šíření nákazy a ihned zahájit léčení dalších osob. Podrobit se takové léčbě je povinné. Samoléčení nebo nelegální léčení lékařem jiné specializace, který nemá možnost dokonalého laboratorního ověření výsledku léčby, je velmi nebezpečné. Po nedostatečné dávce léku totiž může po odeznění zjevných příznaků chorobný proces pokračovat skrytě.

U HIV/AIDS je možné nechat si udělat test na protilátky, na HIV. Vyšetření je bezplatné, jen vyšetření anonymní se platí. Při zjištění pozitivity, většinou u mladého člověka, který je zatím v plné fyzické i duševní síle, by bylo naivní očekávat a vyžadovat úplnou a doživotní sexuální abstinenci. Proto jej lékař vybízí k zodpovědnosti a snaží se mu pomoci vyrovnat se s danou situací. Požaduje, aby svého sexuálního partnera (i předchozí sexuální partnery) informoval a tlumočil jim, lékařské doporučení nechat nechat se také otestovat. V každém případě by se měl HIV pozitivní člověk vyvarovat rizikových způsobů chování a důsledně používat při sexuálním styku kondom. Pokud by takto rizikovost pohlavního styku nesnížil a vědomě nakazil jiného člověka, může být trestán pro poškození na zdraví, případně poškození na zdraví s následkem smrti. Každý, kdo se někdy choval sexuálně rizikově, by se měl včas nechat otestovat na protilátky HIV, a to nejen proto, aby chránil své další partnery, ale i proto, aby jeho zdravotní stav (v případě HIV pozitivity) mohl být sledován lékařem. V současné době jsou léčebné možnosti do té míry zlepšené, že lze pokračování chorobného procesu na nějaký čas zastavit a tím zvýšit pravděpodobnost, že se nakažený dožije léků, které jej vyléčí zcela. Prozatím lék na vyléčení AIDS není.

Hodnocení referátu AIDS

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  29. listopad 2007
  7 415×
  412 slov

Komentáře k referátu AIDS

bb
ano je
bb
je to hrozná nemoc
Roman roman_rozinka123(zavináč)netzero.net
Je mozne se nakazit HIV i pri pouziti kondomu pri pohlavnim styku?