Biomasa - Obnovitelné zdroje energie v České republice

Česká republika kryje obnovitelnými zdroji (biomasa, voda, tepelná čerpadla, solární energie) zatím asi jen 2%. Z toho tvoří podíl biomasy - nejvýznamnějšího obnovitelného zdroje ČR - asi 70%. Její energetický potenciál u nás je podle provedených studií dosti vysoký: do 15 let by mohla biomasa pokrýt až 12% celkové energie.

Biomasa
Biomasa je produktem fotosyntézy rostlin, při kterém nabývá různých forem. Pro energetické využití jsou vhodné hlavně dřevnatějící a vláknité tkáně a obaly (dřevo, stonky, listy).
Emise z biomasy jsou výrazně nižší než z fosilních paliv
Obsah těžkých kovů v palivech z biomasy je téměř nulový. Některé energetické plodiny mohou být využity k akumulaci těžkých kovů v kontaminovaných půdách a při spalování je možné těžké kovy ze spalin odloučit.
Energie obsažená v biomase (13-18 MJ/kg ) je srovnatelná se severočeským hnědým uhlím.
Biomasu lze podle typu využít buď pro spalování, nebo ji biochemicky přeměnit (kvašením) na další ušlechtilá biopaliva jako je bioplyn , bionafta nebo etanol.
V současnosti je u nás nejlépe dosažitelná tzv. zbytková biomasa, což jsou sklizňové zbytky v zemědělství a dřevní odpad v lesnictví jejichž množství je odhadováno na 8 - 10 tis tun/rok.
Dalším zdrojem biomasy jsou plantáže energetických plodin (topoly, vrby, příp.rostliny), které mohou být zakládány i na nevyužitých zemědělských půdách nebo na půdách devastovaných lidskou činností (skládky, výsypky, kontaminované půdy).
Sklizená nebo zbytková biomasa je pro spalování upravována na různé typy biopaliva: štěpku, pelety, brikety, balíky.
Popel ze spalování biomasy je použitelný jako hnojivo.
Produkce a využití biomasy vytváří nová pracovní místa a posiluje místní ekonomiku - peníze vynakládané za fosilní paliva jdou mimo obec a v případě biomasy zůstávají v obci nebo v regionu.
Plantáže vytrvalých plodin a dřevin mohou při vhodném umístění sehrát pozitivní roli při ochraně proti vodní a větrné erozi.

Hodnocení referátu Biomasa - Obnovitelné zdroje energie v České republice

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  2. červen 2008
  6 038×
  288 slov

Komentáře k referátu Biomasa - Obnovitelné zdroje energie v České republice

nemamradparkyaemailjenani
megadobrý
MMMMIHGFR
NIC MOC