Sluneční energie-sluneční kolektory

V České republice jsou poměrně dobré podmínky pro využití energie slunečního záření, přestože množství

sluneční energie v průběhu roku kolísá a největší množství sluneční energie dopadá v období, kdy spotřeba

tepla je nejnižší. Průmyslové země jako je Kanada, Japonska a USA čítají dohromady pouze 12.5 % s

větové populace, ale spotřebují 60% světové produkce energie.

Většina energie pochází z fosilních paliv - uhlí, ropy a zemního plynu. Jenže i když se fosilní paliva řadí mezi

obnovitelné zdroje, obnova trvá přinejmenším několik tisíc let a vědci vypočítali, že stávající zásoby vystačí

pouze na několik desítek let, takže se rozpoutal boj s časem, neučí-li se lidstvo využívat obnovitelnější zdroje

dříve, než dojdou fosilní paliva. Díky postupnému mizení fosilních paliv se hledají další využitelné zdroje.

Jako dobrá alternativa třetího tisíciletí se počítalo s jadernou energií, ale právě ta se jevila po výbuchu

Černobylu(1986) jako neúměrně riskantní řešení a mezi hlavní zdroje, se kterými se bude ve 21.století počítat je

jistě energie vydávaná slunečním zářením.

Solární energie patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie. Její využití nemá žádné negativní dopady na životní

prostředí ba ho i zlepšuje. Množství využitelné energie závisí na klimatických podmínkách jednotlivých částí

zemského povrchu. Lze ji dobře využívat nejen v oblastech s dlouhým slunečním svitem, ale i s vyšší

nadmořskou výškou. Země však, protože je mnohem chladnější, vyzařuje jen tepelné záření dlouhých

vlnových délek. To se rozptyluje na molekulách oxidu uhličitého i drobných prachových částicích a značná

ást se ho vrací opět na zem. Tak se atmosféra v blízkosti povrchu zemského povrchu druhotně zahřívá.

Tomu se říká skleníkový efekt. Tento efekt je pro naši Zemi smrtelně nebezpečný.v průběhu tohoto

století vzrostlo množství oxidu uhličitého o 25% a díky tomu se průměrná teplota zvýšila o 0,5°C.

Oxid vzniká při spalování uhlí, topných olejů a nafty. svým dílem přispívají také automobily

(tento problém by mohli vyřešit auta na solární pohon), hořící vylitá nafta z ropných tankerů na moři,

vypalování deštných pralesů a další znečišťování ovzduší. Někteří vědci předpokládají,

že někdy kolem roku 2025 až 2075, tehdy, ještě za života většiny z nás, vzroste množství oxidu asi 2x a teplota

vzroste o 2 až 4°C. led na pólech by v důsledku toho začal tát. Díky tomu by stoupla hladina oceánů a moří.

Ty by pak zaplavili New York, Los Angeles, Londýn, Stockholm, Amsterodam, Tokio a mnohá další.

Datum, odkdy bude přímá přeměna sluneční energie v elektrickou hrát významnou roli

ve světové energetice závisí na pokroku ve vědě, technologii a na politických rozhodnutích. Za současného

tempa výzkumu a výroby slunečních článků a "ekologické" politiky ve vyspělých zemích světa na to bude

zapotřebí 20 až 50 let.

ČEZ

Výroba elektřiny je základním prvkem činnosti mateřské společnosti ČEZ, a. s. Skupina ČEZ v současnosti

provozuje 2 jaderné elektrárny, 11 uhelných výrobních zdrojů, 35 vodních elektráren včetně 4 přečerpávacích,

2 lokality s větrnými elektrárnami a 1 fotovoltaickou (sluneční) elektrárnu. Sluneční elektrárna ČEZ v Dukovanech

v loňském roce vyrobila 7 847 KWh elektřiny a překonala tak dosud maximální roční výrobu, kterou dosáhla

při jejím předchozím umístění v areálu větrných elektráren Mravenečník v Jeseníkách. Součástí tohoto komplexu

byla sluneční elektrárna od r. 1997 do listopadu r. 2002. V areálu elektrárny v Dukovanech je zařízení v provozu

od října 2003. Sluneční elektrárna o výkonu 10 kW je vytvořena z dvou set panelů fotovoltaických,

monokrystalických křemíkových článků, které celkem tvoří 100 m2 účinné plochy.

Biomasa

Významným obnovitelným zdrojem energie je biomasa, která je z hlediska emisí skleníkových plynů považována

za neutrální. Skupina ČEZ aplikuje spalování směsi uhlí a biomasy ve formě dřevních štěpků nebo otrub ve

fluidních kotlích elektráren Hodonín, Poříčí, Ledvice a Tisová a roštových kotlích Teplárny Dvůr Králové.

V roce 2004 bylo z biomasy vyrobeno 149 163 MWh elektrické energie.

Slunce

Ve srovnání s jinými hvězdami je Slunce malé, ale oproti naší planetě je obrovské: je asi 109krát větší.

Teplota na povrchu Slunce je asi 5 500°C, v jádře dosahuje 14 milionů°C. V nitru Slunce probíhají

termojaderné reakce. při nich se jádra vodíku slučují na jádra hélia a uvolňují obrovské množství

energie. Tuto energii poté vyzařuje do okolního prostoru.Výroba „elektřiny ze Slunce“ je bezpečná

a spolehlivá, žádný nebezpečný opad, je to ekologicky čistá energie. pokrytí 1%plochy slunečními

články s 15% účinností vyrobí více elektrické energie než všechny současné elektrárny světa.

Solární energie

Patří mezi nevyčerpatelné zdroje energie. Její využití závisí na klimatických podmínkách. v našich

zeměpisných šířkách dopadá na 1m 2 povrchu za 1s v průměru kolem 100J sluneční energie. Od dubna do

října 75% a 25% v období od října do dubna.

Sluneční kolektor

Zachycuje sluneční záření a předává absorbované Teplo látce cirkulující v uzavřeném okruhu. Typickým

kolektorem používaným v našich zeměpisných šířkách je černá kovová nebo plastová deska, pohlcující

sluneční záření. Teplo se odvádí soustavou trubek s teplonosnou látkou.

Hodnocení referátu Sluneční energie-sluneční kolektory

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. prosinec 2007
  4 137×
  793 slov

Komentáře k referátu Sluneční energie-sluneční kolektory

cookie
je to celkem dobrý..pro dnešek mi to zachránilo život