Členovci

Kmen: Členovci
Podkmeny: Trojlaločnatci (trilobiti)
Klepítkatci (štíří, pavouci, rozoči)
Žebernatci (korýši)
Vzdušnicovci (stonožky, mnohonožky,hmyz)

Trojlaločnatci:
Tělo má rozděleno na 3 laloky. Uprostřed těla je středové vřeteno. Už jsou vymřelí.
Klepítkatci:
Ústní ústrojí je kousavé tvořené klepítky
Třída: Hrotnatci
Jsou součástí planktonu např.: hrotnatka , kyjanonožci(fosilní)
Třída: Pavouci
Má 4 páry končetin. Klepítka jsou přeměněná v kusadla. Kořist omamuje jedem-> je to predátor. Vylučovací soustavu tvoří malpigické žlázy(předchůdci ledvin), kloaka=vývod vyluč. trubice. Cévní soustava je uložena na hřbetě a je otevřená. Samička je obvykle větší a po oplození často samečka sežere. Oči jsou jednoduché na hlavě ve tvaru W. Má chemoreceptory.
Zástupci: křižák obecný, pokoutní domácí, sklípkan, vodkách stříbřitý
Třída: Štíři
Jsou to suchozemští živočichové. Těla rozlišeno na hlavohruď a zadeček(článkovaný na 2 části a je zde uložený jed). Žijí v teplých oblastech, jsou to dravci. Zástupci: štír středomořský, veleštír obrovský
Třída: Roztoči
Klíště obecné- parazituje na teplokrevných živočiších. Je to ektoparazit a živí se krví. Přenáší klíšťovou encefalitidu-zánět mozkových blan.
Čmelík kuří-napadá drůbež, zákožka svrabová-způsobuje onemocnění svrab, roztočík včelí – napadá včelstvo-dýchací orgány. Velmi prudce se šíří a hubí celé včelstvo.
Žebernatci:
Třída: Korýši
-rak říční : hlavohruď srůstá, zadeček je článkovaný. Travicí ústrojí: kusadla, čelisti, tykadla, klepeta, jícen, žaludek, trávicí žláza, střevo a vývod. Dýchají žábrami. Cévní soustava je otevřená a srdce je vakovité, krev není místo ní je hemonymfa=bezbarvá. Oxidačním prvkem je Cu. Nervová soustava je gangliová žebříčkového typu. Kostra je vnější a svaly jsou uvnitř. Svlékání z krunýře je hormonálně řízeno. Zástupci: rak kamenáč, rak bahení, humr evropský.
Třída: Drobní korýši
Vzdušnicovci:
Zadeček : Tvořen 6 – 11 články. Samčí pohlavní otvor je na 9 zadečkovém článku, samiččí na 8. Samičky některých druhů mají na zadečku - kladélko
- žahadlo
- štěty
Pokožka jen jednovrstevná ( hypodermis ), vylučuje na povrch kutikulu s ochrannou a opornou fcí.
Hmyz přijímá potravu ústním ústrojím - kusadla
- čelisti
- ústní dutina ( ústí sem slinné žlázy )
- hltan
- jícen
- žvýkací žaludek
K trávení dochází ve žlaznatém žaludku, následuje střevo rozšířené v konečník, vyúsťuje řitním otvorem. Do konečníku ústí malpighické trubice.
Dýchání : Soustavou vzdušnic. Párové průduchy jsou uzavíratelné a opatřeny chloupky. Larvy vodního hmyzu mají tracheální žábry navazující na systém vzdušnic.
Cévní soustava : Otevřená.
Nervová soustava : Gangliová žebříčkovitého typu. Tvořena nadjícnovou a podjícnovou nervovou uzlinou.
Většina druhů hmyzu má po stranách hlavy párové složené oči – tvořeny velkým počtem oček.
Některé druhy hmyzu mají vyvinuté sluchové orgány ( kobylka v holeni předních noh ).
Rozmnožování : pohlavně, vnitřní oplození. Některé druhy hmyzu mají schopnost rozmnožovat se z neoplozených vajíček ( partenogeneze – rozmnožování samiček bez účasti samečků ).
Hmyzí samičky kladou obvykle vajíčka.
Vývoj hmyzu – nepřímý, děje se proměnou – dokonalou
nedokonalou
dokonalá : vajíčko - larva - kukla - dospělec ( brouci, motýli, dvoukřídlí, blanokřídlí .. )
nedokonalá : vajíčko - nymfa - dospělec ( vážky, jepice, křísi, všekazi .. )

Bezkřídlí :
Šupinušky – šupinovité tělo kryté šupinkami, kousací ústní ústrojí, mnohočlánková tykadla. Rybenka domácí.
Křídlatí :
Mají na středohrudi a zadohrudi po páru křídel. Křídlatí mohou mít vývoj s proměnou nedokonalou nebo dokonalou.
Jepice – na hlavě vyrůstají krátká štětinkovitá tykadla a velké složené oči. Hrudní články vzájemně srůstají. Přední pár křídel vždy delší než zadní. Zadeček zakončen 2 štěty. Jepice obecná.
Vážky – statný hmyz se štíhlým zadečkem. Po stranách hlavy velké složené oči a krátká tykadla.
Kousavé ústrojí, křídla blanitá. Nohy dospělců směřují dopředu ( umožňuje lapání kořisti za letu ).
Vážky za letu i kopulují. Vážka ploská, Šídlo modré, Motolice lesklá.
Švábi – dorzoventrálně zploštělé tělo, na hlavě dlouhá mnohočlenná tykadla, složené oči, mezi nimi 3 jednoduchá očka. Ústní ústrojí – kousavé. Předohruď velmi vyvinutá, tvoří štít. Zadeček zakončen 2 štěty. Silné trnité nohy. Šváb obecný, Rus domácí.
Škvoři – protažené, silně zchitinizované tělo, nitkovitá tykadla, kousavé ústní ústrojí, zadeček zakončen klíšťovitými štěty, pohlavní dimorfismus. Škvor obecný.
Všekazi – tak jako mravenci tvoří pohlavní kasty ( matka, sameček, dělník, nymfa, voják ). Termiti jsou stínobytní a slepí. Obývají termitiště o stálé teplotě, vlhkosti a tmě. Mohutné kousací ústrojí. Všekaz jihoevropský, Všekaz zhoubný, Všekaz obrovský.
Kudlanky – dravý, teplobytný hmyz, hlava trojúhelníkovitám, nese po stranách složené oči, dlouhá nitkovitá tykadla, mohutné kousací ústrojí, manželský kanibalismus. Kudlanka nábožná.
Strašilky – Pakobylka indická
Rovnokřídlí – přední pár křídel přeměněn v kožovité krytky, druhá pár je blanitý, kousavé ústní ústrojí, skákavé zadní nohy.Kobylky – dlouhá nitkovitá tykadla, v holeni 1 páru noh je zvukové ústrojí. Kobylka zelená, Kobylka hnědá, Cvrček polní, Cvrček domácí, Krtonožka obecná. Sarančata – krátká tykadla, sluchové ústrojí v 1 zadečkovém článku. Saranče modrokřídléSaranče vrzavé, Saranče stěhovavé.
Vši – ploché, bezkřídlé, ektoparazité savců. Veš dětská, Veš šatní, Veš muňka.
Stejnokřídlí – 2 páry blanitých křídel, bodavě – sací ústní ústrojí, často bezkřídlí. Křísi – blanitá křídla. Cikáda sedmnáctiletá, Cikáda chlumní. Mery – Mera jabloňová. Mšice – z oplozených vajíček se líhnou pouze samičky, množí se partenogeneticky. Mšice maková, Mšice broskvoňová. Červci – pohlavní dvojtvárnost – samičky bezkřídlé, nepohyblivé, samečkové okřídlení. Puklice švestková.
Ploštice – ploché tělo s předohrudním štítem a předními křídly tvořícími polokrovky. Bodavě – sací ústní ústrojí. Splešťule blátivá, Znakoplavka obecná, Ruměnice pospolná, Kněžice zelná, Štěnice domácí, Vodoměrka štíhlá.
Střechatky – kousavé ústní ústrojí, volné hrudní články. Střechatka obecná.
Dlouhošíjky – protáhlé tělo, dlouhá mnohočlánková tykadla, dva páry hustě žilkovaných křídel. Dlouhošíjka žlutonohá.
Síťokřídlí – kousací ústní ústrojí, protáhlé křehké tělo, 2 páry dlouhých blanitých křídel – mimořádně hustá žilkovina. Zlatoočka skvrnitá.
Srpice – hlava protažena v srpovitý rypáček, mnohočlánková tykadla, velké složené oči. 2 páry úzkých blanitých křídel. Srpice obecná.
Blanokřídlí – 2 páry blanitých, řídce žilkovaných křídel, kousací nebo lízavé ústní ústrojí, pár velkých složených očí, 3 jednoduchá očka. Širopasí – zadeček přisedající k hrudi těsně a široce. Pilatka švestková, Pilořitka velká.
Štíhlopasí – zadeček k hrudi připojen tenkou stopkou, samičky mají zadeček ukončen kladélkem nebo žahadlem. Žlabatky – drobný hmyz, dlouhá tykadla. Žlabatka duběnková, Žlabatka listová, Žlabatka růžová. Lumci, Lumčíci – nelomená tykadla, prazitoidé. Lumčík žlutonohý. Kutilky – Kutilka písečná, Květolib včelí. Samotářské včely - pískorypka bělopásá, drvodělka fialová. Mravenci – velká hlava, lomená tykadla, pár složených očí, tři jednoduchá očka, kousavé ústní ústrojí. Mravenec lesní, Mravenec dřevokazný, Mravenec obecný, Mravenec žlutý. Vosy a Sršni – Vosa útočná, Sršeň obecná. Čmelák zemní. Včela mdonosná.
Brouci – první pár křídel přeměněn v chitinové krovky, pod nimi blanitá křídla, kousavé ústní ústrojí. Střevlíkovití – velmi pohybliví, na hlavě silná kusadla. Střevlík měděný, Střevlík Zlatolesklý, Střevlík kožitý, Střevlík fialový. Potápníkovití – Potápník vroubený. Vodomilovití – Vodomil černý. Mrchožroutovití – hrobařík obecný. Drabčíkovití – Drabčík zdobený. Světluškovití – Světluška menší. Kožojedovití – Kožojed obecný. Vrubounovití – Zlatohlávek Goliáš, Herkules antilský, Chroust obecný, Zlatohlávek zlatý. Tesaříkovití – Tesařík obrovský, Tesařík piluna, Tesařík obecný. Nosatcovití – Klikoroh borový, Pilous černý.
Dvoukřídlí – plně vyvinutý pouze 1 pár křídel, druhý zakrněl, pár složených očí, 3 jednoduchá očka
Dlouhorozí - dlouhá tykadla, úzké, křehké tělo. Komár pisklavý, Bedlobytka hřibová, Bejlomorka buková.
Krátkorozí – krátká tykadla , zavalité tělo. Ovád hovězí, Octomilka obecná, Střeček koňský, Moucha domácí, Bodalka stájová, Masařka obecná, Bodalka Tse-tse.
Blechy – drobný hmyz, bodavě – sací ústrojí, třetí pár nohou uzpůsoben ke skákání. Blecha morová, Blecha obecná.
Chrostíci – nitkovitá tykadla, slabé kráčivé končetiny. Chrostík velký.
Motýli – malá hlava, dlouhá tykadla, sací ústrojí, 2 páry křídel. Denní motýli – úzké tělodlouhá, kyjovitá tykadla. Noční motýli – statné tělo s mohutně vyvinutým hrudním svalstvem. Lišajové. Můry. Večerní motýli - statné tělo s mohutně vyvinutým hrudním svalstvem

Hodnocení referátu Členovci

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  30. září 2007
  8 386×
  1119 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Členovci

juuna
jo dobrý
anicka
Ahoj, jenom chci upozornit na chybu - podkmen členovců se nejmenuje žebernatci ale žabernatci (mají žábry). Žebernatci jsou bříbuzní žahavců, mají lepivé buňky a jsou to mořští živočichové.
peter
je to OK
conna
to je super