Hmyz

Podříše : Mnohobuněční ( Metazoa )
› Oddělení : Triblastica
› Kmen : Členovci
› Podkmen : Vzdušnicovci ( Tracheata )
› Třída : Hmyz ( Insecta )
› Podtřídy : Bezkřídlí
› Šupinušky
Křídlatí
› Jepice
› Vážky
› Švábi
› Škvoři
› Kudlanky
› Strašilky
› Rovnokřídlí
› Kobylky
› Sarančata
› Vši
› Stejnokřídlí
› Křísi
› Mšice
› Červci
› Ploštice
› Střechatky
› Dlouhošíjky
› Síťokřídlí
› Srpice
› Blanokřídlí
› Širopasí
› Štíhlopasí
› Žlabatky
› Lumci, Lumčíci
› Žahadlovití (Kutilky, Samotářské včely,
Mravenci, Vosy, Sršni)
› Brouci
› Masožraví ( Střevlíkovití,Potápníkovití)
› Všežraví ( Vodomilovití, Mrchožroutovití , Drabčíkovití, Světluškovití,
Kožojedovití, Slunéčkovití, Červotočovití, Potemníkovití, Roháčovití, Vrubounovití,
Tesaříkovití, Mandelinkovití, Nosatcovití, Kůrovcovití )
› Dvoukřídlí
› Dlouhorozí
› Krátkorozí
› Blechy
› Chrostíci
› Motýli
› Moli
› Píďalky
› Denní motýli
› Noční motýli
› Můry
› Večerní motýli

STAVBA TĚLA

Nestejnocenné členění těla ( heteronomní segmentace ), je tvořeno 20 články ( v embryonálním stadiu 21 ), rozlišenými na hlavu, trup, zadeček.

Hlava : vznikla srůstem 6 článků. 1 – 1 pár složených očí
2 – jednovětevná tykadla
3 – bez přívěsků
4 – 1 pár jednočlenných kusadel
5 – párové čelisti
6 – dolní pysk s makadly

Ústní ústrojí : kousavé
sací
lízavé
bodavě sací

Hlava hmyzu je vždy oddělena od hrudi – nasedá k ní zůženou krční částí ( Colum )

Hruď : tvořena 3 články : předohruď
středohruď
zadohruď

Každý z těchto článků nese pár článkovaných končetin
Základní typ – končetina kráčivá - kyčle
příkyčlí
stehno
holeň
pětičlenné chodidlo
Nohy některých druhů hmyzu jsou uzpůsobeny k různým úkonům : skákání
hrabání plování
běh
přichycení

Na předohrudi a zadohrudi po páru křídel – vychlípeniny pokožky protkané soustavou podélných a příčných žilek se zpevňovací fcí.

Zadeček : Tvořen 6 – 11 články. Samčí pohlavní otvor je na 9 zadečkovém článku, samiččí na 8. Samičky některých druhů mají na zadečku - kladélko
- žahadlo
- štěty

Pokožka jen jednovrstevná ( hypodermis ), vylučuje na povrch kutikulu s ochrannou a opornou fcí.
Hmyz přijímá potravu ústním ústrojím - kusadla
- čelisti
- ústní dutina ( ústí sem slinné žlázy )
- hltan
- jícen
- žvýkací žaludek
K trávení dochází ve žlaznatém žaludku, následuje střevo rozšířené v konečník, vyúsťuje řitním otvorem. Do konečníku ústí malpighické trubice.
Dýchání : Soustavou vzdušnic. Párové průduchyjsou uzavíratelné a opatřeny chloupky. Larvy vodního hmyzu mají tracheální žábry navazující na systém vzdušnic.
Cévní soustava : Otevřená.
Nervová soustava : Gangliová žebříčkovitého typu. Tvořena nadjícnovou a podjícnovou nervovou uzlinou.
Většina druhů hmyzu má po stranách hlavy párové složené oči – tvořeny velkým počtem oček.
Některé druhy hmyzu mají vyvinuté sluchové orgány ( kobylka v holeni předních noh ).
Rozmnožování : pohlavně, vnitřní oplození. Některé druhy hmyzu mají schopnost rozmnožovat se z neoplozených vajíček ( partenogeneze – rozmnožování samiček bez účasti samečků ).
Hmyzí samičky kladou obvykle vajíčka.
Vývoj hmyzu – nepřímý, děje se proměnou – dokonalou
nedokonalou
dokonalá : vajíčko - larva - kukla - dospělec ( brouci, motýli, dvoukřídlí, blanokřídlí .. )
nedokonalá : vajíčko - nymfa - dospělec ( vážky, jepice, křísi, všekazi .. )

Bezkřídlí :

Šupinušky – šupinovité tělo kryté šupinkami, kousací ústní ústrojí, mnohočlánková tykadla. Rybenka domácí.

Křídlatí :
Mají na středohrudi a zadohrudi po páru křídel. Křídlatí mohou mít vývoj s proměnou nedokonalou nebo dokonalou.

Jepice – na hlavě vyrůstají krátká štětinkovitá tykadla a velké složené oči. Hrudní články vzájemně srůstají. Přední pár křídel vždy delší než zadní. Zadeček zakončen 2 štěty. Jepice obecná.

Vážky – statný hmyz se štíhlým zadečkem. Po stranách hlavy velké složené oči a krátká tykadla.
Kousavé ústrojí, křídla blanitá. Nohy dospělců směřují dopředu ( umožňuje lapání kořisti za letu ).
Vážky za letu i kopulují. Vážka ploská, Šídlo modré, Motolice lesklá.

Švábi – dorzoventrálně zploštělé tělo, na hlavě dlouhá mnohočlenná tykadla, složené oči, mezi nimi 3 jednoduchá očka. Ústní ústrojí – kousavé. Předohruď velmi vyvinutá, tvoří štít. Zadeček zakončen 2 štěty. Silné trnité nohy. Šváb obecný, Rus domácí.

Škvoři – protažené, silně zchitinizované tělo, nitkovitá tykadla, kousavé ústní ústrojí, zadeček zakončen klíšťovitými štěty, pohlavní dimorfismus. Škvor obecný.

Všekazi – tak jako mravenci tvoří pohlavní kasty ( matka, sameček, dělník, nymfa, voják ). Termiti jsou stínobytní a slepí. Obývají termitiště o stálé teplotě, vlhkosti a tmě. Mohutné kousací ústrojí. Všekaz jihoevropský, Všekaz zhoubný, Všekaz obrovský.

Kudlanky – dravý, teplobytný hmyz, hlava trojúhelníkovitám, nese po stranách složené oči, dlouhá nitkovitá tykadla, mohutné kousací ústrojí, manželský kanibalismus. Kudlanka nábožná.

Strašilky – Pakobylka indická

Rovnokřídlí – přední pár křídel přeměněn v kožovité krytky, druhá pár je blanitý, kousavé ústní ústrojí, skákavé zadní nohy.Kobylky – dlouhá nitkovitá tykadla, v holeni 1 páru noh je zvukové ústrojí. Kobylka zelená, Kobylka hnědá, Cvrček polní, Cvrček domácí, Krtonožka obecná. Sarančata – krátká tykadla, sluchové ústrojí v 1 zadečkovém článku. Saranče modrokřídléSaranče vrzavé, Saranče stěhovavé.

Vši – ploché, bezkřídlé, ektoparazité savců. Veš dětská, Veš šatní, Veš muňka.

Stejnokřídlí – 2 páry blanitých křídel, bodavě – sací ústní ústrojí, často bezkřídlí. Křísi – blanitá křídla. Cikáda sedmnáctiletá, Cikáda chlumní. Mery – Mera jabloňová. Mšice – z oplozených vajíček se líhnou pouze samičky, množí se partenogeneticky. Mšice maková, Mšice broskvoňová. Červci – pohlavní dvojtvárnost – samičky bezkřídlé, nepohyblivé, samečkové okřídlení. Puklice švestková.

Ploštice – ploché tělo s předohrudním štítem a předními křídly tvořícími polokrovky. Bodavě – sací ústní ústrojí. Splešťule blátivá, Znakoplavka obecná, Ruměnice pospolná, Kněžice zelná, Štěnice domácí, Vodoměrka štíhlá.

Střechatky – kousavé ústní ústrojí, volné hrudní články. Střechatka obecná.

Dlouhošíjky – protáhlé tělo, dlouhá mnohočlánková tykadla, dva páry hustě žilkovaných křídel. Dlouhošíjka žlutonohá.

Síťokřídlí – kousací ústní ústrojí, protáhlé křehké tělo, 2 páry dlouhých blanitých křídel – mimořádně hustá žilkovina. Zlatoočka skvrnitá.

Srpice – hlava protažena v srpovitý rypáček, mnohočlánková tykadla, velké složené oči. 2 páry úzkých blanitých křídel. Srpice obecná.

Blanokřídlí – 2 páry blanitých, řídce žilkovaných křídel, kousací nebo lízavé ústní ústrojí, pár velkých složených očí, 3 jednoduchá očka. Širopasí – zadeček přisedající k hrudi těsně a široce. Pilatka švestková, Pilořitka velká. Štíhlopasí – zadeček k hrudi připojen tenkou stopkou, samičky mají zadeček ukončen kladélkem nebo žahadlem. Žlabatky – drobný hmyz, dlouhá tykadla. Žlabatka duběnková, Žlabatka listová, Žlabatka růžová. Lumci, Lumčíci – nelomená tykadla, prazitoidé. Lumčík žlutonohý. Kutilky – Kutilka písečná, Květolib včelí. Samotářské včely - pískorypka bělopásá, drvodělka fialová. Mravenci – velká hlava, lomená tykadla, pár složených očí, tři jednoduchá očka, kousavé ústní ústrojí. Mravenec lesní, Mravenec dřevokazný, Mravenec obecný, Mravenec žlutý. Vosy a Sršni – Vosa útočná, Sršeň obecná. Čmelák zemní. Včela mdonosná.

Brouci – první pár křídel přeměněn v chitinové krovky, pod nimi blanitá křídla, kousavé ústní ústrojí. Střevlíkovití – velmi pohybliví, na hlavě silná kusadla. Střevlík měděný, Střevlík Zlatolesklý, Střevlík kožitý, Střevlík fialový. Potápníkovití – Potápník vroubený. Vodomilovití – Vodomil černý. Mrchožroutovití – hrobařík obecný. Drabčíkovití – Drabčík zdobený. Světluškovití – Světluška menší. Kožojedovití – Kožojed obecný. Vrubounovití – Zlatohlávek Goliáš, Herkules antilský, Chroust obecný, Zlatohlávek zlatý. Tesaříkovití – Tesařík obrovský, Tesařík piluna, Tesařík obecný. Nosatcovití – Klikoroh borový, Pilous černý.

Dvoukřídlí – plně vyvinutý pouze 1 pár křídel, druhý zakrněl, pár složených očí, 3 jednoduchá očka

Dlouhorozí - dlouhá tykadla, úzké, křehké tělo. Komár pisklavý, Bedlobytka hřibová, Bejlomorka buková.

Krátkorozí – krátká tykadla , zavalité tělo. Ovád hovězí, Octomilka obecná, Střeček koňský, Moucha domácí, Bodalka stájová, Masařka obecná, Bodalka Tse-tse.

Blechy – drobný hmyz, bodavě – sací ústrojí, třetí pár nohou uzpůsoben ke skákání. Blecha morová, Blecha obecná.

Chrostíci – nitkovitá tykadla, slabé kráčivé končetiny. Chrostík velký.

Motýli – malá hlava, dlouhá tykadla, sací ústrojí, 2 páry křídel. Denní motýli – úzké tělodlouhá, kyjovitá tykadla. Noční motýli – statné tělo s mohutně vyvinutým hrudním svalstvem. Lišajové. Můry. Večerní motýli - statné tělo s mohutně vyvinutým hrudním svalstvem

Hodnocení referátu Hmyz

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  10. září 2007
  12 064×
  1078 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Hmyz

Vaníček Vladislav
Na nic (totálně)
SECRET
diky za brouky, aspon tu 1 vetu no
ahoj
hrozný