Kosmani (Hapalae)

Kosmani patří do kmene obratlovců (Vertebralia), třídy savců (Mammalia), do řádu primátů (Primates), do druhu opic širokonosých (Platyrrini) a do čeledě drápkatých (Hapalidae).
Zahrnují drobné druhy opic od velikosti veverky až do velikosti menší kočky. Nejmenší žijící opice na světě – kosman zakrslý (Cebuella pygmaea), který váží 125g. Na rozdíl od jiných opic mají všichni na prstech drápy, s výjimkou palce u nohy, který nese nehet. Jiným neobvyklým rysem této skupiny je to, že s výjimkou rodu Callimico rodí samičky zpravidla dvě mláďata. Větší druhy se živí plody, menší jsou hmyzožravé. Mnoho druhů vyhledává také rostlinné šťávy a nektar. Vyskytují se v Jižní Americe.

Typická sociální struktura je kuriózně záhadná. Všechny druhy je možné v zajetí snadno chovat v párech, ale mláďata se nezačnou rozmnožovat, dokud se nepřestěhují z klece rodičů. Ve volné přírodě byly páry pozorovány jen u některých druhů, zatímco ostatní žijí ve velmi početných skupinách s dvanácti i více jedinci. Poměr pohlaví v početných tlupách navíc není vyvážený a samci mají převahu nad samicemi.

Nedávno se ukázalo, že sociální systémy vyvinuté u kosmanů nejsou u jiných primátů obvyklé, ale vyskytují se u některých ptáků, například u australského druhu Corcorax melanorhaphos nebo floridského druhu Aphelosoma caerulescens. Mladí zůstávají s rodiči i po dosažení dospělosti a pomáhají jim vychovávat další generace potomků (tzv. systém pomocníků). Není jisté, co je nakonec přinutí rodinu opustit, ale u ptáků s podobných sociálním chováním obyčejně rodinu opouštějí nejdříve samičky a teprve po nich samci.

Protože většina kosmanů rodí dvojčata, nároky na matku jsou obrovské. V párech chovaných v zajetí přebírá větší díl péče o potomstvo otec, který si s mláďaty hraje a opatruje je, zatímco matka se jim věnuje obvykle jenom při kojení. Jestliže mladí z předchozího roku zůstávají s rodiči, přebírají péči o další potomky oni, přičemž hlavní úloha připadá samečkům. Řada opic z čeledě kosmanovitých doplatila životem na mylnou představu lidí, že opice přenášejí malárii a žlutou zimnici např: lvíček zlatý (Leontocebus aureus)

Kosmanovití:

(Callithrix argentata) kosman stříbrný
(Callithrix jacchus) kosman bělovousý
(Callithrix penicillata) kosman černovousý
(Callithrix humeralifer) kosman běloplecí
(Callithrix kaapor) kosman kapucínský
(Callithrix flaviceps) kosman žlutohlavý
(Callithrix mauensi) kosman černohlavý, mauenský
(Callithrix pygmaea) kosman zakrslý

Čerpáno: Internet
Přírodopis živočišstva díl.3-Štěpánek, Mařan, Obenberger
Živý svět-Dětská encyklopedie-S.Adams
Obratlovci-kol.aut

Hodnocení referátu Kosmani (Hapalae)

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. srpen 2008
  3 116×
  373 slov

Komentáře k referátu Kosmani (Hapalae)