Krkonošská rašeliniště

Jednou z netypičtějších krkonošských formací je rašeliniště. Najdeme zde mechy, lišejníky, trávy, byliny a keře. Všechny tyto rostliny vytvářejí poměrně dost živé hmoty. Odumřele zbytky rostlin tvoří vrstvu opadanky, která je však prosáklá vodou z vydatných dešťů, je málo provzdušněná, a proto i pro nízkou teplotu nedává moc vhodné podmínky pro půdní bakterie. Jsou tu ovšem půdní houby, ale jejich rozkladná činnost je daleko pomalejší než bakteriální a tak se postupně hromadí surový, velmi kyselý humus. Jeho vrstva vzrostla natolik, že už se kořeny rostlin nedostanou k minerálním vodám, které je vyživují, a proto se zde vyskytují pouze rostliny, jež dovedou žít jen z nepatrného množství živin donesených deštěm a větrem. Tak vznikají společenstva rašelinišť.

V Krkonoších patří k nejvýznamnějším rostlinným druhům ostružiník moruška, který můžeme najít hlavně ve Skandinávii a Krkonoše jsou jeho nejjižnějším místem výskytu. Z Krkonoš je známo 11 asociací (základních vegetačních jednotek), 2 z nich jsou pouze v Krkonoších a 5 z nich je společných se Skandinávií.

Krkonošská rašeliniště jsou dvojího druhu: rašeliniště lesního stupně, kde spolu s rašeliníky převládají spíše suchopýry a ostřice, a nelesní rašeliniště, která se dělí na 3 skupiny: 1) mezotrofní (středně bohaté na živiny) 2) oligotrofní (chudé na živiny) 3) společenstva na rašelinných kopečcích (nadmořská výška nad 1300m).

V černavé vodě krkonošských rašelinišť žije mnoho řas různých a i vzácných druhů, což ukazuje jak bohatá je i drobnohledná flóra Krkonoš. Rašeliniště mají také zcela zvláštní mykoflóru [houby]. Podstata vzájemných vztahů zdejších hub a jejich hostitele rašeliníku není dosud jasná a bude vyžadovat experimentální výzkum.

Jeden z nejtypičtějších zástupců rašelinného hmyzu, konkrétně brouků, je střevlíček vřesovištní, který se mimo rašeliniště téměř nevyskytuje. V létě můžeme i na hřebenech a v okolí rašelinných jezírek pozorovat šídla a vážky. Z pavouků zde žije slíďák, který je omezen pouze na rašeliniště střední Evropy. Na savce jsou rašeliniště velmi chudá, žijí zde pouze někteří hlodavci.

Hodnocení referátu Krkonošská rašeliniště

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. srpen 2007
  3 423×
  309 slov

Podobné studijní materiály

Komentáře k referátu Krkonošská rašeliniště

Alena
tato stránka je zajímavá moc mi pomohla
Děkuji