Rašeliniště

- část zemského povrchu, která je dlouhodobě či trvale zamokřená nebo zaplavená stojatými vodami. Jinak se tomu říká bažina.

A) Rašeliniště vrchovištní, které vzniká v prostředí, kde je nedostatek rozpuštěných živin, s kyselou reakcí, nižší teplotou, nízkou aktivitou mikroorganismů a s málo mineralizovanými vodami.

B) Rašeliniště slatinné, které vzniká v prostředí, které je bohaté na živiny, s reakcí neutrální, vyššími teplotami, početnější mikroflórou a se značně mineralizovanými podzemními vodami. Zadržuje menší množství vody, jeho rašelina obsahuje více složek humusu a bílkovin.

C) Rašeliniště přechodné, které je smíšeného původu. Flóra rašeliniště je charakterizovaná společenstvem rašeliníků, mechů vlastních a vyšších rostlin snášející vlhké stanoviště chudé na živiny. Odumřelé části rostlinného společenstva se vrší a ve spodních vrstvách za nepřístupu vzduchu se mění na rašelinu.

Hodnocení referátu Rašeliniště

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. září 2007
  3 429×
  121 slov

Komentáře k referátu Rašeliniště

Za