Kýly – rozdělení, komplikace a léčba

Kýla – vysunutí obsahu dutiny břišní - zevní
- obsah dut. břišní se přesouvá buď do hrudníku nebo do určitých prostorů (kapes) v dut.břišní - vnitřní

Každá kýla se skládá z kylní branky – štěrbina ve stěně břišní, kylního vaku – tvoří pobřišnice, kylního obsahu – většinou tvořeno tenkým nebo tlustým střevem

Dělení :
a) pravé – kylní vak z peritonea
nepravé – není peritoneální vak
b) zevní – vidíme (pupeční)
vnitřní – nevidíme, uskřinutí – projeví se jako NPB ileozní
c) vrozené – jsou přítomny od narození (pupeční, tříselná, brániční – nepravá)
získané – jedinec je získá během života (při zvýšené námaze, tříselná, v jizvách po laparotomiích)
d) reponibilní – zmáčknema a vrátí se do břicha
nereponibilní

Komplikace :
- uskřinutí (inkarcenace), zaškrcení (strangulace) – v kylní brance – porušena střevní průchodnost – ileus, uskřine i cévní zásobení – hemoragická infarzace až střevní nekroza – střevo praskne, obsah vyteče do kylního vaku, střevo se vrátí do dutiny břišní a obsah vytéká ven = zánět

Faktory ovlivňující vznik kýl
1. dědičnost (méněcenost vaziva)
2. úraz
3. zvýšený nitrobřišní tlak (u lidí s obstipacemi)
4. dráždivé kašle

Léčba :
- inkarcenace v dětském věku (nejčastěji tříselné kýly, v třísle je rezistence, dítě pláče a je neklidné) – manuální repozice kýly (zpátky – nebezpečí perforace)
- inkarcenace v dospělém věku – nedá se zreponovat, důležitá operace – otevřeme dutinu břišní – řez nad kylním vakem, zkontrolujeme střevo, je – li gangrena, odstraníme ji – manuální reponace

Druhy kýl :
1. Ovariokela
- u malých holčiček (do 1 – 2 let). Stav, kdy úpony ovária jsou relativně dlouhé a pánev relativně malá. Ovarium může vyplavat tříselným kanálem – nahmatáme v tříselném kanále.
- není žádná klinická symptomatologie, žádné křeče.
- vyšetření pohmatem (má velikost fazole).
- terapie – manuálně vrátit zpět jinak by mohlo zatrofovat), plánovaná operace (není urgentní) – ovárium se vrátí zpět do dutiny břišní, provede se plastika tříselného kanálu

2. Hernia umbilicalis (pupeční kýla)
- v dětském věku se neuskřinuje, vyskytuje se poměrně často. Je to jediná kýla, která se může spontálně uzavřít
- vyšetření pohmatem
- pokud se neuzavře do 6 let, operuje se, plastika kylní branky. Pokud se neoperují, mohou se zvětšovat (po těhotenství)
- u dospělých se může uskřinout, u mužů při zvýšené fyzické námaze

3. Hernia supraumbilicalis (nad pupkem)
- defekty ve stěně břišní. Jsou malé, může dojít k uskřinutí
- indikujeme k operačnímu výkonu

4. Hernia unguinalis (tříselná)
- nejčastěji v dětském i dospělém věku
- velmi často se uskřinují - komplikace
- indikujeme k plánovanému operačnímu výkonu, plastika tříselného kanálu
5. Hernia skrotální (varlete)
- kylní vak se svým obsahem zasahuje do skrota a skrotum deformuje.
- mohou se uskřinout, zánět
- léčba – vrátit zpět do dutiny břišní a provést plastiku tříselného kanálu

6. Hydrokela testis (vodní kýla varlete)
- přítomnost tekutiny v obalech varlete, deformita skrota, při pohmatu tvrdé, tuhé, nebolestivé. Voda se dostala do dutiny břišní (v dětském věku není zcela uzavřena – komunikace mezi dutinou břišní a oblastí skrota)
- častá u dětí a starých
- Dg – skrotální hernie, nádor, zánětlivá reaktivní hydrokela
- léčba – punkce (kontraindikována v dětském věku) – u dospělých může dojít k recidivám (znovu se naplní tekutinou)
- operační výkon – zrušíme komunikaci s dutinou břišní a částečně odstraníme obaly varlete (recidiva by neměla být)

7. Variokela
- zmnožení cévní pleteně v okolí varlete a spermatického folikulu – deformace skrota – ohromné varle, je jako houba
- mají problémy s tvorbou spermií, s plodností
- léčba – chirurgické odstranění pletení

8. Brániční hernie na podkladě VVV
- defekt na bránici, kdy část bránice není vyvinuta (vzadu a laterálně)
- nejsou časté, ale pokud novorozence neléčíme, umírá
- klinický průběh – plod se vyvíjí úplně normálně, po narození zhoršená respirační funkce (dušnost, cyanoza, smrt)
- dítě polyká vzduch, střeva se proplynují – zvětšuje se bříško – břišní orgány se stěhují do hrudní dutiny – srdce se stěhuje doprava – zahnutí mezihrudí – zalomení valkých cév – útlak plíce - smrt

Velmi rychlá intubace a řešení :
= akutní chirurgické řešení – otevře se dutina břišní, z hrudníku se orgány stáhnou zpět do břicha – díra se zašije nebo se použije syntetická síťka nebo dura mater
- prognoza je špatná, velká úmrtnost (hypoplasie plíce, poruchy vnitřního prostředí)
= původem konzervativní – ECMO (mimotělní oxigenace krve – krev obchází postižení plíce – za týden až 10 dní se operuje)
- lepší prognosa.

9. Retrosternální kýla
- vzniká v defektu bránice za sternem
- projevuje se až ve starším věku
- je to kýla pravá
- léčba chirurgická

10. Paraesofageální hernie
- defekt bránice okolo otvoru pro jícen, část útrob se dostává do dutiny hrudní přes fyziologický otvor v bránici
- je to vnitřní kýla, nedělá obtíže

11. Hyátová hernie
- kýla, kdy se do dutiny hrudní dostává horní část žaludku (fundus)
- projevuje se bolestí v epigastriu
- pacient může zvracet, poškozený jícen kyselým žaludečním obsahem
- léčba – konzervativní - antacida
- chirurgická – fixujeme žaludek k bránici, fundoplikace (přes jícen přešíváme část žaludku)

Hodnocení referátu Kýly – rozdělení, komplikace a léčba

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. červenec 2007
  8 286×
  724 slov

Komentáře k referátu Kýly – rozdělení, komplikace a léčba