Chirurgické choroby slinivky břišní

1. VVV - Mukoviscidoza
- jsou postiženy žlázy s vnější sekrecí
Jsou tři formy – plicní, pankreatická a střevní
Dochází k tvorbě vazkého hlenu – ucpání vývodu pankreatu. Pacient neprospívá, hubne a má smrduté hlenové stolice
Střevní forma mukoviscidozy – Mekodiový ileus – vrozený ileus. Dítě polyká, ale zvrací střevníobsah
Léčba : resekce střeva

2. Nádory pankreatu
- z parenchymu pankreatu – karcinomy – histologicky – adenokarcinomy. Postihuje nejčastěji hlavu a ocas – klidně rostou, mají hormonální aktivitu
KO : potíže při trávení – snížená sekrece pankreatických enzymů – při prorůstání do okolí – do nervově cévní pleteně – jsou nepředstavitelné bolesti – podáváme kontinuelně opiáty a úlevovou polohu
DG : sono, NMR
Nebývá operabilní – vede k smrti. Jsou to náhodně zjištěné nádory. Pokud to jde provedeme hemipankreatektomii

3. Nádory langerhansových ostrůvků
- inzulinomy – nádory, které mají zvýšenou produkci inzulínu
Léčba : hemipankreatektomie, pacient je závislý na substituci inzulínu

4. Pankreatitis
- zánět slinivky břišní
- onemocnění, které má záhadnou etiologii – není časté, ale není ani vzácné
- přichází ve dvou patologickoanatomických formách

I. forma – lehčí - edematozní
II. forma – těžká – hemoragická nekroza pankreatu

Etiologie : ne zcela známá, ale známe faktory, které se při vzniku uplatňují : samontrávení buněk pankreatu vlastními enzymy, které začíná edémem a končí nekrózou

- ve žláze je TRIPSINOGEN, který se aktivuje na tripsin při styku se žlučí a střevní šťávou (a ten začíná trávit bílkoviny)
- další produkty, které slinivka produkuje : amyláza a lipáza
- předpoklad, že vznikne pankreatitida je, že tam bude dostatek tripsynu (hojné jídlo) – sekreční dráždění
- městnání
- ischemie slinivky břišní

I. forma – hlavně u dětí po exantematických chorobách (plané neštovice, příušnice….)
- ve většině – odezní po konzervativním postupu (uložíme + priesnitz + čaj)

II. forma – náhlá krutá bolest břicha, opakované zvracení, které nepřináší úlevu, šokové stavy (enzymatický šok)

- palpační bolestivost v okolí pupku
- někdy je i naznačené svalové zatuhnutí
- sono – zvětšený pankreas – výpotek v dutině břišní

DG : stanoví – vyšetření amyláz v krvi a moči, kdy zjišťujeme jejich zvýšené hodnoty
Léčba : pouze konzervativní

- v dutině břišní krvavý výpotek
- na tukové tkáni - bělavá místa – do toho tuku vypadává vápník (Balzerovy tukové nekrózy)
- pankreas nekrotický a prokrvácený
- v krvi – hypokalcemie, hyperglykemie, hyperbilirubinemie
- tripsin – „rozežere“ celou dutinu – vznikají píštěle (obrovské)
- zákaz per os (nesmí jídlo vidět ani cítit), nesmí ani pít (nic)
- JIP
- zavedená sonda (žaludeční obsah odsáváme)
- přísně KI
- proti enzymům – antilizin, trasilol
- ATB – širokospektrá (tlumí sekreci pankreatických šťáv a enzymů, mimo jiné)
- atropin – tlumí sekreci

Komplikace : a) Akutní přejde do chronické – celoživotní dieta
b) Insuficience – nedostatečnost produkce pankreatických enzymů. Pacient je celoživotně závislý na substituční terapii - Panerealon
c) Při postižení Langerhansových ostrůvků – diabetes – inzulín, glukogen
d) Pseudocysty pankreasu – nemá výsledky, v břiše se chová jako expanzivní proces. Musíme ji chirurgicky odstranit.

Hodnocení referátu Chirurgické choroby slinivky břišní

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. říjen 2007
  6 950×
  405 slov

Komentáře k referátu Chirurgické choroby slinivky břišní

coura
bohužel chytla sem tuo nákazu na dovolené v jižní asii