Důležitost anamnézy, nádorygastrointestinálního traktu

A) DULEŽITOST ANAMNÉZY
B) NÁDORY GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU

A)ANAMNÉZA

Anamnéza je rozhovor lékaře , nebo kvalifikované sestry s nemocným , který popisuje subjektivní i objektivní potíže za účelem získání všech informací ke stanovení diagnózy.V některých oborech je to dokonce jediný prostředek ke stanovení diagnózy , např: v psychiatrii.Odebírání anamnézy je ideální příležitostí k navázání vztahu lékař – pacient , který je nezbytný k příznivému průběhu léčby.

Zásady při anamnéze:
1) dostatek času - pacient musí nabýt dojmu , že čas lékaře pro něj není omezen
2) osobní zájem - pacient musí cítit, že jeho problém se stává i problémem jeho ošetřujícího lékaře
3) vhodné prostřední - nemocný by při anamnéze měl být s lékařem sám, rozhovor by neměl být rušen (telefony)

Anamnéza je velmi důležitá -- diagnóza se stanoví z 50% z anamnézy (z 20% z fyzikálního vyšetření)
- přímá - od pacienta (obvyklá)
- nepřímá – od doprovázejících osob (pacient nekomunikuje – bezvědomí, psychosa)

Základní schéma anamnézy:

1.) Osobní data nemocného
- jméno, příjmení, rodné číslo, trvalé bydliště, zdravotní pojišťovna, jméno a adresa lékaře , který vyš. doporučil, údaje o případné pracovní neschopnosti
2.) Nynější onemocnění - NO
- důvod návštěvy lékaře – většinou bolest (kdy začala, jak dlouho trvá, zda-li si vzal nějaké léky)
- dovolíme pacientovy , aby svými slovy popsal obtíže a teprve potom začínáme klást cílené otázky
- otázky kladem jasně a pro nemocného srozumitelně
3. ) Osobní anamnéza – OA
- zaznamenává onem. od narození do současnosti, u každého zjišťujeme závažnost
a) dětské infekce (zarděnky, příušnice, pl. neštovice, spalničky)
- zda proběhly benigně nebo s komplikacemi
b) dotaz na prodělané operace
- kdy, čeho , proč
c) bezvědomí
- v důsledku úrazu nebo samovolně
d) úrazy
- kdy , čeho , léčba
e) alergie
- na co, kdy začala , čím se léčí
f) gynekologická anamnéza (u žen) - GA
- v kolika letech začaly měsíčky ( menarche), popř. poslední (menopauza), jak dlouho trvají –kolik dní (30/4), těhotenství – počet a jak bylo ukončeno –porod ( stav dítěte) , spontánní potrat, interupce (kolik a věk při provedení) antikoncepce – jaká , od kdy
g) anamnéza abusů
- káva, alkohol, kouření, léky
h) hospitalizace
- kdy , s čím
ch) dispenzarizace
i) transfůze
- kdy , důvod
4.) Rodinná anamnéza - RA
- dotaz na rodiče , sourozence a děti
- výskyt dědičných chorob v příbuzenstvu (hypertenze, žaludeční vředy , rakovina, sebevraždy, cukrovka,
psychické poruchy)
5.) Pracovní anamnéza - PA
-z důvodů možnosti profesionálních chorob v souvislosti s pracovní zařízením (silikosa, azbestosa,
hepatitida B)
6.) Sociální anamnéza - SA
- základní dotazy na rodinný život (žije sám či s partnerem, děti?, je soběstačný?)
7.) Závěr
- po ukončení anamnézy ji lékař zhodnotí a pokusí se vyslovit prozatímní diagnózu , nemocného seznámí
se zvoleným postupem vyšetřování a léčby

 

B) NÁDORY GASTROINTESTINÁLNÍHO TRAKTU

 

Převážná část nádorů GIT jsou epitelové adenomy a karcinomy.Metastázy vznikají krevní a lymfatickou cestou.Metastazují hlavně do jater, kostí , plic a mozku.Lymfatickou cestou do bližších i vzdálenějších uzlin.

Příznaky způsobené nádory GIT:
1.) Obstrukce trávicího ústrojí
- podle umístění nádorů vzniká vysoký, nebo nízký ileus, který se projevuje: bolesti břicha , zvracení, zástava plynů a stolice
2.) Anémie
- většinou jde o chronickou ztrátu krve , nebo o anémii chron. onemocnění
3.) Prorůstání do okolí
- při prorůstání do okolí, nádor většinou bolí ( Ca jater, pankreatu) , mohou vznikat píštěle – Ca jícnu – píštěle do trachey , mediastina , plic
4.) Perforace
- hrozí peritonitidou, tvorbou abscesů aj.
5.) Vzdálené metastázy
- bolesti hlavy při metastázách do mozku, patologické fraktury při kostních metastázách

Nádory GIT

1. Karcinom jícnu

- postihuje spíše starší muže
- pomalý začátek , nenápadný průběh, nádor bývá lokalizován u bifurkace trachey, roste cirkulárně (po obvodu)
- vyvolává – stenózu jícnu (tato stenóza se projeví dysfagií, emezí, kachexií, anémií)
- karcinomy v horních dvou třetinách jícnu jsou adenokarcinomy – léčí se operativně a zářením
prognóza: ze všech nádorů GIT nejzávažnější , v 50% případů pacient do roka zemře

2. Nádory žaludku – adenokarcinomy

- v kardii - vyvolávají zvracení, nebo opakované zvracení
- v těle (corpus) - podobné příznaky jako žaludeční vřed
- v pyloru (vrátník) – vyvolává příznaky pylorické obstrukce
KARCINOM ŽALUDKU
- maligní bujení , které vychází ze žaludeční stěny, vede ke krvácení , při umístění v prepylorické krajině k zúžení vrátníku
- diagnostika se opírá o RTG nález , endoskopický nález, a histologické vyš. vzorku žaludeční sliznice
- metastazuje hlavně do uzlin a jater
prognóza: vážná pro často pozdní diagnózu

3. Nádory tenkého střeva

- velmi vzácné
- benigní adenomy , které způsobují obstrukci

4. Nádory tlustého střeva

- 3/4 Ca lokalizovány v rektu a esovité kličce
- 10% nádorů hmatných prstem
- příznaky se liší dle lokalizace nádoru

BENIGNÍ POLYPY
- člověk o nich neví, nebo způsobují tenesmy a krvácení ze stěny střevní
-
KARCINOMY PRAVÉ ČÁSTI TRAČNÍKU
( slepé střevo, vzestupný tračník, jaterní ohbí)
- celkové příznaky (převládají) - anémie , hubnutí, někdy teplota
- místní příznaky - hmatný nádor, prorůstání do okolí

KARCINOMY LEVÉ ČÁSTI TRAČNÍKU
(příčný tračník, slezinné ohbí, sestupný tračník, esovitá klička)
- střevní průsvit je užší , nádor mívá prstenčitou podobu
- příznaky: poruch střevní hybnosti (střevní průjmy a zácpa, břišní kolika) , nebo náhlý uzávěr střeva – ileozní stav

5. Nádory konečníku

- objevuje se příměs čerstvé krve ve stolici
diagnostika:
- digitální vyšetření
- vyš. stolice na přítomnost krve
- endoskopické vyš. – rektoskopie, rektosigmoideoskopie . kolonoskopie
- RTG

6. Nádory jater

a.) PRIMÁRNÍ (rakovina jater)
- vzniká jako komplikace cirhózy nebo hepatitidy B
- velmi zhoubný nádor, roste rychle
b.) SEKUNDÁRNÍ (metastázy)
- do jater metastazují hlavně tumory GIT, gynekologické tumory, tumory plic a melanomy
- tumory jater způsobují žloutenku, bolesti v podžebří, a selhání jater
- játra jsou hmatná , tvrdá a hrbolatá

7. Rakovina pankreatu

KARCINOM HLAVY PANKREATU
- projevuje se nechutenstvím , až odporem k jídlu (hlavě k masu) , nauzeou a emezí, náhlým úbytkem hmotnosti
- postihuje pacienty mezi 50 – 60 rokem, častá příčina úmrtí
- projevuje se bolestmi v horní části břicha , hlavně v noci a vleže na zádech
KARCINOM TĚLA A OCASU
- anorexie
- pokles tělesné hmotnosti
- bolest
- migrující záněty žil na DK
prognóza: je velmi nepříznivá

Hodnocení referátu Důležitost anamnézy, nádorygastrointestinálního traktu

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. prosinec 2007
  7 221×
  884 slov

Komentáře k referátu Důležitost anamnézy, nádorygastrointestinálního traktu