Chirurgická onemocnění jater a sleziny

Chirurgie sleziny

- slezina je parenchymatózní orgán uložený pod levou polovinou bránice. Svou činností patří ke krvetvorným orgánům, ale není pro život nezbytná, proto po jejím odstranění nedochází k vážnějším poruchám
- odstranění sleziny (splenektomie) je také jediný operační výkon, který se na slezině provádí
- chirurgická indikace je buď výkon naléhavý nebo volený.

Zdravá slezina se odstraňuje z těchto důvodů:

  1. poranění sleziny – časté při úderu do levého podžebří, nastává krvácení – odstraňujeme rozbitou slezinu a hradíme krevní ztráty (viz NPB)
  2. torze sleziny – jde o tzv. bloudivou slezinu s delší cévní stopkou, která se může přetočit a způsobit NPB
  3. splenektomie – jako doplněk operačních výkonů, zpravidla při radikální operaci rakoviny žaludku a při operacích portální hypertenzr
  4. splenektomie pro nádory sleziny – jsou velice vzácné

Ostatní operace sleziny se provádí z indikace internisty – hematologa např.: při zvětšené slezině (splenomegalii), při zvýšené funkci (hypersplenismu), která působí krevní choroby jako hematologickou anemii a trombopenii.

Nemocní po odstranění sleziny mají lehce sníženou odolnost proti infekci, ale jinak jim nic není.

Chirurgie jater

Portální hypertenze (chirurgické léčení)
- je to zvýšený tlak v portálním oběhu
- nejčastější příčinou je jaterní cirhóza
- choroba postupuje různě rychle a typickým příznakem je zvětšení sleziny (splenomegalie).

Vznikají městky v podkoží břišní stěny (caput medusal) a jícnové varixy
- v pozdějším stadiu žloutenka
- jediné účelné léčení je zmenšení tlaku v portálním řečišti
- každý nemocný se však pro tento náročný výkon nehodí

Nádory jater

- primární nádory se vyskytují vzácně, ale velmi početné jsou metastázy při zhoubných nádorech ostatních orgánů.
- DG jaterních nádorů se upřesní laparoskopicky za pomoci radioizotopů a splenoportografií. Při laparoskopii můžeme i odebrat materiál
- moderní operační technika dovoluje vzít velkou část jater bez ohrožení na životě
- při mnohočetných metastázách není indikace k chirurgickému léčení

Hodnocení referátu Chirurgická onemocnění jater a sleziny

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. říjen 2007
  10 965×
  282 slov

Komentáře k referátu Chirurgická onemocnění jater a sleziny