Chirurgická onemocnění varlat, phimosa paraphimosa

Onemocnění varlat

1. Retence varlat - kryptorchismus
příčina : a) vůbec se nevytvořily – ageneze varlat
b) nesestouply a zastavily se
- atrofují
- zaniká epitel a netvoří se spermie (teplota)
- nesestouplé varle je 20x více ohrožené karcinomem
- tvoří se torze
DG : klinická, UZ, CT – pokud je nenahmatáme
Léčba : konzervativní – i.m. podání hormonu – Preodyn, který velmi bolí. Musí se podat do věku 3 let. Dítěti zbytní pyj a má pubické ochlupení
chirurgická – najdeme varle a stáhneme ho do skróta a tam ho přišijeme - orchidopexe

2. Torze varlete
- vzniká do věku 10 let, po malé fyzické zátěži
KO : prudké bolesti břicha, zvracení,která za chvíli přejdou, po chvíli varle oteče, zaškrtí se v něm cévy a musí se do 6 hodin operovat, pokud ne, je zárodečný epitel zničen. Může se stát, že postižené varle vytvoří protilátky proti druhému a to zaniká
Léčba : chirurgická – detorze a fixace varlete – podle Bunce. U druhého varlete se s postupem času dělá fixace

3. Epidymitis a orchitis
- postihuje děti
- vzniká při parotitis, může skončit sterilitou (kolem puberty)
původ : u starších bakteriální – infekce z dolních cest močových
KO : velmi bolestivé, spojené s vysokými teplotami a třesavkami. Jsou bolestivé, zarudlé a nateklé. Může dojít k abscesům
DG : pohmatem, UZ
Léčba : ATB, u abscesu – revize a evakuace hnisu, ledovat, suspenzor
Prognóza : relativně dobrá, po vyléčení obvykle zůstává zatvrdlé nadvarle

4. Nádory varlat
a) seminomy – zhoubný – po pubertě a výše
b) neseminomy – zhoubnější – čím mladší, tím méně horší
Metastazují do spádových lymfatických uzlin, postihují všechny věkové skupiny
DG : kolinická – pohmatem – nahmatáme útvar
- UZ, CT
- lymfografie
- hystologie – podle ní je i léčba
léčba : pouze chirurgická – semikastrace – cytostatika a ozařování
prognoza : záleží na včasné diagnoze a na histologii. Obecně je špatná

5. Traumata varlat
- velmi bolestivé. Způsobují je – pády rozkročmo, sportovní úrazy,….
KO : velká bolestivost, otok, krvácení do skrota a varlat
Léčba : ledovat, klid
Prognoza : někdy špatná až semikastrace

Onemocnění penisu

1. Phimosa
- předkožku nelze přetáhnout přes žalud. Je to zúžení, vyskytuje se u kojenců. Může dojít k balanitis – zánět předkožky
KO : dítě nemůže močit a musí tlačit
DG : pohledem. Do 1 roku je fyziologická, ale nesmí bránit v močení
Léčba : chirurgická – obřízka – zkrácení předkožky

- v dospělosti je to na podkladě mnoha zánětů nebo diabetu mellitu
léčba : u starých mužů a diabetiků se dělá ablace předkožky

2. Paraphimosa
- stav, po přetáhnutí předkožky, kdy předkožka oteče a nejde vrátit zpět (hlavně děti 3 – 6 let)
léčba : repozice, ledování

3. Karcinom penisu
- postihuje starší muže
příznaky : nehojící se defekt (buď syfilis) carcinom
léčba : amputace penisu

4. VVV penisu
hypospádie – vyústění močové trubice. Vyústění není na vrcholu žaludu, ale v průběhu penisu na žaludu nebo na přechodu penis - skrotum
léčba : do 3 let operace

Hodnocení referátu Chirurgická onemocnění varlat, phimosa paraphimosa

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  21. duben 2008
  8 920×
  411 slov

Komentáře k referátu Chirurgická onemocnění varlat, phimosa paraphimosa