Vrozená a získaná chirurgická onemocnění plic

Karcinom plic

- bronchogenní karcinom – vyrůstá v epitelu bronchu
- zaujímá přední místo, co do výskytu karcinomů, postihuje více muže 5 – 15x častěji
- nárůst v posledních letech 5 – 7 % ročně
Příčiny : jako u ostatních karcinomů nejasné, ale známe některé faktory, které se významně podílí na jeho vzniku
- genetické faktory – častěji se vyskytuje v rodině, kde se už karcinom vyskytl
- častěji u dělníků pracujících s azbestem, zinkem, niklem, arsenem .….
- u lidí vystavených ionizujícímu záření
- u lidí ve styku s RTG zářením
- výfukové plyny z aut a cigaretový dým – řasinkový epitel kuřáků je narušený a vznikají metaplasie – z nich mohou vzniknout karcinomy

- výskyt ve dvou lokalizacích
1. centrální
2. periferní

- různé histologické formy : méně maligní – vysoce maligní
- klasifikace : podle velikosti tumoru, velikosti metastáz v uzlinách nebo v orgánech – dělí karcinomy na operabilní a inoperabilní

Příznaky : kašel, vykašlávání krve – hemoptýza, opak. špatně se hojící bronchopneumonie nebo infekce DC, dušnost z atelektázy, bolesti na prsou, nechutenství, hubnutí

DG : RTG snímek plic – neukáže malé karcinomy, velké - kulovité zastínění, CT, MR, instrumentální vyš. – bronchoskopie – tkáň na histologické vyš., cytologické vyš.

Léčba :
1. radikální – operativní nádory, odebere se celá plíce, u menších nádorů jen lalok – lobektomie, doplňuje se ozařováním a cytostatiky
2. paliativní – neoperabilní nádory, metastazuje do jater, kostí a pli, nadledvin a ledvin
- ozařování a cytostatika

Plicní cysty

Cysta – dutina, která má vlastní výstelku, liší se od pseudocysty – ta nemá vlastní výstelku

Výskyt : 1. mnohočetné drobné cystičky, které postihují určitý segment nebo lalok
2. jedna až dvě velké cysty, které komunikují s bronchem

- nemusí působit žádné potíže, mohou se však infikovat a vést k plicnímu abscesu nebo mohou prasknout – vznikne vnitřní pneumotorax

Vyšetření : RTG vyš – většinou za jiným účelem

Léčba : chirurgická – prošití cysty, odstranění laloku

- zvláštním druhem cysty je přetlaková (tenzní) – postihuje levý horní lalok – napojení na příslušnou průdušku, kde je ventilační překážka
– při dýchání - vzduch dovnitř, ale nemůže ven
- cysta se zvětšuje a utlačuje srdce i zdravou plíci

- vrozené onem. – postihuje rané kojence, novorozence
projev : dušnost, cyanosa

První pomoc
- nabodnutí cysty (uvolnění vzduchu), druhá plíce dýchá
- odstranění laloku - lobektomie

Lobální emfyzem - rozedma
- postihuje levý horní lalok
Příčina : vrozená překážka v bronchu
Příznaky : dušnost, cyanosa
Vyšetření : poslech – nedýchá to, bubínkový poklep
RTG snímek – stejnoměrně vzdušný lalok

První pomoc
- nedá se to odfouknout, podání kyslíku

Léčba : chirurgická - lobektomie

Bronchiektazie
- rozšíření průdušek různých tvarů, který vytváří systém inf. dutin
- postihují spodní části laloků

1. vrozená – v doprovodu jiných vrozených vad, vzácné
2. získané – překážka v bronchu (cizí těleso, nádor, vazký sekret)

Mukoviscidoza
- silný záchvatovitý kašel hlavně po ránu (páchnoucí sputum s vykašláváním krve)

DG : RTG vyš. – prostý snímek, bronchografie
CT vyš

Léčba : konzervativní – dlouhodobě pod ATB, expektorace, mukolitika (inhalace), polohy – nohy výše
Chir. Odstranění postižených částí - lobektomie

Hodnocení referátu Vrozená a získaná chirurgická onemocnění plic

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. září 2007
  6 215×
  429 slov

Komentáře k referátu Vrozená a získaná chirurgická onemocnění plic