Nádorová onemocnění plic

BENIGNÍ
- většina vychází z tracheobronchiálního stromu (výskyt je vzácný)
- BRONCHIÁLNÍ ADENOM, LIPOM, FIBROM
- růstem postupně zužují až uzavírají lumen tracheobronchiálního stromu  dechové obtíže:
kašel
expektorace
dušnost
hemoptýza
a může se rozvinout bronchopneumonie

Dg.: endoskopické vyš.

Léčba:
resekce trachey a bronchu s následnou rekonstrukcí
endoskopická extirpace

MALIGNÍ
- jsou častější, nejč. BRONCHOGENNÍ CARCINOM
- méně častý LYMFOM, SARKOM

BRONCHOGENNÍ CA

- nejč. maligní onem. (v našich zeměpisných šířkách)

Příčiny – rizikový faktor:
1. kouření (cigaret) – při 200 000 cig. za život má vyšší riziko on. – 50%
2. profesionální – kamenolom, jedovaté látky, doly,... asbest, chrom, arsen…
( zvýšená koncentrace karcinogenních látek v ovzduší )

Formy a lokalizace:
- dělení na formu:
a) centrální – hilovou – nádor vychází z hlavního nebo lobárního bronchu (75%)
b) periferní – vznik periferně od lobárního bronchu

- Pancoastův karcinom – lokalizován v plicním hrotu a brzy prorůstá do pleurální kopuly
- typické příznaky: bolesti HK a ramene na postižené straně a
Cloudeův-Bernardův- Hornerův syndrom

- histologicky je nejčastějším maligním nádorem plic karcinom – ve 40 - 50% se jedná o epidermoidní karcinom

- TNM klasifikace (T-tumor, N-lymfatické uzliny-nodes, M-vzdálené metastázy)
- na základě těchto kritérií určujeme klinické stadium onem.

Klinika:
dlouho nemá potíže – probíhá asymptomaticky (náhodný RTG)
úspěšných terapií velice málo – pozdní záchyt
při potížích – většinou závažné (meta), metastázy do – jater, mozku, kostí

Příznaky:
- jakékoli

Dg.: u časných stadií obtížná
RTG plic – zadopřední snímek plic
CT
BRONCHOSKOPIE

Léčba:
- úspěšná - při včasné OP (solidní nádory – ohraničený)
OP - klínová resekce nebo lobectomie, ev. pneumonektomie
po OP - chemoterapie
- cytostatika (řídí onkolog)
- někdy RTG záření

Hodnocení referátu Nádorová onemocnění plic

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  12. květen 2008
  6 131×
  241 slov

Komentáře k referátu Nádorová onemocnění plic