Nádory plic

Z benigních tumorů jsou důležité vzácné adenomy ze sliznice průdušky.
Maligní – plicní rakovina.
Bronchogenní karcinom je nejčastějším zhoubným nádorem mužů. Operováno může být jen 10% pac., 5 let po radikální operaci přežívá 25 – 30%, 10 let se dožije každý desátý.
Plíce bývají také sídlem nádorových metastáz. Pokud je plicní rozsev mnohočetný, je léčba beznadějná. S úspěchem se odstraňují solitární metastázy.

Příznaky karcinomu plic:
- suchý kašel
- dušnost
- vykašlávání zkrvavělého sputa (málokdy)

Diagnostika:
- cytologie
- RTG
- perbronchiální a pertracheální punkce uzlin
- punkce periferních plicních nádorů
- arteriografie bronchiálních tepen
- CT

Zhruba jedna třetina inoperabilních pac. si zavinila opoždění stanovení dg. sama, protože podcenila první příznaky. U další třetiny nehodnotil nález správně lékař v terénu. Poslední třetinu tvoří zvláštní formy plicního carcinomu, kdy je choroba v současnosti nepoznatelná.

Léčba:
- komplexní (operace, aktinoterapie, chemoterapie)

Nádory mezihrudí
Vycházejí nejčastěji z nervových struktur, brzlíku, lymfatických uzlin, tukové tkáně, ze zanořené strumy.
Působí dislokaci a útlak sousedních orgánů až po dlouhé době.
Chirurgická léčba si někdy vyžádá sternotomii, rozpolcení prsní kosti. Podle histologie bývá operace doplňována aktinoterapií nebo chemoterapií.

Hodnocení referátu Nádory plic

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  8. červenec 2008
  6 899×
  170 slov

Komentáře k referátu Nádory plic

hádej kdo?
jo docela fajn