Nauka o rostlinách

Životní prostředí rostlin a jeho složky:
1.Vlivy a činitelé neživé přírody:
a)povětrnostní a klimatičtí činitelé
b)utváření zemského povrchu
c)půdní činitelé
2.Vlivy a činitelé živé přírody:
a)působení kulturních rostlin na prostředí
b)vzájemné působení mezidruhových a vnitrodruhových vztahů ve společenstvu kulturních rostlin
3.Vliv působení člověka.
Meteorologie-nauka o počasí
Klimatologie-pomáhá při zemědělské výrobě
Meteorologické prvky-1.Sluneční záření a svit 2.Teplota vzduchu a půdy 3.Tlak vzduchu 4.Proudění vzduchu 5.vlhkost vzduchu 6.oblačnost 7.srážky 8.výška a kvalita sněhové přikrývky
Podnebí-vyjadřuje průměrnou hodnotu meteorologických prvků.
Klimatické prvky-1.průměrná roční teplota vzduchu 2.průměrné roční srážky 3.průměrná roční doba trvání sněhové přikrývky 4.průměrná roční vlhkost vzduchu 5.průměrná roční délka slunečního svitu
Světlo-1.Ultrafialové 2.Světelné 3.Infračervené
Průchod paprsků atmosférou:Proud slunečního záření se průchodem atmosférou a dotikem o zemský povrch rozptyluje,odráží,pohlcuje a mění na tepelnou formu energie.Albeldo-Poměr odraženého záření k celkovému dopadajícímu záření.Měření slunečního záření:1.délku slunečního svitu 2.intenzitu záření 3.celkovou intenzitu záření.Intenzitu viditelného(světelného) záření vyjadřujeme v luxech a meříme luxmetrem.Globální záření měříme pyranometry.
Teplota prostředí má vliv zejména na: a)růst avývin rostlin b)dýchání c)fotosyntéza u rostlin
Tlak vzduchu-podílí se na změně počasí, měří se tlakoměrem.
Vodní pára je jednou ze základních součástí vzduchu.
Srážky-Vznik srážek:když v ovzduší vodní kapičky nebo krystalky nabyly takovou hmotnost že mohou padat na zem i poroti větru který vztoupá vzhůru.Měření srážek:měří se srážkomětrem nebo omborometrem.
Vývoj a předpovídání počasí-Tlaková níže je oblast nízkého tlaku vzduchu.Tlaková výše je oblast vysokého tlaku vzduchu.Teplá fronta vzniká, když se teplý vzduch dostává na místo ustupujícího studeného vzduchu.Studená fronta vzniká,když se studený vzduch dostává na místo ustupujícího teplého vzduchu.Okluzní fronta vzniká, když rychleji postupujíci studená fronta dostihne teplou frontu.
Podnebí a vegetace-5 podnebních pásem:Tropické,dvě mírná a dvě studená.
Mikroklima-klima malých uzavřeních prostor
Fenologie-časoví průběh základních životních projevů rostlin a živočichů v závislosti na povětrnostních podmínkách.
Půda-významná složka pro růst rostlin.Je organická hmota.Vzniká z hornin.
Nerosty-Anorganická hmota.Patří sem Křemičitany,Kysličníky,Sirníky,Uhličitany,Fosforečnany,Sírany,Halogenoidy.
Horniny-Vyvřelé(magnetické),Usazené(sedimentární),Přeměněné(metamorfované).Zvětrávání.
Mateční hornina-zvětrávání-zvětralina-půdotvorny proces-půda
Složení půdy-Minerály , Organická hmota , Kapalina , Plyn.Půdní koloidy(nejmenší částečky půdy)

Hodnocení referátu Nauka o rostlinách

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  27. srpen 2007
  5 367×
  386 slov

Komentáře k referátu Nauka o rostlinách

lola rusalkamala(zavináč)seznam.cz
no nic moc