Patologie, její předmět a uplatnění v praxi

zdraví – podle světové zdravotnické organizace (SZO): je to stav úplné psychické, fyzické, sociální pohody a harmonické rovnováhy při které fyziologické hodnoty (tlak, váha atp.) nepřekračují normu

- péče o zdraví je základní lidské právo
- zdraví ovlivňuje kvalitu života

Každý je sám zodpovědný za své zdraví!

- zdraví je podmíněno nejenom zdravotní péčí ve společnosti, ale i osobním přístupem a zodpovědností

nemoc – porucha zdraví, potenciál (možnost) vlastnit organismus, který omezuje možnosti vyrovnávat se s nároky prostředí bez narušení životně důležitých funkcí

Nemoc dělíme:

1) akutní
- náhlá nemoc, která rychle odeznívá a většinou proběhne bez následků (chřipka, angína…), může se změnit v chronickou nemoc

2) chronická
- začíná někdy jako akutní, může být vyléčená a bez následků a nebo vznikají různé stupně následků a postižení, střídá se zde období klidu a vzplanutí

nemoc a zdraví – stále se měnící procesy v závislosti na výsledku působení např. prostředí, vlastnosti organismu apod.

patologie – věda zabývající-se chorobnými stavy organismu (nemocech)

1) patologická anatomie (chorobné změny vzhledu)
2) etiologie (příčiny nemoci)
3) patogeneze (vznik a vývoj nemoci)

symptom – příznak projevu nemoci => A) subjektivní – neměřitelné příznaky (únava, ospalost, bolest hlavy…)
B) objektivní – dají se měřit a různě testovat

syndrom – soubor symptomů/příznaků pro určité onemocnění

diagnóza – určení nemoci

terapie – léčba
A) kauzální / příčinná – např. infekční onemocnění
B) symptomatická – léčí se na základě příznaků

prognóza – vývoj onemocnění 

prevence – předcházení vzniku nemocí / zdravotnictví je soubor opatření, postupů a zařízení tvořící systém organizace zdravotní péče, zdravotní péčí se rozumí prevence, ošetřování a zvládání chorob a ochrana duševního a fyzického zdraví využitím služeb zdravotního, ošetřujícího a pomocného personálu, mezi zdravotnická zařízení patří nemocnice, polikliniky, ordinace lékařů, zdravotnická záchranná služba, hygienická služba, lékárny, specializované léčebné ústavy, výzkumné ústavy, laboratoře a doprava nemocných, raněných a rodiček

metody vyšetřování v patologii

1. BIOPSIE – bioptické vyšetření
- odběr tkání a částí orgánů
- odebírá se při vyšetření ale i při operacích

a) operace
b) endoskopie (vyšetření tenkého střeva)
c) kolonoskopie ( -||- tlustého střeva)
d) biopsie (odběr sval. tkáně, ledvin, jater = punkce)
e) kyretáž (provádí se při krvácení z dělohy v celkové narkóze)

- vzorky se ukládají do formaldehydu

2. cytologické vyšetření
- stěr buněk (např. z dělohy, prevence karcinomů)

3. pitvy zemřelých
- provádí patolog

a) vnější = ohledání, kdy a jak došlo k úmrtí
b) vnitřní

- provádí se pro potvrzení příčiny mrti, případně k utvrzení diagnózy proč člověk zemřel
- po provedení pitvy = písemný protokol o pitvě

soudní pitva – při nalezení např. doma se zjišťuje proč člověk zemřel

regresivní změny

1) smrt => ireverzibilní – nenávratná změna

a) klinická – tehdy kdy dojde k zástavě dechu a oběh. soustavy do 5min. (může se vrátit život)
b) biologická – odumření mozkových „gangliových“ buněk, déle jak 5min. (nenávratné změny)

změny:
a) fyzické – tělo postupně vychládá (teplota těla se = teplotě prostředí), odkrvení = bledost, vysychání sliznic, posmrtné skvrny, svalová ztuhlost (hlava do 2 hodin, končetiny 5-7hodin)

b) chemické – samonatrávení (působením enzymů)

2) nekróza

- odumírání buněk a přítomnost mrtvých buněk v organismu

příčiny:
a) vnější / exogenní

1.- fyzikální – záření, trauma, úraz
2.- chemické – jedy, žíraviny, enzymy
3.- biologické – bakterie, paraziti, viry

b) vnitřní / endogenní
ischemická nekróza = nedostatečné prokrvení – okysličení tkáně

3) gangréna / sněť
- nekróza změněná vnějšími vlivy

a) suchá – bývá u postižených cukrovkou nebo aterosklerózou, vzniká špatným působením metabolismu = vysychání tkání

b) vlhká – rozpad nekrotické tkáně působením hnilobných bakterií (zápach), např. perforace tl. střeva => ohrožuje život!

c) plynatá – anairobní bakterie vniknou do rány (hluboká poranění) – vytvoří plyn methan a jeho bublinky prostupují nekrotickou tkání, v nemocnicích vzniká následkem nesterilního ošetření

d) dekubitus / proleženina – specifický typ gangrény – ischemická nekróza postihující kůži a její hlubší vrstvy, vyskytuje se u pacientů dlouhodobě ležících, objevuje se v místech kde je zvýšený tlak tkání proti kosti (bedra, lokty, patní a křížová oblast), důležitá je prevence! <= polohování + otáčení

4) atrofie
- zmenšení původně normálně velkého orgánu nebo tkáně, vzniká zmenšením buněk nebo snížením jeho počtu, následkem atrofie vznikají poruchy orgánu a jejich soustav

typy:

1) fyziologická
- něco se mění ale nezanechá to následky

a) puberta – po pubertě je snížená až ukončená činnost brzlíku
b) senilní – zmenšování postavy, atrofují některé orgány, u žen nejčastěji děloha, dále kůže = vrásky

2) patologické

a) Alzheimerova choroba – zmenšování mozku
b) řídnutí kostí – u žen po menopauze (hrbení)
c) inaktivní atrofie – nedostatek činnosti organismu
d) tlaková atrofie – když tlačí některé předměty (např. nádory, žluč. kameny) na své okolí
e) nervová at. – špatná inervace
f) kachexie – hubnutí (buňky se zmenšují), např. důsledkem rakoviny, malabsorpční syndrom <= špatné trávení, nedostatečná výživa

5) dystrofie

- porucha metabolismu bílkovin (proteinů), tuků (lipidů), cukrů (sacharidů), solí (minerálů), pigmentu

1) por. met. bílkovin - AMILOIDÓZA
- pozměněné bílkoviny se usazují v mezibuněčných prostorech a orgánech
- když se usazují bílkoviny na mozku vzniká Alzheimrova nemoc

2) por. met. cukrů – CUKROVKA (DIABETES MELLITUS)
- vzniká z nedostatku vylučovaného hormonu inzulinu, který produkuje slinivka břišní (pankreas)

projevy: únava, časté močení, žízeň, cukr v krvi (5m/ml)

léčba: dieta (jíst málo, ale často), léčba léky (per orálně), píchání inzulinu

typy:

1. typ - JUVENILNÍ CUKROVKA – vzniká v mladém věku (do 20ti let). autoimunitní onemocnění
2.typ – BĚŽNÁ CUKROVKA - vzniká z obezity a nesprávného životního stylu, inzulin se tvoří, ale tělo ho nedokáže využít

3.typ – TĚHOTENSKÁ CUKROVKA

3) por. met. tuků
- tukové látky se usazují v některých orgánech, nejvíce v játrech – STEATÓZA (tučnění jater) vzniká často u alkoholiků nebo po žloutence, která může přejít v CIRHÓZU (tvrdnutí jater)

4) por. met. solí
- porucha vápníku = porušená rovnováha vstřebávání Ca do tkání (kostí)

a) hyperkalcemie – zvýšená hladina Ca
b) hypokalcemie – snížená -||- , snížená činnost příštítných tělísek / nedostatek vitamínu D

příznaky: velká zvýšená nervosvalová dráždivost (záškuby, tetanie, sval. křeče)

- ukládání kamínků v těle

1) CHOLELITIÁZA / žlučové kameny
- genetická dispozice, obezita, jednostranná strava a pití

2) UROLITIÁZA
- kamínky v močových cestách, ledviny, močovody

kolika – záchvatová bolest!

3) PANKREOLITIÁZA
- slinivka břišní

4) pigmentace
- hromadění barevné substance v těle

a) vnější / exogenní

antrakóza – pigmentace uhlíkem, např. při těžbě uhlí, ukládá se v plicích
azbestóza – plicní onemocnění při dlouhodobém vdechování azbestového prachu při těžení, drcení a používání
azbestu
silikóza – vzniká obvykle po dlouhotrvajícím vdechování malých částic křemenného prachu

b) vnitřní / endogenní

hematogenní – z krve, bilirubin <= žluté barvivo = žloutenka
1) hepatitida
2) novorozenecká
3) ucpání žluč. cest

autogenní
1) albinismus
2) těhotenské skvrny
3) znaménka / pihy

Hodnocení referátu Patologie, její předmět a uplatnění v praxi

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  Horáková Linda
  14. prosinec 2012
  4 174×
  998 slov

Komentáře k referátu Patologie, její předmět a uplatnění v praxi