Pohlavní choroby

- infekční nemoci, které se přenášejí buď výlučně nebo převážně pohlavním stykem
- Patří k nejstarším nemocem lidstva
- jedná se o vážná onemocnění, ne ve všech případech léčitelná
- mezi nejčastější patří AIDS, syfilis, kapavka, ulcus molle (měkký vřed), záněty moč. Trubice, genitální opar
-

Syfilis (lues, příjice)
- původně je to název jednoho pastýře ovcí z jedné arkádské didaktické básně, kterou věnoval Girolamo Frascatorio (1483-1553) roku 1530 kardinálu Bembovi (1470-1547) ve Veroně
- podle něj byla v 16. Století pojmenována neznámá pohlavní choroba, kterou zavlekli roku 1494 námořníci Kryštofa Kolumba z Haiti do Portugalska
- je však pravděpodobné, že byl s. dříve zavlečen do Ameriky
- jsou zde ale jisté důkazy, že nemoc mohla existovat již dříve např. římský lékař Aulus Cornelius Celsus, který žil na přelomu letopočtu (42 př.n.l.-37n.l.), popsal genitální vředy podobné syfilickým
- nemoc se velice rychle rozšiřovala a už jeden rok po Kolumbovo návratu se nemoc rozšířila na celé Portugalsko, Španělsko, Francii, Německo , Švýcarsko a Itálii
- protože ji aktivně rozšiřovali především francouzští vojáci krále Karla VIII., byla nazývána také jednoduše „francouz“
- šířilo se to tak rychle, že už roku 1505 se nemoc dostala i do Číny a Indie
- princip infekce nebyl v renesanci už tak neznámí, ale nějak se to nebralo vážně
- existovaly různé terapie a patogeneze
- např. církev tuto nemoc vůbec nepovažovala za nemoc, ale za trest boží, potrestání za hříchy, zejména za sodomii
- a lékaři , kteří ještě byli pod silným vlivem alchymistů, považovali za odpovědné hvězdy
- prvními poněkud účinnými terapiemi, byly léčby mazáním a rtutí, ale jelikož se do konce 19.stol. nerozlišovalo mezi syfilidou a kapavkou, byly některé kůry účinné jen proti jedné z nich, takže to lékaře velice mátlo
- více než polovina všech vládnoucích knížecích rodů byla tehdy postižena syfilidou
- téměř všichni Bourboni, Orleáni např. Ludvík XIV., jeho bratr, Filip Orleánský, Ludvík XV.
- Roku 1905 objevil Fritz Schaudinn (1871-1906) spirochauetu pallidu, původce syfilidy
- O několik let později byla vymyšlena metoda (Wassermannova reakce), která zjišťovala výskyt syfilidy
- Roku 1910 vymysleli Japonec Hataou a Paul Ehrlich toxické efekty arzenové terapie tím, že vyvinuli arzenobenzolový preparát, který dokázal nemoc skutečně vyléčit
- Přípravek se jmenuje Sarvarsan 606, který byl ještě o dva roky později vylepšen na 614 a používá se dodnes
- Léčba je také podporována penicilinem
- Na počátku druhé světové války se nemoc témeř vynítila, za přispění reklamy, ale spiroshaeta pallida se postupně naučila přizpůsobovat se penicilinu po roce 1955
- Spirochatea pallida je parazit, který žije jen při normální tělesné teplotě (při nízkých teplotách mrzne při větších než 45°C odumírá)
- Není to onemocnění pohl.org, ale celkovým onemocněním, které napadá mimo jiné i pohl. Org.
- Nebezpečí spočívá v její dlouhé inkubaci (době vývoje), která je nejdelší ze všech evropských infekčních chorob
- Inkubační doba se dělí do 4 period, v nichž první tři jsou od sebe odděleny téměř bez symptomů
- Uběhnou tři až čtyři týdny, než se objeví ten nejmenší symptom, mezitím je však již napadeno celé tělo

1.stádium = primární afekt
- je to lokalizovaná infekce
- v místech, kde spirochety vnikly do těla se nejprve neprojeví žádná změna, spirochéty rostou spíše hlouběji pod kůží
- teprve po třech až čtyřech týdnech se na tomto místě projeví zesílení asi o velikosti hrášku, které vystoupí na povrch, kde mokvá
- vylučuje lesklou, často narezlou tekutinu
- vypadá to jako kožní oděrka než nějaký vřed
- není to zatím bolestivé
- klamné je také to, že všechny projevy primárního afektu se samy zahojí
2. stádium = sekundární syfilis
- projeví se asi tak po 4 až 6ti týdnech po objevení primárního afektu a je to převážně onemocnění kůže a sliznice
- mohou se objevit malé flíčky až veliké vředy
- nejčastěji jsou to kulaté, zpočátku světle červené , později nahnědlé exantémy
- tyto exantémy mají význam pro přenos, jsou na pohl. org., na rtech, na sliznici ústní dutiny, na hltanových mandlích a na jazyku
- právě těmito v dutině ústní dochází k přenosu mimo pohlavní styk
- ostatní exantény mohou být roztroušené po celém těle a objevují se náhle, třeba přes noc
- po nějaké době tyto skvrny zase vymizí
- v pozdější době( po roce) se může objevit opět flekovitá vyrážka, ale většinou už v nějakém uskupení
- vedle vyrážky může vzniknout uzlinový syfilid=papila, který se může tvořit na čele, v záhybech u nosu, v oblasti pohlaví.
- Dochází k zesílení kůže , která na nemocných místech vystupuje nad normální kůži
- Tyto papily mohou i svědit i když syfilické projevy téměř nesvědí
- Po zvýšení intenzity onemocnění => hnis a šupiny
- Po odeznění těchto jevů a skvrnité vyrážky jsou na povrchu patrná místa, která jsou bělejší než okolí, neboť mají méně pigmentu (často jsou patrná ještě po deseti letech, leukoderma syphyliticum)
- Ve druhém a třetím roce onemocnění se okolo pohlavních orgánů a konečníků tvoří široké kondoly, které dosahují až velikosti vejce
- Často dochází k vypadávání vlasů, které může být buď všeobecně rozptýlené nebo vytváří zejména v oblasti týlu charakteristicky bílá místa velikosti hrášku (vypadá jako vyrvaná místa trsů vlasů)
- Vypadávání je možno léčit
- Všechny symptomy sekundárního s. se samy od sebe vyhojí a skýtají pacientovu iluzi, že je vyléčený
3.stádium = terciální syfilis
- projeví se 3- 15 let po nákaze a zničí tkáň
- napadený orgán umírá
- typickými formami jsou např. míšní forma, vředy, které vše zničí (většinou na bérci), namodralé vředy se sklonkem k praskání na jazyku a na patře, vředy na krku
- s.gummata=druh syfilidy rozežírají kosti: pokud napadnou nos, který nalézáme na vyobrazeních řeckých satyrů a na bystě Sokrata
- doprovodnými symptomy jsou onemocnění očí, poruchy sluchu, onemocnění aorty (srdečnice), která často vede za velkých bolestí až k smrti, zvětšení ledviny =>rozpad její tkáně
- může také dojít k poškození slinivky břišní, jater
- vyskytuje se i syfilická žloutenka
4.stádium = kvaternární syfilis
- napadá centrální nervovou soustavu a mozek
- pokud se usadí v míše = > dostává podobu úbytě, což je nemohoucnost dělat rychlé pohyby, stížená chůze
- pokud se usadí v mozku dochází k měknutí mozku. Pacient se chová pomateně a měl by být umístěn někde v ústavu
- napadení vnitřností => veliké křeče, dochází i k ochabnutí měchýře

- neexistuje žádná možnost samoléčby
- naději na vyléčení dává jen včasná návštěva odborného lékaře
- v období ještě těsně před úplným napadáváním orgánů už není pacient přenašečem infekce, ve smyslu pohlavního styku, dochází ale k přenosu z matky na dítě, které se pak narosí s těžkými vrozenými defekty
KAPAVKA
- řecky gonorroia=tok semene
- tripr či tripl
- nejčastější ze všech pohlavních nemocí
- způsobována gonokokem Neisseri, krý byl v roce 1879 objeven Albertem Neisserem(1855-1916)
- k nákaze dochází zejména pohlavní cestou, zárodek mimo tělo rychle odumírá
- inkubační doba je proměnlivá , většinou tři až čtyři dny
- obvykle se po třech až čtyřech dnech objevuje žlutý hnis v ústí močové trubice
- u obou pohlaví se další vývoj nemoci značně liší
Muži
- po nákaze se gonokoky nejprve množí v přední části močové trubice
- v moč. trubici jsou Littréovy žlázy a velké krypty, do kterých gonokoky vrůstají, takže po propuknutí onemocnění je těžké je zasáhnout
- další růst gonokoků až po krček močového měchýře
- měchýř většinou neonemocní, ale jsou i extrémy kdy gonokok pokračoval i přes moč. Měchýř, močovody až do ledvin
- častěji však napadají ze zadní části moč. trubice prostatu a semenné váčky (prostata vzroste z velikosti kaštanu do velikosti pěsti)
- je to velice bolestivé
- dochází k hnisání , tvorbě abscesů, někdy provalení abscesů do okolí hráze, močové trubice nebo do konečníku
- další komplikací je zánět nadvarlat (gonokoky se dostanou do chámovodu, tam vyvolají antiperistaltické stahy a dostanou se tak až do nadvarlat, kde se dále množí)
- je to velmi bolestivé , doprovázeno vysokými horečkami a pacient je upoután na lůžko
- dojde-li k oboustrannému uzavření nadvarlat u 80-90% případu je navždy uzavřena cesta spermiím ven
- výsledkem je trvalá neplodnost
- dále také gonokoky ničí sliznici v přední nebo zadní části moč. trubice, která se pak po uzdravení nevrátí zpět, ale zůstanou na ní jizvy, které se časem
Žena
- také dochází nejdříve k nákaze močové trubice
- průběh je stejný jako u muže, gonokoky putují až do dělohy a dojde-li tam k infekci, nemoc se dlouho potáhne
- v pochvě se většinou gonokoky neusazují natrvalo, jelikož pochva má hrubou sliznici a tak klade značný odpor
- pokud je ale sliznice nějakým způsobem poškozena nebo zkypřena během těhotenství je dobrou půdou pro gonokoky
- u žen také hodně často dochází k onemocnění konečníku, přenosem odtékajícího sekretu z pochvy
- vyskytuje se ve 40-50% kapavky u žen (rektální)
- gonokoky putují i dále až do vejcovodu a dopadne to stejně jako u mužů, stanou se neplodnou = sterilita s jedním dítětem
- gonokoky napadají i další žlázy, např žlázy (Bartholiniho) na stydkých pyscích, kdy pak vznikají velké abscesy, které se musejí chirurgicky odstranit
- pokud při styku dojde k početí a také k nákaze , infekce se šíří mnohem rychleji než normálně
- dnes se s pomocí penicilinu dá i zabránit poškození dítěte
- kapavka se může dostat i do očí=> onemocnění sítnice
- pokud se ihned nezasáhne bakterie prožerou díru do oka a člověk oslepne
- kapavka kloubů – u mužů onemocní většinou nejdříve kolena
- léčba – penicilinem, ale ne každý ho může užívat
- dobré výsledky vykazovala také léčba terramycinem, ale to mělo nepříznivé vedlejší účinky – zvracení

KANDIDÓZA
- moučnivka
- plísňová infekce vyvolaná kvasinkou jménem Candida albicans
- nákaza může napadnout různé části těla, ale k nejčastěji postiženým patří pochva
- v těle máme tyto kvasinky, ale infekce se projeví až když je něco v nepořádku s naším organismem a kvasinky mají dobré podmínky pro rozmnožení
- slabá imutina=> kandidóza
- nejčastějšími místy infekce jsou ústa, zevní pohlavní orgány a pochva
- u žen se projevuje bílým výtokem a silným a silným podrážděním sliznice
- u muže může candida napadnout konec penisu
- tuto infekci mají spíše lidé s cukrovkou
- léčba – při povrchové kandidóze – jednoduché léky, které se vstřebávají(nystatin)
- v léčbě poševních infekcí – vaginální tablety, krémy
- léčba ústní dutiny – cucavé tablety


CHLAMYDIOVÉ POHLAVNÍ NÁKAZY
1. Původce - agens
Chlamydia trachomatis imunotypy D až K.
2. Klinický obraz a diagnostika infekce
U mužů se tato nákaza přenosná pohlavní cestou manifestuje jako uretritida a u žen jako hnisavá cervicitida.
Klinické projevy zánětu močové trubice mužů, které prakticky nelze odlišit od kapavky, zahrnují mukopurulentní výtok, pocit svědění v uretře a pálení při močení. Asymptomatickou infekci lze prokázat u 1-25 % sexuálně aktivních mužů. Komplikace nebo následky infekce se mohou projevit jako zánět nadvarlat, neplodnost a Reiterův syndrom. U homosexuálních mužů nebývá vzácná chlamydiová proktitida.
U žen mohou být klinické projevy naprosto stejné jako u kapavky, často se manifestující jako mukopurulentní endocervikální výtok s edémem, erytémem a náchylnosti k endocervikálnímu krvácení. Komplikace a následky infekce zahrnují salpingitidy s rizikem sterility, ektopické těhotenství nebo chronickou bolest v oblasti pánevní. Méně častými projevy jsou bartolinitida, hnisavá uretritida, perihepatitida a proktitida.
Infekce v průběhu těhotenství může mít za následek předčasnou rupturu blan a tím i porod a zánět spojivek a plic u novorozence.
Endocervikální chlamydiová infekce bývá spojována se zvýšeným rizikem infekce HIV.
Diagnostika nespecifické (negonokokové) uretritidy bývá založena na neúspěchu průkazu a izolace N. gonorrhoeae. K potvrzení chlamydiové etiologie infekce se vyšetřují endocervikální a uretrální výtěr metodami přímé imunofluorescence s monoklonálními protilátkami, nebo kultivací na tkáňových kulturách.
3. Výskyt
Nákaza je běžná na celém světě. 35-50 % nespecifických uretritid bývá spojováno s infekcí Ch. trachomatis. Světová zdravotnická organizace odhaduje roční výskyt na 89 miliónů případů.
4. Zdroj - rezervoár
Pouze člověk, jak s manifestní tak inaparentní formou onemocnění.
5. Cesta přenosu
Pohlavní styk.
6. Inkubační doba
Pravděpodobně 7-14 dní i delší.
7. Období nakažlivosti
Není známé. Recidívy nejsou vzácné.
8. Vnímavost
Vnímavost je všeobecná, humorální imunita po prožitém onemocnění nebyla prokázána, celulární imunita je imunotypově specifická.
9. Principy terapie
Jelikož chlamydiální infekce bývá často duální spolu s gonokokovou, doporučuje se terapie zaměřená proti oběma agens při podezření na jedno z nich. Doxycycline, Tetracyclin nebo Erytromycin jsou lékem volby.
10. Epidemiologická opatření
a. preventivní
 zdravotní výchova v prevenci sexuálně přenosných onemocnění
 používání kondomů
b. represivní
 hlášení onemocnění
 vyhledávání sexuálních kontaktů, jejich vyšetření a důsledná léčba
 sexuální abstinence během terapie

 

Hodnocení referátu Pohlavní choroby

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  22. říjen 2007
  6 072×
  1931 slov

Komentáře k referátu Pohlavní choroby