Kde vám hrozí jaké nemoci

Na našich stránkách se věnujeme nejen těm hezčím, ale také méně příjemným stránkám cestování. Jednou z těch druhých je i hrozba různých nákaz. V následujícím příspěvku vám přinášíme základní přehled nakažlivých nemocí podle regionů.

Severní Amerika (USA, Kanada, Grónsko, Bermudy)
V Severní Americe nehrozí návštěvníkům žádné zvláštní riziko neobvyklých infekcí, pouze v některých oblastech USA se vyskytují v přírodních ohniscích různá virová horečnatá onemocnění přenášená komáry a klíšťaty (dokonce i mor) udržující se v ohraničených přírodních ohniscích mezi zvířaty. Riziko nákazy je tu ovšem minimální.

Střední Amerika

Infekce přenášené hmyzem a členovci
Určité nepříliš vysoké riziko nákazy malárií existuje ve venkovských oblastech Mexika, Belize, Panamy, Nikaraguy, Kostariky, Haiti a části Dominikánské republiky.

Infekce přenášené vodou a potravinami
Mají zde největší význam. Kromě banálních průjmových onemocnění připadá v úvahu nákaza břišním tyfem, v posledních letech zde probíhaly epidemie cholery. Velmi častá (zvláště v Mexiku) je amebóza, a mezi obyvateli je mnoho infikovaných, ale zdánlivě zdravých nosičů nákazy.

Ostatní infekce
Častý je výskyt vztekliny mezi všude se potulujícími psi (zejména Mexiko). Zvláštností je vzteklina jistého druhu netopýrů žijících v jeskyních.

Tropická jižní Amerika

Infekce přenášené hmyzem a členovci
Jsou vážným rizikem pro návštěvníky venkovských oblastí. Malárie se vyskytuje ve všech zemích (s výjimkou Paraguaye) a to celoročně, hlavně v zalesněných územích. Ve velkých městech (Rio de Janeiro, Caracas, Bogota, Sao Paulo) a ve vysokých horách, kde nebývají komáři, je riziko nákazy minimální. V rovníkových pralesích Brazílie, Bolívie, a Peru se vyskytuje žlutá zimnice, riziko nákazy hrozí při práci či pobytu v přírodě, zejména ke konci období dešťů. Dalšími možnými infekcemi jsou dengue, leshmanióza, různé virové horečky a encefalifidy.

Infekce přenášené vodou a potravinami
Běžná jsou zde průjmová onemocnění včetně úplavice, amebóza i hepatitida A. Ve většině zemí se v posledních letech vyskytla cholera.

Ostatní infekce
U zvířat je hodně rozšířená vzteklina.

Mírné pásmo jižní Ameriky

Infekce přenášené hmyzem a členovci
Mají relativně malý význam.

Infekce přenášené vodou a potravinami
Jsou zejména v Argentině běžné, včetně hepatitidy A, parazitárních infekcí, průjmů, občas se vyskytuje i břišní tyfus.

Ostatní infekce
Je nutno opět připomenout vzteklinu, dosti rozšířenou mezi zvířaty.

Severní Afrika

Infekce přenášené hmyzem a členovci
Nejsou pro návštěvníky zvláštním rizikem. Malárie se vyskytuje jen ojediněle (hlášena pouze z jedné lokality, oázy El Fajum).

Infekce přenášené vodou a potravinami
Jsou velmi časté a představují reálné riziko nákazy. Kromě průjmových onemocnění je to hepatitida A, hodně rozšířená je amebóza.

Z ostatních infekcí
Je třeba upozornit na vzteklinu a vyšší výskyt meningokokového zánětu mozkových blan , zvláště v zimním období.

Subsaharská Afrika

Infekce přenášené hmyzem a členovci
Mají v tropické Africe skutečně velký epidemiologický význam. Malárie (dokonce ve své nejtěžší formě) se vyskytuje v celé oblasti, s výjimkou lokalit nad 3 000 m nadmořské výšky a ostrovů Mauricius a Seychely. V nitru tropické přírody hrozí i nebezpečí mnoha jiných velmi vážných infekcí. Vyskytuje se zde žlutá zimnice, spavá nemoc, leishmanióza, dengue, mor, návratný tyfus a různá další, život ohrožující horečnatá onemocnění přenášená komáry, klíšťaty, mouchami i jiným hmyzem. Ve městech a přímořských letoviscích je však riziko nákazy nevelké.

Infekce přenášené vodou a potravinami
Jsou velice časté. Kromě běžných průjmových onemocnění také tyfus, hepatitidy A i E, cholera a stále trvá i výskyt poliomyelitidy.

Z ostatních infekcí
Má epidemiologický význam hepatitida B. Riziko nákazy připadá v úvahu při ošetření ve zdravotnických zařízeních a nechráněném sexuálním styku. V suchých obdobích roku je v subsaharské Africe dlouhodobě zaznamenáván vysoký výskyt a epidemie meningokokového zánětu mozkových blan. Koupání ve stojatých vodách s sebou nese riziko nákazy schistozomózou.

Austrálie a Oceánie
V Austrálii a na Novém Zélandu se nepředpokládá žádné mimořádné riziko nákazy infekčními chorobami. Při cestách na některé ostrovy Polynésie představují určité nebezpečí infekce přenášené komáry, např. dengue a výjimečně i malárie (Papua, Nová Guinea, Šalamounovy ostrovy). Často se zde vyskytují také průjmová onemocnění a hepatitida A. endemická je hepatitida B.

Střední a severní Evropa
V těchto zemích turistům zpravidla nehrozí o nic větší riziko infekčních nemocí než doma. Pouze v pobaltských republikách a na Ukrajině se po mnoha letech znovu objevil záškrt. Naši občané jsou však očkování, a tedy chráněni ) u osob starších 50 let lze doporučit přeočkování jednoduchou dávkou vakcíny.).
V Německu, Rakousku, Polsku, Maďarsku i jinde jsou, stejně jako u nás, početná ohniska infekcí přenášených klíšťaty, virové klíšťové encefalitidy (první fáze může probíhat s horečkou a necharakteristickými příznaky „ bolest svalů, kloubů") a lymské nemoci (onemocnění začínající zarudlou 5 cm velkou okrouhlou kožní skvrnou. Projevuje se horečkami, bolestmi hlavy a kloubů, ztuhnutí šíje, únavností, zduřením mízních uzlin).

Jižní Evropa
Cesty do jižní Evropy turistům znepříjemňují především častá průjmová onemocnění, zvláště v zemích s nižším hygienickým standardem. Ve východních oblastech se vyskytuje více virové hepatitidy typu A. V Albánii, Rumunsku a zemích bývalé Jugoslávie byly ještě v posledních letech zaznamenány případy přenosné obrny - poliomyelitidy (dětské obrny). Typickou, ale vzácnou infekcí středomoří je marseillská horečka, horečnaté onemocnění s vyrážkou, přenášené klíšťaty. Vzácně se může objevit i leishmanióza (kožní), přenášená pakomáry.

Východní Asie (Čína, Hongkong, Japonsko, Mongolsko, Korea, Macao)

Infekce přenášené hmyzem
Malárie se vyskytuje pouze v Číně, a to jen v některých provinciích ( do 33 stupňů s.š. a do 1100 m. nadm.výšky). Z dalších je možno uvést horečku dengue nebo japonskou encefalitidu. Riziko nákazy je však jen na venkově a není příliš vysoké. V Mongolsku a Číně existují přírodní ohniska moru, ale nebezpečí nákazy při turistických zájezdech nehrozí.

Infekce přenášené vodou a potravinami
Jsou zde časté a představují riziko nákazy. Jedná se o průjmová onemocnění, hepatitidu reálné riziko nákazy. Jedná se o průjmová onemocnění hepatitidou A a E a některé infekce způsobené parazity.

Ostatní infekce
Vysoce endemická je virová hepatitida typu B. V některých venkovských oblastech Číny se vyskytuje schistozomóza.

Jihovýchodní Asie

Infekce přenášené hmyzem a členovci
Téměř v celé oblasti (s výjimkou Singapuru) se vyskytuje infekce přenášené komáry, celoročně malárie, od jara do podzimu japonská encefalitida, občas i dengue. V jižních oblastech Vietnamu existují ohniska moru.

Infekce přenášené vodou a potravinami
Jsou velmi časté. Vyskytují se zde nejen běžná průjmová onemocnění, ale i úplavice, cholera, amobóza, různé parazitární infekce, hepatitidy A a E.

Ostatní infekce
Stále rostoucím problémem a značným rizikem pro turisty okoušející orientální sex jsou sexuálně přenosné nákazy, především AIDS. V celé oblasti je vysoký výskyt virové hepatitidy typu B. V některých zemích (Vietnam, Kambodža, Laos, Indonésie) přetrvává poliomyelitida. Mezi zvířaty je rozšířena vzteklina.

Střední Asie

Infekce přenášené hmyzem a členovci
V celé oblasti s výjimkou Malediv se celoročně vyskytuje malárie a nebezpečí nákazy zde skutečně existuje (kromě velkých měst). Ve východní části se v letní sezóně vyskytuje japonská encefalitida, v západní části pak spíše jiné horečnaté infekce přenášené klíšťaty a komáry, v Indii, Nepálu a Pákistánu vzácně leishmanióza.

Infekce přenášené vodou a potravinami
Jsou velmi frekventované v celé střední Asii, Kromě běžných průjmů je zde rozšířena i amebóza, břišní tyfus, cholera, hepatitidy A i e, parazitární infekce. Riziko nákazy je reálné.

Ostatní infekce
Zde má význam virová hepatitida B a poliomyelitida. V Indii, Nepálu, Pákistánu, ale i v ostatních zemích je nebezpečí nákazy vzteklinou, velmi rozšířenou u volně se potulujících psů. V zimním období zde probíhají epidemie meningokokového zánětu mozkových blan, zejména v Nepálu a severní části Indie.

Jihozápadní Asie

Infekce přenášené hmyzem a členovci
Zde nejsou vážným epidemiologickým problémem. Malárie se vyskytuje pouze v několika venkovských lokalitách v Sýrii a Turecku. Častější je kožní leishmanióza.

Infekce přenášené vodou a potravinami
Ve všech zemích této oblasti se vyskytuje mnoho průjmových onemocnění a hepatatidy A. existuje možnost nákazy břišním tyfem a střevními parazitálrními nákazami, zejména amebózou.

Ostatní infekce
V Turecku se udržuje výskyt poliomyelitidy Jiným nebezpečím je vzteklina, častá u psů. V Izraeli a Saudské Arábii se vyskytuje více meningokokového zánětu mozkových blan.

Hodnocení referátu Kde vám hrozí jaké nemoci

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  7. březen 2008
  5 142×
  1257 slov

Komentáře k referátu Kde vám hrozí jaké nemoci