Poranění hrudníku

Představuje širokou škálu traumat od lehkých zranění až po těžká poranění, spojená s poškozením některého z nitrohrudních orgánů.

1) Poranění zavřená (krytá, tupá)
2) Poranění otevřená (penetrující)

Poranění zavřená
- vznik většinou tupým násilím (zmáčknutím, přejetím, výbuchem, apod.)
- podle intenzity násilí ke zhmoždění měkkých tkání hrudníku, ke zlomeninám jednoho nebo více žeber nebo prsní kosti a při pokračujícím násilí k poranění nitrohrudních org.

a) jednoduchá poranění žeber:
- infrakce nebo zlomeniny jednoho až tří žeber v jednom místě
- většinou nevyžadují hospitalizaci, dýchání není výrazně ohroženo
- fixace tzv. cingulem nebo stažení hrudníku elastickým obinadlem
- k tišení bolesti analgetika nebo lokálně blokáda mezižeberních nervů Mesocainem
- relativní klid, poloha na lůžku v polosedě
- průběžné kontroly – možné komplikace (hemothorax, pneumothorax)
- hojení žeber trvá zhruba 4 týdny

b) zlomeniny sériové; zlomeniny blokové (dvířkové):
- sériové: zlomeniny více než tří žeber
- blokové: zlomeniny více žeber na několika místech
- zhoršená plicní ventilace
- nutná hospitalizace
- v těžších případech intubace a zavedení podpůrného nebo řízeného dýchání = pneumatická dlaha
- při nutnosti intubace delší než 48 hod. se provádí tracheostomie

c) zlomeniny prsní kosti:
- nejčastější mezi manubriem a tělem sterna
- u větších dislokací s posunem úlomků směrem do hrudníku se provádí repozice, jinak se použije cingulum

d) poranění nitrohrudních orgánů:
Poranění plíce:
- poraněním plíce s porušením bronchu dochází ke vnikání vzduchu do pohrudniční dutiny, ve které je normálně negativní tlak à plíce kolabuje, každým vdechem přibývající vzduch přetlačuje mediastinum na zdravou stranu a vzniká tenzní pneumothorax. Pokud je poraněna nástěnná pleura zlomenými žebry, proniká vzduch do měkkých tkání hrudní stěny a vzniká podkožní emfyzém – může se šířit nahoru na krk až na obličej a dolů na břišní stěnu.
- z poraněné plíce může dojít ke krvácení do pohrudniční dutiny = hemothorax; krev odsáváme zavedeným drénem, při masívním krvácení je nutné oblast ošetřit operativně z torakotomie

PP u zav. pneumothoraxu s poškozením pleury: Pokud hrozí z postupujícího emfyzému na krku dušení, zavedeme intradermálně větší množství jehel k odvedení vzduchu z podkoží navenek. Po Bülauově drenáži emfyzém rychle ustupuje.
PP u zavřeného pneumothoraxu: Převedení zavřeného pneumothoraxu v otevřený zavedením několika jehel mezižeberními prostory do pohrudniční dutiny à zavedení Bülauovy drenáže s aktivním sáním.

Poranění srdce:
- při poranění otřesem nedochází k patrnému porušení tkání, vznikají pouze arytmie
- při zhmoždění srdce vznikají drobné výrony v epikardu, v srdečním svalu a někdy ve vodivém systému. Kromě arytmie jsou bolesti anginózního charakteru s chabým, nepravidelným pulsem a poklesem TK. => většinou stačí klid na lůžku, kardiotonika, vagosympatické blokády. monitoring (možná akutní dilatace srdce se zástavou)
- při tamponádě srdce (většinou při otevřeném poranění = bodná rána, zástřel; ale i při zavřeném z ruptury srdečního svalu) se vylévá krev do osrdečníkového vaku
PP při tamponádě srdeční: Punkce perikardu jehlou s odsátím krve (i opakovaně). Na chirurgii se otevře perikard a sešije se rána v srdci.

Poranění velkých cév:
- roztržení hrudní aorty
- roztržení horní či dolní duté žíly
- vzácná poranění a většinou vedou k vykrvácení ještě před převozem do nemocnice
- někdy se vytvoří jen poúrazová výduť aorty

Poranění otevřená:
Otevření pohrudniční dutiny:
- nejčastěji bodnou nebo střelnou ranou
- vniknutí vzduchu do pohrudniční dutiny a vznik otevřeného pneumothotaxu. Při každém vdechu vniká otvorem vzduch do hrudníku a mezihrudí je tlačeno na zdravou stranu, při výdechu se zase vrací na nemocnou stranu (pohybuje se tam a zpět), nastává vlání mediastina a akce srdeční trpí. Otvor po vniknutí vzduchu se může sám uzavřít nebo působí jako ventil, kterým je při inspiriu vždy nový vzduch do pohrudniční dutiny nasáván, plíce kolabují a vzniká přetlakový pneumothorax.
PP: Uzavření otvoru přiložením obvazu s mastným mulem. Definitivní ošetření – sešití rány a Bülauova drenáž.

Hemoptýza:
- vykašlávání nebo odsávání krve z dýchacích cest = známka poranění bronchu
- dbát na trvalé odsávání a udržování volné průchodnosti dýchacích cest (event. tracheostomie)
- při def. ošetření bronchoskopicky lokalizovat poraněný bronchus a operativně ošetřit

Průstřel nebo zástřel do plic:
- ve většině případů dojde ke stažení střelného kanálku v plicní tkáni, vznikne nanejvýš nevelký plášťový pneumothorax a hemothorax
- lze léčit konzervativně
- při větším krvácení nutno provést operativní revizi

 

Poranění jícnu:
- bodné, střelné, … poranění
- nemožnost polykání, rychle se rozvíjí příznaky mediastinitidy

Zásady PP při těžkém poranění hrudníku:
1. Převést otevřený PNO v zavřený, provést punkci hrudníku při tenzním PNO, provést punkci perikardu při tamponádě srdeční
2. zajistit volné cesty dýchací (odsátí krve, cizích těles), při nedostatečné ventilaci dýchání z úst do úst nebo AMBU vakem
3. neodstraňovat vbodnuté předměty (zvláště do srdce)
4. zajistit obecná protišoková poranění
5. rychlý transport v polosedě

Hodnocení referátu Poranění hrudníku

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  15. květen 2008
  6 292×
  719 slov

Komentáře k referátu Poranění hrudníku