Prevence žloutenky typu A

Virová hepatitida typu A se vyskytuje na celém světě, více v zemích s nízkým hygienickým standardem. Postihuje především děti a mladistvé. Česká republika patří mezi země s relativně nízkým výskytem.Ještě před deseti lety byl výskyt 6x vyšší. V posledních letech je ročně hlášeno okolo pěti set onemocnění.

Riziko nákazy hepatitidou A představují v poslední době přibývající poranění použitými injekčními jehlami, nejčastěji pohozenými v parcích, na pískovištích a na různých veřejných místech, v současné době se velmi často objevuje žloutenka u drogově závislých osob. Ty pak mohou šířit nákazu mezi spolužáky a kamarády.

Hepatitida typu A je označována jako choroba špinavých rukou. Proto je samozřejmé, že jedním z nejdůležitějších preventivních opatření, hned za očkováním, je dodržování běžných hygienických návyků.Typ A v naprosté většině odezní bez následků a nevede k chronickému stavu (chronické hepatitidě).

Formy preventivní činnosti

Protože vnímavost k této infekci je všeobecná a specifická léčba neexistuje, jsou preventivní opatření obzvláště důležitá. Zahrnují zvyšování osobní hygieny, zdravotní výchovu, zásobování nezávadnou pitnou vodou a potravinami, výběr a kontrolu dárců krve a vytváření odolnosti organismu proti nákaze (imunizaci). Donedávna byla možná pouze imunizace pasivní, spočívající v podávání imunoglobulinu. Tato ochrana však trvá pouze 2-4 měsíce. Její výhodou je okamžitý účinek.

V posledních letech je možná i aktivní imunizace, očkování. V ČR jsou k dispozici účinné očkovací látky (vakcíny) pro děti i dospělé. Pro základní očkování stačí podání jedné dávky, přeočkování jednou dávkou se provádí za 6-18 měsíců podle použité vakcíny. Vakcíny se aplikují do ramenního svalu. Délka ochrany je u jednotlivých očkovacích látek 5-10 let, teoreticky je udáváno 20 i více let.

 

Vakcíny:

AVAXIM :

druhá dávka za 6-18 měsíců, cena 1100 Kč, je doporučován zejména osobám vystaveným riziku nákazy jako jsou – cestující do endemických oblastí, vojáci, pracující ve zdravotnictví, osoby zaměstnané v potravinářství

HAVRIX 1440 Adult :

doporučují se dvě dávky, druhá dávka za 6 – 12 měsíců, přeočkování za 10 let po první dávce, cena 1 dávky 1400 Kč,

HAVRIX 720 Junior monodose :

k zabezpečení dlouhodobé ochrany se doporučuje podat druhou dávku, cena 1 dávky 900 Kč vakcína je určena zvláště těm, kteří jsou vystaveni zvýšenému riziku nákazy nebo přenosu viru. Vakcína je indikována k použití i v případech, kdy je nutné zvládnout epidemii hepatitidy A

TWINRIX :

je pro žloutenku typu A a B doporučují se tři dávky, druhá dávka se očkuje jeden měsíc po první dávce, třetí dávka – 6 měsíců po první dávce, přeočkování - za 5 let po první dávce, cena – 1 dávky 1500 Kč, dětská 1000 Kč

Očkování proti virové hepatitidě typu A nepatří mezi očkování vyhláškami stanovená jako pravidelná, obsažená v očkovacím kalendáři, hrazená státem, je však zahrnuto mezi očkování na vyžádání, placená tím, kdo o ně požádá. Za mimořádné epidemiologické situace je možné, aby očkování bylo vyhlášeno jako mimořádné, a tím státem hrazeno. Informace o očkování podá každý dětský a praktický lékař nebo na epidemiologickém oddělení hygienických stanic.

Očkování je doporučováno osobám cestující do oblastí s vysokým výskytem této infekce, pracovníkům, kteří přicházejí do styku s lidským biologickým materiálem, osobám s chronickým onemocnění jater, s vrozenou poruchou krevní srážlivosti (hemofilikům), narkomanům, homosexuálům osobám v kontaktu s nakaženým jedincem, národnostním skupinám s nižší hygienickou úrovní aj.

Jak se infekční žloutenka šíří

• Infikovaná osoba vylučuje virus stolicí, virus může být přenesen kontaminovanýma rukama, vodou nebo potravinami, nejčastěji se dostane virus do organismu ústy

• Inkubační doba je 15 – 50 dní, ale již během jednoho až dvou týdnů před tím, než se objeví první příznaky, může člověk infikovat další osoby

1) přenos přímým stykem

k přenosu dochází zpravidla při těsném kontaktu v dětských kolektivech nebo v rodinách. Infikovaný člověk může nemytýma rukama kontaminovat okolní předměty nebo potraviny. První se většinou nakazí děti. Díky vysoké odolnosti a infekčnosti viru se žloutenka rychle šíří ve školách a školkách nebo v rodinnách.

2) přenos nepřímým stykem

• kontaminovanou vodou – odpadní vody obsahující virus mohou znečistit zdroje pitné vody nebo užitkové vody.

• Kontaminovanými potravinami – nakazit se je možné např. z kostek ledu v nápojích, nebo ze zmrzliny, ale také z ovoce a zeleniny omyté závadnou vodou, virus mohou obsahovat i nedostatečně tepelně zpracované ryby a jiní mořští živočichové.

Jak nemoc vzniká

• Virus se množí v jaterních buňkách, způsobuje jejich zánět, a je pak spolu se žlučí vylučován do stolice

Jak se onemocnění projevuje

• V prvním stadiu má podobné příznaky jako chřipka (únava, teploty, svalové bolesti). Po několika dnech se objeví zažívací obtíže (zvracení, bolesti v horní části břicha, nechuť k jídlu, někdy lehký průjem) Později objeví další příznaky – tmavá moč, zežloutnutí kůže a očního bělma. Onemocnění ale může probíhat bez jakýchkoliv příznaků. K tomu dochází zvláště u malých dětí. Jejich onemocnění často zjistí lékař až po vyšetřeních prováděných pro kontakt s nemocným.

Jak se infekční žloutenka léčí

• Zatím neexistuje léčba této nemoci. Léčba nemoci je režimová, dietní a podpůrná.

• Nemocní jsou 2 týdny izolováni na infekčním oddělení, při těžším průběhu bývá hospitalizace delší. Následuje rekonvalescence v pracovní neschopnosti. Po dobu 6 – 12 měsíců je nutno dodržovat jaterní dietu, při které se nesmí konzumovat alkohol. Omezeny jsou i sportovní aktivity. Při nedodržování léčby hrozí návrat onemocnění i další zdravotní komplikace. Může dojít k trvalému poškození jater.

Protiepidemická opatření

• Rodina a všichni, kteří byli ve styku s nemocným, jsou podrobeni zvýšenému zdravotnímu dozoru, chodí na odběry krve, případně jim je nabídnuta imunizace imunoglobulinem.

• Lidé, kteří pracují v potravinářství, musí být na 50 dní vyřazeni z práce s potravinami.

Jak se chránit před infekční žloutenkou

• Kromě základních hygienických návyků, které je nutno dodržovat, je nejúčinnější ochranou včasné očkování, důležitá je i osvěta - např. různé přednášky, letáky, které jsou dostupné v ordinacích dětských lékařů, praktických lékařů a je možno si je vyžádat v epidemiologických ordinacích a na oddělení podpory zdraví hygienických stanic.

Hodnocení referátu Prevence žloutenky typu A

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  5. srpen 2008
  4 707×
  936 slov

Komentáře k referátu Prevence žloutenky typu A