Ptáci

Kmen: strunatci
Podkmen: obratlovci
Třída: ptáci (Aves)

Podtřída: praptáci

Podtřída: praví ptáci
Nadřád: běžci
řád: pštrosi
ř.nanduové
ř.kiviové
Nadřád: letci
ř. potápky
ř. veslonozí
ř. brodiví
ř. vrubozobí
ř. dravci
ř. hrabaví
ř. krátkokřídlí
ř. dlouhokřídlí
podřád: bahňáci
podřád: rackové
ř. měkkozobí
ř. papošci
ř. kukačky
ř. sovy
ř. lelkové
ř. svišťouni
ř. srostloprstí
ř. šplhavci
ř. pěvci
Nadřád: plavci
řád: tučńáci

Dýchací soustava – z plic vybíhají velké vzdušné vaky a ve chvíli, kdy pták roztáhne křídla
a nadechne se vzduch proniká přes píce až do vzdušných vaků. Při výdechu jde vzduch opět přes plíce ven (žádný kyslík nezůstává). Čím pták rychleji mává křídly, tím rychleji dýchá.

Podřád: praví ptáci
Nadřád: běžci
- mírně, nebo plně zakrnělá křídla, silné nohy, o malé se stará samec
řád: pštrosi
- největší ptáci, největší vejce – 1,5 kg, skořápka 2,5 mm, velká křídla, hlava + krk jsou lysé,
silné nohy – obrana kopáním, mají 2 prsty s nášlapnými mozoly,
pštros dvouprstý- všežravec, žije v koloniích, pokud samice dovolí, může se samec spářit i s jinými,
velké hnízdo 3m, každá samice asi 7 vajec, ostatní vyhnány, zůstává dominantní
samec+samice (samec sedí na vejcích v noci)

řád: nanduové
- malá křídla, 4 prsty, nandu pampový

řád: kiviové
kivi jižní - velikost slepice, ohnutý zobák s nozdry na konci, 4 prsty, noční tvor, orientace čichem,
pouze Nový Zéland, má veliká vejce, staví tunel v trávě 10m, na konci komůrka

Nadřád: plavci
řád: tučňáci
- křídla jako vesla, jižní polokoule, loví ryby, korýše, nohy jako kormidlo, samec se stará o vejce
překryje ho tlustým záhybem břicha, samec krmí mládě kašovitou hmotou, vůbec nežere(přes 2 měsíce) do příchodu samice, která nabírala síly, tučňák patagonský, královský, císařský, kroužkový

Nadřád: letci
řád: potápky
- mláďata vozí na zádech, místo plovací blány obr!!!!!!!! potápka malá, potápka roháč, roháč velký
řád: veslonozí
- 4 prsty spojeny blánou, velcí, loví ryby, , pelikán bílý,kadeřavý, hnědý – roztažitelný vak, při lovu
ryb plácají křídly, aby je zahnaly ke břehu, mořské druhy se střemhlav vrhají pod hladinu, trus velmi
kvalitní- těží se- nazýván guáno, kormorán velký- zobák s hákovitou špičkou, při lovu se ponořují
pod vodu a zabírají nohama, také se těží guáno (trus)
řád:plameňáci
- potravu cedí z vody v zobáku(okraje vroubkované,od poloviny se zahýbá šikmo dolů)přitom
hlava dolů a zobák nahoru, při letu nohy i krk natažené, pouze 4 druhy, mláďata rovný zobák,
zakřivení po měsíci, plameňák andský, malý, růžový
řád: vrubozobí
- dlouhý krk, plochý vroubkovaný zobák, velká kostrční žláza, kachna divoká – pohl.
dvojtvárnost (dimorfismus),husa domácí, polák velký, chocholačka,labuť černá, malá, zpěvná-
stěhovavé, schopny přežít i silné mrazy, páry na celý život, několik hodin po vylíhnutí se mláďata
živí sama tím co najdou, na noc se vrací do hnízda
řád: dravci
- hákovitě ohnutý zobák, v čelisti ostrý vroubek = ZEJK, silné nohy s drápy, roztažitelný jícen, dobré
smysly, nestrávené zbytky vyvrhují, skořápky tenké vlivem špatného živ. prostředí – vejce se
nevysedí. Poštolka obecná – křídla z vrchu do rezava, hlava bílá, 30 cm, sokol stěhovavý –
pruhované břicho, při lovu složí křídla a padá jako kámen, raroh velký – lze cvičit, uloví i volavku,
včelojed, harpye – již.Amerika, loví opice, hadilov písař, kondor velký, jestřáb lesní, káně lesní, sup
bělohlavý, orel skalní, ostříž lesní

řád: hrabaví
-silné nohy, zobák, velké vole, špatně létají, pohl.dimorfismus, kur bankivský – vyšlechtěn – bažant obecný, křepelka polní, koroptv polní, páv korunkatý, kur domácí, tetřívek obecný
řád: dlouhokřídlí
podřád: rackové
- plachtí, plovací blány, žerou i odpadky, zdechliny, pijí sladkou vodu, přebytečnou sůl vylučují
nozdrami ze zobáku (hlenovitý výměšek), racek chechtavý, mořský, bouřní, tříprstý, žlutonohý,
rybák obecný – na rozdíl od racků má vykrojený ocas
podřád: bahňáci
- štíhlí s brodivýma nohama, čejka chocholatá, kulík říční, sluka lesní
řád: měkkozobí
- velké, dvojdílné vole – tvarohovitá látka (kojí i otec), měkké ozobí, živí se semeny, píjí vodu tak, že
nasávají, se semeny žerou i kamínky, aby se ve svalnatém žaludku rozbily, vyhynulý Dronte
mauricijsky (blboun nejapný) , holub skalní – z něho holub domácí, hrdlička zahradní
řád: papušci
- tropy, velký, zahnutý, masivní zobák, šplhavé nohy s vratiprstem + zobák = šplhání, živí se semeny,
pylem, nektarem, papoušek vlnkovaný(andulka), pap.kakadu, pap.amazonský,pap. ara
řád: kukačky
- hnízdní parazitismus( snáší vejce k cizím, mládě vyhodí ostatní), kukačka obecná – tažná, Afrika
řád: pěvci
- největší počet, dobře vyvinuté hlas. ústrojí, žíví se semeny, hmyzem pylem
- čeledi: skřivanovití – skřivan polní
drozdovití – drozd zpěvný, kos černý, slavík obecný
vlaštovkovití – vlaštovka obecná (hnízdo uvnitř stavení, vykrojený ocas, červenohnědé hrdlo
a čelo), jiřička obecná (kulovité hnízdo z venku, ocas do V, bílé hrdlo)
pěnicovití – budníček menší, rákosník obecný, pěnice černohlavá
konipasovití – konipas bílý, linduška lesní,
sýkorovití – sýkora koňadra, modřinka, parukářka, uhelníček
pěnkavovití – kuželovitý zobák, pěnk.obecná, zvonek zelený, stehlík obecný, hýl obecný
havranovití – vrána obecná, kavka obecná, sojka obecná, straka obecná, havran polní
střízlíkovití , lejskovití, ťhýkovití, brhlíkovití, strnadovití, špačkovití
snovačovití – tkají si hnízda, vrabec domácí, vrabec polní
řád: brodiví
- dlouhý zobák, krk, hohy, plachtí, hnízdí na stromech
- volavky – tropy, mělké řeky, rybníky, loví vymrštěním zobáku a zaseknutím do kořisti,
kolonie, silnější mláďata zahubí slabší, v ohrožení vyrhnou mláďata všechno aby byly lehčí
a utečou, volavka popelavá, africká, červená, rusovlasá, stříbřitá, bílá
- čápi – plachtí, při letu krk natažený dopředu, celý život 2 páry, odlétají do teplých krajů,
čáp Jarib, bílý, černý, marabu
- další – kvakoš noční, ibis posvátný (tropy), zejozob indický (rozlouskává mušle)
řád: krátkokřídlí
- hodně rozdílní, slípka zelenonohá, lyska černá, drop velký
- jeřáby – mají ozdobné chocholky a lalůčky pestře zbarvené, žijí poblíž vody, páry na celý život,
tažní, živí se především rostlinami, také hmyz, korýši, často používáni jako hlídací pes,
na každého cizího křičí, jeřáb popelavý, paví
řád: sovy
- noční ptáci, oči- adaptace na tmu, měkké peří(neslyšně létají), loví hlodavce, bezobratlé, dutiny
stromů, skály, hlavu otočí o 270 stup., vratiprst, kolem očí vějířovitě uspořádané peří,
sýček obecný, sýc rousný, sova pálená, výr velký, kulíšek nejmenší, puštík obecný, kalous ušatý
řád: lelkové
- příbuzní sovám, okolo zobáku hmatová pírka, aktivní za šera, lelek lesní
řád: svišťouni
- pořád létají (když spí, jí, páří se) nemohou chodit ani vzlétnout, usedají jen na hnízdění
- kolibříci – nejmenší pták na světě, zobák dlouhý a trubicovitý, sají nektar, loví hmyz,
zvláštní křídla, za vteřinu kmitnou 200 krát, kolibřík čmelákový, velký, podivuhodný,
vydloocasí, nádherný, rorýs obecný
řád: srostloprstí
- některé prsty částečně srostlé, loví hmyz, obratlovce, prodloužený nebo zvětšený zobák,
vlha pestrá, mandelík hajní, dudek chocholatý – chocholka, dlouhý,tenký zahnutý zobák, loví hmyz,
stěhovavý, hnízdo v dutinách, v nebezpečí vystřikují mláďata páchnoucí tekutinu,
ledňáčci – loví ryby, hmyz, stěhovaví, samec staví chodbičku 0,5 m v strmé stěně břehu na
konci hnízdo, námluvy- samec chytne samici rybu, mláďata musí rodiče zahřívat, než jim naroste
žijí až 10 let, ledňáček říční, obrovský, nejmenší
řád: šplhavci
- 2 a 3 prst dopředu, 1 a 4 dozadu, potrava pod kůrou, mraveništích, žluna zelená, strakapoud velký
- datlové – při šplhání se opírá o ocasní péra, silné krční svaly (sekají do dřeva), potravu nabodávají na ostrý jazyk s háčky, červená čepička na temeni, na bukách, borovicích, hnízdo v dutině stromu až 55cm, datel černý

Podtřída: praptáci
- vymřelé druhy, měly znaky plazů, Archaeopteryx lithographica, velikost holuba, nelétaly, lezli po
stromech

Plazi a ptáci mají tyto společné znaky:
- kostře je vyvinutá krkavčí kost, mají kloaku,mají zobákovité čelisti kryté rohovinou, snášejí vejce a mají nižší tělní teplotu - 26 - 35  C.

Migrace
a) ptáci tažní – dvakrát za rok konají dlouhé přelety, špaček, čáp, vlaštovka, kukačka,rorýs
b) ptáci přelétaví- přelety nejsou přesně směrovány, mimo dobu hnízdění, sýkora, stehlík
c) ptáci stálí- vrabec, brhlík, chocholouš

Krmiví a nekrmiví ptáci
krmiví – vylíhlá mláďata jsou holá, holub, čáp, sokol, datel, hrdlička, kormorán, pelikán, plameňák
nekrmiví- vylíhlá mláďata jsou opeřená , bažant, husa, labuť, pštros

Hodnocení referátu Ptáci

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  14. leden 2008
  13 674×
  1212 slov

Komentáře k referátu Ptáci