Rané infekce – tetanus, vzteklina, plynatá sněť

Tetanus
- onemocnění vyvolané mikrobem Clostridium tetani, který žije ve střevě skotu a koní a příležitostně i u lidí. Stolicí se dostává do půdy, kde přežívá dlouhou dobu, až se ránou, nejčastěji na noze dostane do těla. Za anaerobních podmínek produkuje tetatoxin, který vyvolává tonické křeče příčně pruhovaného svalstva obličeje, žvýkacích svalů, svalů trupu a končetin, bránice a dýchací muskulatury. Křeč v obličeji připomíná křečovitý smích. Nemocný nemůže mluvit ani pít, naříká bolestí a má vysokou horečku. Pokud se nezadusí v záchvatu, umírá později asi v 50 % chronickou dechovou insuficiencí a srdečním přetížením

Proti tetanu se bráníme několika způsoby :
1. řádným ošetřením každé rány
2. očkování u dětí trivakcínou proti tetanu, záškrtu a černému kašli
3. aktivní imunizace u dospělých tetanovým anatoxinem, který zajišťuje imunitu na léta (její účinnost za druhé světové války). Při nebezpečném poranění řádně očkovaných osob aplikujeme pro jistotu další dávku anatoxinu
4. pasivní imunizace se provádí u poraněných osob, které očkovány nebyly nebo očkování nedokončily, nebo u lidí se zvlášť těžce znečištěnými a zhmožděnými ranami. Vstřikuje se lidský antitetanický gamaglobulin a zároveň se aplikuje první dávka toxoidu (tetanického anatoxinu). Očkování se dokončí dalšími dvěma injekcemi anatoxinu za 6 týdnů a za 6 měsíců

Léčba vyvinutého tetanu :
- v lehčích případech tím, že se křeče tlumí farmakologicky. U těžkých forem se křeče zruší kurarizováním (utlumením svalového napětí), nemocní se musí intubovat a musí se u nich zavést umělé dýchání na tak dlouho, až nebezpečí křečí pomine, což může trvat několik týdnů. V této době nutná parenterální výživa a výživa žaludeční sondou. Komplikace plicní, kardiovaskulární a metabolické jsou časté.

Plynatá sněť
- patří mezi anaerobní infekce = vyvolané mikroby žijícími za nepřístupu vzduchu. Jejich přítomnost lze prokázat v lidské stolici u 5 – 90 % lidí. Ze střeva se anaeroby mohou vyplavit do jater a žluče. Po těle bývají rozneseny znečištěnýma rukama, protože ulpívají za nehty. Mohou tak znečistit zevní prostředí a různá nemocniční zařízení. U starých lidí a diabetiků jsou anaeroby tak časté, že byly prokázány u 40 % ležících pacientů a to na kůži DK a v okolí análního otvoru. Tím se vysvětluje skutečnost, že anaerobní infekce může komplikovat hojení i po tzv. čistých operacích. V praxi je zjišťujeme nejspíše v diabetických nebo sklerotických gangrénách.
Anaerobní infekce rány se může projevit plynatou snětí po traumatech silně zhmožděných, s tkáněmi neprokrvenými a znečištěnými. V okolí rány se tvoří edém a v něm plynové bubliny, tkáň při pohmatu třaská. Celková reakce je těžká, doprovázená horečkami a zchváceností, a může vést i ke smrti postiženého

Vzteklina
- virové onemocnění zvířat, které může být přeneseno na člověka. Je způsobeno virem vztekliny ze skupiny rhabdovirů. Svými rozměry patří k největším virům a je poměrně odolný k zevním vlivům. Je rozšířen po celém světě a onemocnění, které vyvolává, bylo známé již ve starověku. Přenos na člověka se uskutečňuje nejčastěji pokousáním nemocným zvířetem, méně často je jen infikováním stávajícího poranění nebo neporušené kůže slinami nemocného zvířete.
Inkubační doba : obvykle 3 – 4 týdny, ale může být i kratší nebo naopak mnohem delší, až několikaměsíční
Klinické projevy : začínají obvykle krátkými příznaky, kdy postižený pociťuje pálení v kousnuté ráně, bolesti hlavy, někdy má nauzeu a horečku. Místní přecitlivělost v okolí rány se brzy mění na celkovou, takže i lehké podněty vyvolávají značnou bolestivost. Následuje excitační stadium (budivé, vyvolávající podráždění), v němž se nemocný stává neklidným, je dezorientován, utíká z lůžka, při pokusu o napití dostává křeče v polykacích svalech a později jen pohled na tekoucí vodu nebo průvodní zvuk u něj vyvolá záchvaty bolestivých křečí. Onemocnění vede neúprosně k smrti třetí nebo čtvrtý den excitačního stadia, nebo ještě rychleji ve stadiu paralytickém, kde se rychle vyvíjí obrny hlavových i periferních nervů, nejčastěji obrna dýchání. U němé formy chybí excitační stadium, takže paralýza nastupuje ihned.
Stanovení dg .: na základě klinických projevů onem. a anamnestické údaje o poranění či pokousání zvířetem. Charakteristická je kožní hypersenzitivita

Hodnocení referátu Rané infekce – tetanus, vzteklina, plynatá sněť

Líbila se ti práce?

Podrobnosti

  17. září 2007
  7 351×
  625 slov

Komentáře k referátu Rané infekce – tetanus, vzteklina, plynatá sněť